Raport specjalny

Prawa pacjenta

Wszystkie artykuły
Jak wezwać pomoc w górach?

Jak wezwać pomoc w górach?

Odpowiednie zaplanowanie wyprawy w góry i przygotowanie się do niej jest podstawą bezpiecznego przemierzania szlaków. Podobnie jak wybór trasy narciarskiej pod kątem własnych możliwości oraz warunków atmosferycznych. Czasem jednak zdarzają się nieprzewidziane wypadki - uraz, zmiana pogody, lawina. Wtedy ratownicy z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ruszają na pomoc. Wiele osób decyduje się też na zagraniczny wyjazd w czasie ferii lub wakacji. Gdzie w razie potrzeby szukać pomocy poza miejscem zamieszkania lub na obczyźnie? I z czym się liczyć?

Błędy popełniane na etapie przygotowań są najczęstszą przyczyną wypadków w górach. Nieraz dokłada się do nich mylne przeświadczenie o własnej wytrzymałości i kondycji.

Pomoc w górach: numery alarmowe

Jeżeli w górach wydarzy się wypadek, który wymaga interwencji służb ratunkowych, niezwłocznie należy zadzwonić do GOPR-u lub TOPR-u i wezwać pomoc. Numery ratunkowe działające w polskich górach to 985 lub 601 100 300.

Pomoc w górach: sygnał SOS

W przypadku, gdy telefon zawiedzie, użyj latarki lub gwizdka. Zastosuj wtedy międzynarodowy system wzywania pomocy na obszarze górskim: w ciągu minuty wyślij 6 sygnałów dźwiękowych lub świetlnych w 10-sekundowych odstępach. Następnie po minucie przerwy znów powtórz cykl. Odpowiedź to 3 sygnały na minutę, czyli co 20 s, następnie minuta przerwy.

Ten sposób wzywania pomocy sprawdza się na niezalesionych partiach górskich, z których będzie widoczny i słyszalny, a zatem w Tatrach, Bieszczadach, Karkonoszach czy na Babiej Górze. W częściach zalesionych sygnały optyczne nie będą widoczne, a akustyczne mogą zostać stłumione przez drzewa.

Jeżeli nie możesz się przemieścić, wezwania pomocy kieruj w stronę prawdopodobnego przejścia szlaku lub trasy. Gdy usłyszysz głosy lub zauważysz światło, ponów wołanie o pomoc lub wykorzystaj sygnalizację świetlną.

Na terenie eksponowanym, postaraj się ulokować w miejscu dającym bezpieczne schronienie, np. na półce skalnej, osłoniętej przed spadającymi kamieniami, i czekaj na nadejście pomocy. W przypadku, gdy znajdujesz się na trasie narciarskiej lub szlaku, poproś turystę lub narciarza o przekazanie informacji o wypadku ratownikowi TOPR/GOPR lub osobie z obsługi schroniska, kolejki, wyciągu czy żołnierzowi straży granicznej.

Pomoc w górach: jak wezwać ratownika?

Może zdarzyć się i tak, że to Ty usłyszysz wołanie o pomoc. Jeśli odebrałeś taki sygnał, to postaraj się określić miejsce, z którego dochodzi, odnieś swoją pozycję do otoczenia, aby wskazać to miejsce ponownie lub bez problemów w nie później trafić. W tym celu postaraj się zapamiętać możliwie dużo szczegółów dotyczących miejsca wypadku i w miarę możliwości samego poszkodowanego. Jeśli jest Was kilkoro, zostaw kogoś z poszkodowanym i możliwie szybko wezwij pomoc. Ważne jest, by nie zostawiać grupy oraz samej ofiary bez opieki! Zależnie od sytuacji zawiadom ratowników, obsługę schroniska itd. Można też wysłać posłańca - najlepiej 2 osoby - które ważne informacje będą miały zapisane na kartce.

Helikopter ratowniczy

Pomoc w górach: co musi wiedzieć ratownik?

