Raport specjalny

Prawa pacjenta

Wszystkie artykuły
Sieć szpitali

Sieć szpitali

System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), popularnie określany siecią szpitali, zaczął obowiązywać 1 października 2017 r. Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia można znaleźć wykaz szpitali, które zakwalifikowały się do sieci w poszczególnych regionach. Jakie zmiany niesie to dla pacjentów?

Po pierwsze, od 1 października nocnej i świątecznej opieki będzie udzielać o 79 więcej placówek niż dotychczas.

Po drugie, nawet jeśli szpital, w którym mieliśmy zaplanowany zabieg chirurgiczny, wypadł z sieci, to my nie wypadniemy z listy oczekujących. Wojewódzkie oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia uruchomiły specjalne infolinie dla pacjentów ze swoich regionów. Numery telefonów znajdziesz na ich stronach internetowych.

W sieci

Aby zakwalifikować się do systemu placówki medyczne musiały udzielać świadczeń w ramach izby przyjęć albo szpitalnego oddziału ratunkowego na podstawie umowy z NFZ przez okres co najmniej 2 ostatnich lat oraz mieć konkretne oddziały. Kryteria te spełniło 566 szpitali, a kolejnych 28 zostało zakwalifikowanych w trybie szczególnym, za zgodą ministra zdrowia. W sumie więc sieć tworzą 594 szpitale, w których łącznie jest ponad 145 tys. łóżek.

Do poziomu szpitali I stopnia zakwalifikowano 283 placówki, II stopnia (realizujących bardziej skomplikowane świadczenia) - 96; natomiast III stopnia (wieloprofilowych szpitali specjalistycznych) - 62 placówki. Ponadto w sieci znalazło się również 20 szpitali onkologicznych, 30 pulmonologicznych, 13 pediatrycznych i 90 placówek ogólnopolskich (instytutów oraz szpitali klinicznych). Warto wiedzieć, że do systemu PSZ zostało zakwalifikowanych 78 szpitali niepublicznych. Na funkcjonowanie tego systemu przeznaczono ok. 93% środków, z których dotychczas było finansowane leczenie szpitalne.

Placówki zakwalifikowane do sieci posiadają gwarancję 4-letniej umowy z NFZ. Są finansowane w formie ryczałtu, a jego wysokość ma zależeć od zakresu świadczeń wykonanych i sprawozdanych w poprzedzającym okresie rozliczeniowym. Ryczałt będzie też uzależniony od parametrów jakościowych, przykładowo na większe finansowanie mogą liczyć szpitale, które mają certyfikat Centrum Monitorowania Jakości lub własne laboratorium diagnostyczne.

Pozostałe 7% pieniędzy przeznaczonych na lecznictwo szpitalne w ramach NFZ ma zostać rozdysponowanych w postaci kontraktów w konkursach. Będą mogły o nie walczyć lecznice, które nie zakwalifikowały się do sieci. Najprawdopodobniej te szpitale, które nie będą mieć zapewnionego publicznego finansowania, zaczną oferować swoje usługi odpłatnie.

Pomoc nocna i świąteczna

Szpitale sieciowe są zobowiązane zagwarantować pacjentom nie tylko leczenie szpitalne, ale również dostęp do poradni specjalistycznych oraz rehabilitacji. Zdaniem ministerstwa zapewni to lepszą skuteczność leczenia.

W ramach PSZ wyodrębniono 6 poziomów systemu zabezpieczenia świadczeń. Lecznice z terenu danego województwa są kwalifikowane do jednego z nich:

  • świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego, świadczenia wysokospecjalistyczne,
  • świadczenia z zakresu programów lekowych,
  • świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) realizowane w przychodniach przyszpitalnych,
  • świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Największe zmiany dotyczą tych ostatnich. Punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej musiały zorganizować placówki zakwalifikowane do I, II i III poziomu sieci szpitali. Dzięki temu zwiększyła się ich liczba - teraz w całym kraju jest ich 498, czyli o 79 więcej niż dotychczas.

Stąd zmianie mogą ulec miejsca udzielania świadczeń. Listy nowych placówek, które od 1 października przyjmują pacjentów w ramach nocnej i świątecznej pomocy medycznej, są dostępne na stronach internetowych NFZ. Nie zmieniły się jednak zasady korzystania - w razie nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia pacjent ma prawo udać się po pomoc do dowolnego punktu, który udziela świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od miejsca zamieszkania. Pomoc jest tam udzielana w dni powszednie od godz. 18 do godz. 8 rano oraz całodobowo w dni wolne od pracy.

Resort uważa, że może to pomóc w skróceniu kolejek w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych i Izbach Przyjęć, gdzie ciężko chorzy pacjenci wymagający szybkiej interwencji medycznej często muszą czekać w jednej kolejce z lżej chorymi, którzy nie zdążyli z wizytą u lekarza w swojej przychodni. Teraz osobom tym ostatnim szpital zapewni pomoc w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej.

Operacje jednego dnia

Największe obawy w nowym systemie budzi fakt, że do sieci nie zakwalifikowało się sporo placówek specjalizujących się w tzw. zabiegach jednodniowych oraz szpitali monospecjalistycznych. Ministerstwo zapewnia jednak, że umowa z NFZ obejmująca pełną hospitalizację nie wyklucza wcale wykonywania takich świadczeń w ramach systemu PSZ. Ponadto szpitale specjalizujące się w procedurach jednodniowych mają nadal być kontraktowane w ramach umów z NFZ obejmujących ten tryb leczenia lub hospitalizacji planowej (obecnie Fundusz przeznacza na to ok. 2% środków na leczenie szpitalne).

Rozwiązanie kolejkowego dylematu

Pacjenci wpisani na listę oczekujących na świadczenie w szpitalu, który nie został włączony do sieci i nie ma kontraktu z NFZ, mogą wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez placówkę, która działa w systemie. O tym, że szpital zakończył wykonywanie umowy, pacjenta poinformuje pracownik oddziału wojewódzkiego NFZ (pocztą, telefonicznie lub mailem). Wskaże on też lecznicę, w której świadczenie będzie mogło zostać wykonane i poinformuje o pierwszym wolnym terminie.

Co istotne, szpital, do którego zgłasza się taki pacjent, musi ustalić kolejność przyjęć, uwzględniając datę zgłoszenia w poprzedniej placówce. Jednak aby do tego doszło, należy przedstawić odpowiednie dokumenty, tj. oryginalne skierowanie oraz zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty, kiedy chory się zgłosił. Szpital, który nie ma już umowy z NFZ, jest zobowiązany wydać pacjentowi obydwa dokumenty bezpłatnie.

Osoby mające wyznaczony termin badań lub operacji w szpitalu, który jest w sieci, muszą zdawać sobie sprawę, że może się on zmienić. Kolejki w niektórych placówkach mogą się wydłużyć, bo trafią tam pacjenci z tych, które utraciły publiczne finansowanie. W takiej sytuacji to szpital decyduje, w jakiej kolejności będzie przyjmować chorych (na podstawie ich oceny klinicznej, czyli stanu zdrowia). Musi też powiadomić pacjenta na 14 dni przed udzieleniem świadczenia o terminie przyjęcia.

Jeśli kolejka dramatycznie się wydłuża, warto sprawdzić, jaki jest czas oczekiwania w innych lecznicach. Można to zrobić na stronie NFZ. Korzystając z zamieszczonej tam wyszukiwarki, dowiesz się, jaki jest średni czas oczekiwania na świadczenie w innych placówkach.

Stali pacjenci szpitali, które nie zakwalifikowały się do sieci, stają przed koniecznością znalezienia innej placówki, gdzie będą kontynuować leczenie. Na szczęście nie są zobowiązani na nowo wykonywać wszystkich badań. Muszą jednak zadbać o to, by ich dokumentacja medyczna trafiła do nowej lecznicy. W tym celu należy wystąpić o kserokopie lub odpisy, które szpitale wydają odpłatnie. Część placówek, która dysponuje elektroniczną dokumentacją, przekaże ją na płycie CD.