Aby doszło do akcji ratunkowej, pogotowie górskie musi zostać powiadomione o zaistniałym wypadku, miejscu i liczbie poszkodowanych. Ratownicy powinni znać jak najwięcej szczegółów dotyczących lokalizacji i sytuacji ofiar. To znacząco zwiększa prawdopodobieństwo skutecznej akcji ratunkowej. Przekazując wiadomość o wypadku ratownikowi dyżurnemu:

  • przedstaw się,
  • postaraj się w miarę dokładnie określić miejsce, w którym jesteś,
  • zamelduj, co się stało, opisz, ile osób jest z Tobą, ilu jest poszkodowanych, czy są przytomni i czy została im już udzielona jakakolwiek pomoc,
  • powiedz, czy Ty lub inni poszkodowani jesteście w tej chwili w bezpośrednim zagrożeniu życia,
  • pamiętaj, że rozmowę zawsze kończy przyjmujący zgłoszenie ratownik.

W przypadku słabego zasięgu spróbuj wysłać SMS zawierający wyżej wymienione informacje na numer 601 100 300.

Pomoc w górach: sygnały dla pilota śmigłowca

W momencie, kiedy nadlatuje śmigłowiec, należy potwierdzić swoją potrzebę otrzymania pomocy. Na całym świecie sygnalizuje się to tak samo, przybierając jedną z 2 pozycji:

  • "Tak, potrzebuję pomocy" - sylwetka na kształt litery Y (yes) z obiema rękami uniesionymi do góry.
  • "Nie potrzebuję pomocy" - sylwetka w kształcie litery N (no), czyli jedna ręka opuszczona, a druga w górze.

Sygnały dla helikoptera pogotowia ratunkowego

Pomoc w górach: aplikacja Ratunek

W grudniu 2018 roku 6 turystów wybrało się na Bukowe Berdo w Bieszczadach, gdzie stracili orientację. Gdy zastał ich zmrok, skontaktowali się z GOPR-em za pomocą aplikacji telefonicznej. Dzięki temu ratownicy odnaleźli piechurów i sprowadzili do Mucznego.

Z doświadczenia górskich służb ratowniczych wynika, że bardzo często wzywający pomocy nie potrafią dokładnie określić miejsca, gdzie się znajdują. W efekcie grupa ratunkowa traci sporo cennego czasu na ustalenie miejsca wypadku. I w tym właśnie przypadku dobrze sprawdza się aplikacja Ratunek, która pozwala na wzywanie pomocy poprzez automatyczne połączenie telefoniczne ze Służbą Ratowniczą oraz przesłanie przy pomocy SMS, w trakcie rozmowy, informacji o dokładnej lokalizacji (do 3 m) osoby poszkodowanej.

Dodatkowo użytkownik ma możliwość uzupełnienia Książeczki Medycznej informacjami o swoim aktualnym stanie zdrowia oraz podania numeru telefonu do osoby, którą chce powiadomić w razie wypadku. Dzięki tym funkcjom aplikacji ratownicy od razu wiedzą, dokąd należy udać się z pomocą, a także mogą udzielić adekwatnej do potrzeb pomocy. Dodatkowo w sytuacjach, w których turysta zabłądził, ratownik przyjmujący zgłoszenie, znając jego położenie, może mu powiedzieć, gdzie ma bezpiecznie dojść.

Aplikacja ta działa również na obszarach wodnych, czyli dzięki niej można się skontaktować również z WOPR i MOPR.

Pomoc lekarska poza miejscem zamieszkania

Jeśli w czasie zimowego urlopu dopadnie Cię infekcja lub inna choroba, masz prawo skorzystać z pomocy lekarskiej w przychodni działającej w miejscu tymczasowego pobytu. Gdy Twój stan ulegnie pogorszeniu w godz. 18.00-8.00 lub w dniu wolnym od pracy, zgłoś się do ambulatorium. W sytuacjach poważnego zagrożenia zdrowia pomocy należy szukać na izbie przyjęć w szpitalu lub w szpitalnym oddziale ratunkowym. W stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub w innych stanach nagłych uzasadnione jest wezwanie pogotowia ratunkowego. Wtedy wystarczy zadzwonić pod numer 999 lub 112.

Pomoc w górach: na zimowiskach

W przypadku, gdy dziecko wyjeżdża na obóz narciarski, warto upewnić się, czy organizator wyjazdu zadbał o opiekę medyczną w miejscu pobytu. Oczywiście również tam - w razie potrzeby - dziecko wraz z opiekunem grupy może udać się po pomoc do miejscowego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który ma podpisaną umowę z NFZ.