Znajdź terapeutę i uzyskaj pomoc
Zgodnie ze swoimi potrzebami medycyny niekonwencjonalnej

Pozostałe artykuły

Gdy przychodzi śmierć

Gdy przychodzi śmierć

Co zrobić, gdy nasi najbliżsi odchodzą w domu albo w szpitalu? Jaki los czeka zmarłego? Jak długo bezpłatnie można przechować zwłoki w oczekiwaniu na pochówek? I co się dzieje, jeśli po śmierci pacjenta nie zgłosił się nikt z rodziny? Zasady postępowania w takich sytuacjach określone są w ustawach, jednak szczegółowe procedury zależą od szpitali i mogą nieco się różnić. Jeszcze inne są w przypadku sprowadzenia ciała z obcego państwa, a nawet miasta.

Ból - ocena nasilenia w stopniach

Ból - ocena nasilenia w stopniach

Aż 75% Polaków odczuwa ból, który uniemożliwia im normalne funkcjonowanie i wykonywanie codziennych obowiązków. Zgodnie z założeniami resortu już niebawem będą oni mogli skuteczniej walczyć z dolegliwościami, i to na każdym etapie choroby. Aby do tego doszło, Ministerstwo Zdrowia chce nałożyć na lekarzy placówek wszystkich szczebli obowiązek określania stopnia natężenia bólu, leczenia go oraz monitorowania skuteczności podejmowanych działań.

Triaż - sortowanie na szpitalnych oddziałach ratunkowych

Triaż - sortowanie na szpitalnych oddziałach ratunkowych

Dramatyczne historie 2 pacjentów, którzy umarli w placówce medycznej niemal na oczach lekarzy, po wielogodzinnym oczekiwaniu na udzielenie pomocy, wstrząsnęły całym krajem. I postawiły przed służbą zdrowia istotne pytanie: jak tego uniknąć w przyszłości? Na razie swoją propozycję przedstawiło Ministerstwo Zdrowia.

RODO - w przychodni bez nazwisk? Nie do końca.

RODO - w przychodni bez nazwisk? Nie do końca.

Lekarz staje w drzwiach gabinetu i, patrząc w kartę, mówi: "jako że w związku z RODO nie mogę używać nazwisk, zapraszam pana z hemoroidami" - tego typu anegdoty o tym, jak personel placówek medycznych radzi sobie z przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych, krążą wśród pacjentów. Niestety czasami są niepokojąco bliskie prawdy. Zatem jak po wejściu w życie regulacji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) powinno wyglądać przetwarzaniem danych osobowych w placówkach medycznych. Co wolno rejestratorce, a co lekarzowi? I czego możemy się spodziewać w szpitalu?

E-skierowania i e-zwolnienia

E-skierowania i e-zwolnienia

18 lutego Minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski oraz wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński na konferencji prasowej w Centrum Olimpijskim w Warszawie opowiedzieli, jakie są zalety elektronicznego skierowania oraz jak szybko i prosto można je zrealizować.

Jak wezwać pomoc w górach?

Jak wezwać pomoc w górach?

Odpowiednie zaplanowanie wyprawy w góry i przygotowanie się do niej jest podstawą bezpiecznego przemierzania szlaków. Podobnie jak wybór trasy narciarskiej pod kątem własnych możliwości oraz warunków atmosferycznych. Czasem jednak zdarzają się nieprzewidziane wypadki - uraz, zmiana pogody, lawina. Wtedy ratownicy z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ruszają na pomoc. Wiele osób decyduje się też na zagraniczny wyjazd w czasie ferii lub wakacji. Gdzie w razie potrzeby szukać pomocy poza miejscem zamieszkania lub na obczyźnie? I z czym się liczyć?

Ustawa „Za życiem” - Na co może liczyć przyszła matka?

Ustawa „Za życiem” - Na co może liczyć przyszła matka?

Ustawa "Za życiem" określa uprawnienia ciężarnych i ich rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej i diagnostyki prenatalnej, zapewnienia odpowiednich świadczeń w okresie ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych, jak również pomocy zarówno zdrowotnej, jak i socjalnej. Bez względu na przebieg ciąży wszystkie przyszłe matki mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Skrining i badania przesiewowe

Skrining i badania przesiewowe

Najczęściej prowadzone są w ramach programów profilaktyki i leczenia konkretnych chorób. Nazywane są też skriningowymi (od angielskiego słowa screening). Mogą obejmować całą populację lub, co zdarza się znacznie częściej, jedynie grupy wysokiego ryzyka (dotyczy to, m.in. profilaktyki cukrzycy i nowotworów piersi).