Pomoc za granicą

Przed wyjazdem na ferie poza Polskę należy zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). W razie zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku gwarantuje ona darmową pomoc lekarską na terenie państw Unii Europejskiej i EFTA (Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria). Karta wystawiana jest dla każdego członka rodziny. Podpisany wniosek o wydanie EKUZ można przynieść osobiście do oddziału NFZ (wtedy też wydawana jest od ręki) lub przesłać z wyprzedzeniem pocztą, e-mailem, za pośrednictwem systemu ePUAP bądź faksem.

Warto też zapoznać się z zasadami, jakie obowiązują w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w danym kraju, a w przypadku miłośników białego szaleństwa dodatkowo wykupić pakiet polis zawierający pokrycie kosztów leczenia i transportu medycznego, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków oraz assistance (obejmujące m.in. pokrycie kosztów akcji ratowniczej, prawnika i/lub tłumacza). Jeśli planujesz korzystać z wypożyczonego sprzętu lub auta, możesz rozważyć dołączenie ubezpieczenia OC obejmującego pokrycie szkód powstałych w wyniku ich użytkowania.

Artykuł pt. "Pomoc w górach" ukazał się w numerze Luty 2019 >>

Znajdź terapeutę i uzyskaj pomoc
Zgodnie ze swoimi potrzebami medycyny niekonwencjonalnej

Pozostałe artykuły

Gdy przychodzi śmierć

Gdy przychodzi śmierć

Co zrobić, gdy nasi najbliżsi odchodzą w domu albo w szpitalu? Jaki los czeka zmarłego? Jak długo bezpłatnie można przechować zwłoki w oczekiwaniu na pochówek? I co się dzieje, jeśli po śmierci pacjenta nie zgłosił się nikt z rodziny? Zasady postępowania w takich sytuacjach określone są w ustawach, jednak szczegółowe procedury zależą od szpitali i mogą nieco się różnić. Jeszcze inne są w przypadku sprowadzenia ciała z obcego państwa, a nawet miasta.

Ból - ocena nasilenia w stopniach

Ból - ocena nasilenia w stopniach

Aż 75% Polaków odczuwa ból, który uniemożliwia im normalne funkcjonowanie i wykonywanie codziennych obowiązków. Zgodnie z założeniami resortu już niebawem będą oni mogli skuteczniej walczyć z dolegliwościami, i to na każdym etapie choroby. Aby do tego doszło, Ministerstwo Zdrowia chce nałożyć na lekarzy placówek wszystkich szczebli obowiązek określania stopnia natężenia bólu, leczenia go oraz monitorowania skuteczności podejmowanych działań.

Triaż - sortowanie na szpitalnych oddziałach ratunkowych

Triaż - sortowanie na szpitalnych oddziałach ratunkowych

Dramatyczne historie 2 pacjentów, którzy umarli w placówce medycznej niemal na oczach lekarzy, po wielogodzinnym oczekiwaniu na udzielenie pomocy, wstrząsnęły całym krajem. I postawiły przed służbą zdrowia istotne pytanie: jak tego uniknąć w przyszłości? Na razie swoją propozycję przedstawiło Ministerstwo Zdrowia.

RODO - w przychodni bez nazwisk? Nie do końca.

RODO - w przychodni bez nazwisk? Nie do końca.

Lekarz staje w drzwiach gabinetu i, patrząc w kartę, mówi: "jako że w związku z RODO nie mogę używać nazwisk, zapraszam pana z hemoroidami" - tego typu anegdoty o tym, jak personel placówek medycznych radzi sobie z przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych, krążą wśród pacjentów. Niestety czasami są niepokojąco bliskie prawdy. Zatem jak po wejściu w życie regulacji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) powinno wyglądać przetwarzaniem danych osobowych w placówkach medycznych. Co wolno rejestratorce, a co lekarzowi? I czego możemy się spodziewać w szpitalu?

E-skierowania i e-zwolnienia

E-skierowania i e-zwolnienia

18 lutego Minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski oraz wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński na konferencji prasowej w Centrum Olimpijskim w Warszawie opowiedzieli, jakie są zalety elektronicznego skierowania oraz jak szybko i prosto można je zrealizować.

Ustawa „Za życiem” - Na co może liczyć przyszła matka?

Ustawa „Za życiem” - Na co może liczyć przyszła matka?