Dobrowolne ubezpieczenie w ramach NFZ

Dobrowolne ubezpieczenie w ramach NFZ

Ukończenie studiów albo utrata pracy etatowej automatycznie wiążą się z brakiem prawa do ubezpieczenia zdrowotnego, a co za tym idzie do możliwości korzystania z leków refundowanych oraz szeroko pojętej pomocy medycznej. Co zatem zrobić, jeśli właśnie zakończyło się naukę, a o pracy na etacie można tylko pomarzyć?

Czym jest tajemnica lekarska?

Czym jest tajemnica lekarska?

Przedostatni akapit przysięgi Hipokratesa głosi: "cokolwiek bym podczas leczenia, czy poza nim, z życia ludzkiego ujrzał, czy usłyszał, czego nie należy na zewnątrz rozgłaszać, będę milczał, zachowując to w tajemnicy".

Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP)

Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP)

Chcesz odtworzyć historię swoich wizyt u lekarza? A może sprawdzić swoje zrealizowane recepty? Wszystkie te dane znajdziesz w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (ZIP). To wygodne internetowe narzędzie dla pacjentów.

Zwrot kosztów leczenia w ramach dyrektywy transgranicznej

Zwrot kosztów leczenia w ramach dyrektywy transgranicznej

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej powstała w celu ulepszenia funkcjonowania usług medycznych.

Skierowanie lekarskie - kiedy jest potrzebne?

Skierowanie lekarskie - kiedy jest potrzebne?

Prawo określa, do jakich specjalistów możemy się wybrać bez skierowania. Prócz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) są to m.in. ginekolog, dentysta oraz psychiatra. W 2015 r. listę lekarzy, których możemy odwiedzić bez skierowania, zawężono, wyłączając z niej dermatologów i okulistów.

Rejestracja wizyty w placówce medycznej krok po kroku

Rejestracja wizyty w placówce medycznej krok po kroku

Syn, będący już studentem, poszedł do lekarza rodzinnego. Jednak w systemie e-WUŚ wyświetlił się na czerwono (to oznacza, że nie znajduje się wśród osób ubezpieczonych - przyp. red.) i odmówiono mu przyjęcia na wizytę w ramach NFZ. Syn jest zgłoszony do ubezpieczenia przez mojego pracodawcę, więc sprawa wydała mi się dziwna. Sprawdziłam w kadrach, jednak tam wszystko było w porządku i syn był zgłoszony do ubezpieczenia. Jednak gdy zadzwoniłam do ZUS, dowiedziałam się, że nie jestem płatnikiem składki, więc nie mogę otrzymać informacji - napisała do nas Anna z Wodzisławia.

Błędy lekarskie

Błędy lekarskie

Każdy z nas słyszał to określenie, każdy też może przytoczyć jego przykłady. Dlatego zaskoczeniem może być informacja, że termin ten nie jest zdefiniowany ustawowo. Bo choć zarówno w języku potocznym, jak i prawnym funkcjonują określenia: błąd medyczny, błąd w sztuce lekarskiej, czy też błąd lekarski, to jednak Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta posługuje się sformułowaniem "zdarzenie medyczne".

Uzdrowisko - jak przygotować się na wyjazd?

Uzdrowisko - jak przygotować się na wyjazd?

Wyjazd jest kontynuacją leczenia specjalistycznego lub szpitalnego. Jego celem jest rehabilitacja, terapia chorób przewlekłych oraz szeroko pojęta profilaktyka. W uzdrowisku można to robić na 3 sposoby: w sanatorium, w szpitalu sanatoryjnym albo ambulatoryjnie.