Ustawa "Za życiem" określa uprawnienia ciężarnych i ich rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej i diagnostyki prenatalnej, zapewnienia odpowiednich świadczeń w okresie ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych, jak również pomocy zarówno zdrowotnej, jak i socjalnej. Bez względu na przebieg ciąży wszystkie przyszłe matki mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Skrining i badania przesiewowe

Skrining i badania przesiewowe

Najczęściej prowadzone są w ramach programów profilaktyki i leczenia konkretnych chorób. Nazywane są też skriningowymi (od angielskiego słowa screening). Mogą obejmować całą populację lub, co zdarza się znacznie częściej, jedynie grupy wysokiego ryzyka (dotyczy to, m.in. profilaktyki cukrzycy i nowotworów piersi).

Dobrowolne ubezpieczenie w ramach NFZ

Dobrowolne ubezpieczenie w ramach NFZ

Ukończenie studiów albo utrata pracy etatowej automatycznie wiążą się z brakiem prawa do ubezpieczenia zdrowotnego, a co za tym idzie do możliwości korzystania z leków refundowanych oraz szeroko pojętej pomocy medycznej. Co zatem zrobić, jeśli właśnie zakończyło się naukę, a o pracy na etacie można tylko pomarzyć?

Czym jest tajemnica lekarska?

Czym jest tajemnica lekarska?

Przedostatni akapit przysięgi Hipokratesa głosi: "cokolwiek bym podczas leczenia, czy poza nim, z życia ludzkiego ujrzał, czy usłyszał, czego nie należy na zewnątrz rozgłaszać, będę milczał, zachowując to w tajemnicy".

Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP)

Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP)

Chcesz odtworzyć historię swoich wizyt u lekarza? A może sprawdzić swoje zrealizowane recepty? Wszystkie te dane znajdziesz w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (ZIP). To wygodne internetowe narzędzie dla pacjentów.

Zwrot kosztów leczenia w ramach dyrektywy transgranicznej

Zwrot kosztów leczenia w ramach dyrektywy transgranicznej

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej powstała w celu ulepszenia funkcjonowania usług medycznych.

Skierowanie lekarskie - kiedy jest potrzebne?

Skierowanie lekarskie - kiedy jest potrzebne?

Prawo określa, do jakich specjalistów możemy się wybrać bez skierowania. Prócz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) są to m.in. ginekolog, dentysta oraz psychiatra. W 2015 r. listę lekarzy, których możemy odwiedzić bez skierowania, zawężono, wyłączając z niej dermatologów i okulistów.

Rejestracja wizyty w placówce medycznej krok po kroku

Rejestracja wizyty w placówce medycznej krok po kroku

Syn, będący już studentem, poszedł do lekarza rodzinnego. Jednak w systemie e-WUŚ wyświetlił się na czerwono (to oznacza, że nie znajduje się wśród osób ubezpieczonych - przyp. red.) i odmówiono mu przyjęcia na wizytę w ramach NFZ. Syn jest zgłoszony do ubezpieczenia przez mojego pracodawcę, więc sprawa wydała mi się dziwna. Sprawdziłam w kadrach, jednak tam wszystko było w porządku i syn był zgłoszony do ubezpieczenia. Jednak gdy zadzwoniłam do ZUS, dowiedziałam się, że nie jestem płatnikiem składki, więc nie mogę otrzymać informacji - napisała do nas Anna z Wodzisławia.

Błędy lekarskie

Błędy lekarskie

Każdy z nas słyszał to określenie, każdy też może przytoczyć jego przykłady. Dlatego zaskoczeniem może być informacja, że termin ten nie jest zdefiniowany ustawowo. Bo choć zarówno w języku potocznym, jak i prawnym funkcjonują określenia: błąd medyczny, błąd w sztuce lekarskiej, czy też błąd lekarski, to jednak Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta posługuje się sformułowaniem "zdarzenie medyczne".

Uzdrowisko - jak przygotować się na wyjazd?

Uzdrowisko - jak przygotować się na wyjazd?

Wyjazd jest kontynuacją leczenia specjalistycznego lub szpitalnego. Jego celem jest rehabilitacja, terapia chorób przewlekłych oraz szeroko pojęta profilaktyka. W uzdrowisku można to robić na 3 sposoby: w sanatorium, w szpitalu sanatoryjnym albo ambulatoryjnie.