Opieka psychiatryczna oraz leczenie uzależnień

Opieka psychiatryczna oraz leczenie uzależnień

Aż 8 mln dorosłych Polaków cierpi na różnego rodzaju problemy i zaburzenia psychiczne. To aż 1/4 mieszkańców! Gdyby w statystykach uwzględnić dzieci i młodzież, wówczas liczba ta wzrosłaby do 12 mln.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Przezorny zawsze ubezpieczony - mówi stare porzekadło i nie kłamie. Jeśli planujesz wyjechać zimą np. na narty w Alpach, koniecznie zadbaj o ubezpieczenie zdrowotne, w razie potrzeby które pozwoli Ci skorzystać z bezpłatnej wizyty u lekarza.

Zasady refundacji leków

Zasady refundacji leków

Jakie są zasady wpisywania na listę leków refundowanych, czyli takich, do których dopłaca nam Narodowy Fundusz Zdrowia? Kto może je kupić? Jak powstaje istotny dla polskich pacjentów wykaz leków, za które płacimy niższe kwoty?

Prawa honorowego krwiodawcy

Prawa honorowego krwiodawcy

Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Jednak aby docenić poświęcenie tych osób, państwo lub podmioty prywatne przyznają im różnego rodzaju przywileje.

Prawa kobiet w ciąży

Prawa kobiet w ciąży

Bez względu na to, czy przed zajściem w ciążę posiadałaś ubezpieczenie zdrowotne, czy nie, podczas oczekiwania na dziecko możesz liczyć na pełną opiekę medyczną oraz przywileje w przychodniach i aptekach.

Wizyty lekarskie poza miejscem zamieszkania

Wizyty lekarskie poza miejscem zamieszkania

Każdy ubezpieczony wybiera swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, wypełniając odpowiednią deklarację. Z oczywistych względów to do niego udajemy się na wizytę w razie nagłego zachorowania, urazu czy konieczności przepisania leków. Co jednak zrobić, kiedy potrzebujemy pomocy medycznej w czasie wakacyjnego wyjazdu?

Pozostałe raporty

Szczególnie polecamy
Co wpływa na przyswajalność magnezu?

Co wpływa na przyswajalność magnezu?

Ten ważny pierwiastek uczestniczy w wielu funkcjach organizmu. Jaki suplement...

Wydanie tabletowe

Tablet O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą App Store

Zdrowie publiczne

Czym jest zdrowie publiczne? Jeżeli interesują cię ciekawe zagadnienia związane ze zdrowiem i zdrowym stylem życia, to koniecznie powinieneś śledzić na bieżąco nasz dział, w którym publikujemy raporty specjalne, których tematem jest zdrowie publiczne.

Nasze zdrowie jest czymś, o czym zwykle nie myślimy za dużo, a dopiero kiedy pojawia się kłopoty, to reagujemy. Tymczasem wielu codziennym dolegliwościom można zapobiec, jeżeli posiadać będziemy przynajmniej podstawową wiedzę na temat różnych zagrożeń.

Wiedz więcej!

Wśród najciekawszych tekstów, które warto przeczytać, z pewnością znajdują się te poświęcone zagadnieniom chorób nowotworowych, długości życia bądź też sposobów przeciwdziałania osteoporozie. Osoby, które fascynują się zagadnieniem możliwości wydłużania ludzkiego życia, z pewnością zaciekawi artykuł pokazujący przyszłościowe możliwości rozwoju technologii, dzięki którym możliwe będzie przeniesienie ludzkiej pamięci na urządzenie komputerowe bądź badania związane z kriogeniką. Oprócz informacji, związanych z prób wydłużenia życia przy pomocy inżynierii genetycznej w raporcie znaleźć można także informację o zdrowych nawykach, które charakteryzują mieszkańców tak zwanych niebieskich stref, czyli obszarów, gdzie ludzie żyją dłużej niż przeciętnie.

Kobiety, zwłaszcza w okolicach pięćdziesiątego roku życia koniecznie powinny zapoznać się z artykułami dotyczącymi osteoporozy, gdyż dzięki tym tekstom rozwiać można wiele mitów związanych z tą chorobą, a także poznać sposoby, które pomogą się przed nią uchronić. Osteoporoza jest zmorą dzisiejszych czasów, jednak przy pomocy odpowiedniej dawki ruchu oraz prawidłowego odżywiania można spowolnić postępowanie osteoporozy, co gwarantuje lepszą jakość życia w starszym wieku.