Opieka psychiatryczna oraz leczenie uzależnień

Opieka psychiatryczna oraz leczenie uzależnień

Aż 8 mln dorosłych Polaków cierpi na różnego rodzaju problemy i zaburzenia psychiczne. To aż 1/4 mieszkańców! Gdyby w statystykach uwzględnić dzieci i młodzież, wówczas liczba ta wzrosłaby do 12 mln.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Przezorny zawsze ubezpieczony - mówi stare porzekadło i nie kłamie. Jeśli planujesz wyjechać zimą np. na narty w Alpach, koniecznie zadbaj o ubezpieczenie zdrowotne, w razie potrzeby które pozwoli Ci skorzystać z bezpłatnej wizyty u lekarza.

Zasady refundacji leków

Zasady refundacji leków

Jakie są zasady wpisywania na listę leków refundowanych, czyli takich, do których dopłaca nam Narodowy Fundusz Zdrowia? Kto może je kupić? Jak powstaje istotny dla polskich pacjentów wykaz leków, za które płacimy niższe kwoty?

Sieć szpitali

Sieć szpitali

System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), popularnie określany siecią szpitali, zaczął obowiązywać 1 października 2017 r. Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia można znaleźć wykaz szpitali, które zakwalifikowały się do sieci w poszczególnych regionach. Jakie zmiany niesie to dla pacjentów?

Prawa honorowego krwiodawcy

Prawa honorowego krwiodawcy

Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Jednak aby docenić poświęcenie tych osób, państwo lub podmioty prywatne przyznają im różnego rodzaju przywileje.

Prawa kobiet w ciąży

Prawa kobiet w ciąży

Bez względu na to, czy przed zajściem w ciążę posiadałaś ubezpieczenie zdrowotne, czy nie, podczas oczekiwania na dziecko możesz liczyć na pełną opiekę medyczną oraz przywileje w przychodniach i aptekach.

Wizyty lekarskie poza miejscem zamieszkania

Wizyty lekarskie poza miejscem zamieszkania

Każdy ubezpieczony wybiera swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, wypełniając odpowiednią deklarację. Z oczywistych względów to do niego udajemy się na wizytę w razie nagłego zachorowania, urazu czy konieczności przepisania leków. Co jednak zrobić, kiedy potrzebujemy pomocy medycznej w czasie wakacyjnego wyjazdu?

Pozostałe raporty

Szczególnie polecamy
Co wpływa na przyswajalność magnezu?

Co wpływa na przyswajalność magnezu?

Ten ważny pierwiastek uczestniczy w wielu funkcjach organizmu. Jaki suplement...

Wydanie tabletowe

Tablet O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą App Store

Zdrowie publiczne

Czym jest zdrowie publiczne? Jeżeli interesują cię ciekawe zagadnienia związane ze zdrowiem i zdrowym stylem życia, to koniecznie powinieneś śledzić na bieżąco nasz dział, w którym publikujemy raporty specjalne, których tematem jest zdrowie publiczne.

Nasze zdrowie jest czymś, o czym zwykle nie myślimy za dużo, a dopiero kiedy pojawia się kłopoty, to reagujemy. Tymczasem wielu codziennym dolegliwościom można zapobiec, jeżeli posiadać będziemy przynajmniej podstawową wiedzę na temat różnych zagrożeń.

Wiedz więcej!

Wśród najciekawszych tekstów, które warto przeczytać, z pewnością znajdują się te poświęcone zagadnieniom chorób nowotworowych, długości życia bądź też sposobów przeciwdziałania osteoporozie. Osoby, które fascynują się zagadnieniem możliwości wydłużania ludzkiego życia, z pewnością zaciekawi artykuł pokazujący przyszłościowe możliwości rozwoju technologii, dzięki którym możliwe będzie przeniesienie ludzkiej pamięci na urządzenie komputerowe bądź badania związane z kriogeniką. Oprócz informacji, związanych z prób wydłużenia życia przy pomocy inżynierii genetycznej w raporcie znaleźć można także informację o zdrowych nawykach, które charakteryzują mieszkańców tak zwanych niebieskich stref, czyli obszarów, gdzie ludzie żyją dłużej niż przeciętnie.

Kobiety, zwłaszcza w okolicach pięćdziesiątego roku życia koniecznie powinny zapoznać się z artykułami dotyczącymi osteoporozy, gdyż dzięki tym tekstom rozwiać można wiele mitów związanych z tą chorobą, a także poznać sposoby, które pomogą się przed nią uchronić. Osteoporoza jest zmorą dzisiejszych czasów, jednak przy pomocy odpowiedniej dawki ruchu oraz prawidłowego odżywiania można spowolnić postępowanie osteoporozy, co gwarantuje lepszą jakość życia w starszym wieku.