Raport specjalny

Prawa pacjenta

Wszystkie artykuły
E-skierowania i e-zwolnienia

E-skierowania i e-zwolnienia

18 lutego Minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski oraz wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński na konferencji prasowej w Centrum Olimpijskim w Warszawie opowiedzieli, jakie są zalety elektronicznego skierowania oraz jak szybko i prosto można je zrealizować.

Spis treści:

E-rozwiązania to konsekwentne działania, które mają w ciągu najbliższych lat doprowadzić do cyfryzacji całego systemu służby zdrowia. To z kolei ma ułatwić procedury, usprawnić dostęp do usług medycznych oraz doprowadzić do skupienia w jednym miejscu wszystkich danych dotyczących zdrowia pacjenta (począwszy od szczepień, przez przebyte choroby, po zażywane leki i wykonane zabiegi medyczne). Co powinniśmy o nich wiedzieć?

E-skierowanie

- To kolejny dokument (po e-recepcie), w którym tradycyjna postać papierowa zostanie zmieniona na formę elektroniczną. Celem jego wdrożenia jest usprawnienie procesu realizacji zapisów na badania zarówno dla pacjentów, jak i lekarzy - wyjaśniał minister Łukasz Szumowski.

Po co nam e-skierowanie? Najważniejszą jego zaletą jest brak konieczności dostarczania go osobiście. Wystarczy rozmowa telefoniczna. Poza tym wprowadzenie e-skierowań umożliwi zdalną rejestrację, zredukuje problem nieczytelnych skierowań, wyeliminuje ryzyko ich zgubienia, a także da możliwość śledzenia historii leczenia w Internetowym Koncie Pacjenta.

Jak to działa? Lekarz wystawia i cyfrowo podpisuje e-skierowanie. Pacjent otrzymuje e-skierowanie w wybranej formie, elektronicznej - e-mailem, SMS-em - lub papierowej w postaci wydruku informacyjnego. Sam wybiera placówkę, w której dane świadczenie ma być zrealizowane i osobiście umawia się na wizytę. Osoba rejestrująca e-skierowanie musi wprowadzić do systemu przekazany 4-cyfrowy kod oraz PESEL pacjenta i zapisać go na wizytę.

W fazie testów 16 października 2018 r. rozpoczął się pilotaż e-skierowań w wybranych placówkach leczniczych w Warszawie, natomiast 12 grudnia tego samego roku zostało wystawione pierwsze elektroniczne skierowanie. Program pilotażowy e-skierowań ma trwać do połowy 2019 r. Na obecnym etapie wystawiać i/lub realizować e-skierowania może zaledwie 9 placówek. Należą do nich:

 • Centrum Medyczne w Polanicy Zdroju,
 • Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej (3 lokalizacje),
 • Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie,
 • NZOZ PROMED A. Szendała, T. Zieliński (2 lokalizacje),
 • Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ w Warszawie,
 • SZPZLO Warszawa - Targówek.

Wszystkie placówki biorące udział w programie są oznaczone specjalnym logo. W pierwszej kolejności zakres wdrożenia obejmie e-skierowania na usługi medycyny sportowej oraz tomografii komputerowej. Jednak już niebawem na stronie mapa.pacjent.gov.pl będziemy mogli sprawdzić, gdzie otrzymamy i zrealizujemy taki dokument.

Wykaz świadczeń Elektroniczne skierowania będą obowiązywać w całym kraju od 2021 r. Od 1 kwietnia br. będą wystawiane na:

 • ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne - finansowane ze środków publicznych,
 • leczenie szpitalne - w szpitalu, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 • badania: medycyny nuklearnej, tomografii komputerowej (TK) - finansowane ze środków publicznych oraz innych,
 • badania: rezonansu magnetycznego (MR), endoskopowe przewodu pokarmowego, echokardiograficzne płodu - finansowane ze środków publicznych,
 • pozytonową tomografię emisyjną (PET) - finansowane ze środków publicznych.

E-zwolnienia

Od 1 grudnia 2018 r. lekarze mogą wystawiać wyłącznie zwolnienia elektroniczne (nazywane e-ZLA). Są one automatycznie przekazywane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który powinien udostępnić je pracodawcy nie później niż następnego dnia.

Poinformuj szefa Jednak choć wszystko obywa się bez udziału chorego pracownika, nie znaczy to, że został on zwolniony z obowiązku poinformowania firmy o swojej nieobecności. Wprowadzenie e-zwolnień niczego w tym zakresie nie zmienia i nie zwalnia zatrudnionego z tego wymogu. Sam fakt, że pracodawca otrzymuje informację w formie elektronicznej, nie oznacza, że obowiązek zawiadomienia o nieobecności został spełniony.

W przypadku "chorobowego" na pracowniku nadal ciążą 2 odrębne obowiązki. Po pierwsze, powinien on zawiadomić pracodawcę o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania (należy to zrobić niezwłocznie, nie później niż drugiego dnia absencji). Po drugie, zatrudniony musi usprawiedliwić nieobecność poprzez przedłożenie zaświadczenia lekarskiego (obecnie ten obowiązek jest realizowany co do zasady poprzez automatyczne przesłanie e-zwolnienia).

Warto przy tym podkreślić, że istotne znaczenie ma tu niezwłoczne przekazanie tej informacji. To ważne, bo większość błędnie uważa, że pracownik może zgłosić swoją nieobecność dopiero drugiego dnia. To termin maksymalny, obowiązujący w przypadku braku możliwości przekazania informacji wcześniej. Jeżeli zatrudniony mógł to zrobić, ale w sposób nieuzasadniony czekał z tym do drugiego dnia, to tym samym naruszył obowiązek poinformowania pracodawcy o absencji.

Wybór sposobu zawiadomienia o nieobecności należy do pracownika. Powinien przy tym upewnić się, że informacja do niego dotarła (np. w przypadku, gdy pracodawca nie reaguje na wysłanego e-maila albo pracownik przekazuje informację poprzez kolegę lub koleżankę).

Kto może wystawić dokument? Od 1 października 2018 r. lekarz może upoważnić do wystawiania zwolnienia lekarskiego pracownika wykonującego zawód medyczny lub czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (ratownicy, pielęgniarki i sekretarki medyczne). Takie rozwiązanie ma ułatwić likwidację papierowych zwolnień lekarskich.

Osoba wystawiająca e-ZLA w momencie podpisania go z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, certyfikatu z ZUS lub podpisu zaufanego (PZ ePUAP), wysyła je do ZUS.

Usprawnienie procedury Największą zaletą e-zwolnień ma być ograniczenie liczby błędów podczas ich wypisywania. Kolejną - krótki czas wypełniania: ministerstwo zakłada, że ma to twać kilkanaście sekund. Ponadto mają one pozwolić na lepszy przepływ informacji i skuteczniejszą kontrolę wydawanych L4.

Awaryjnie papier Jeśli z jakichś powodów wystawienie e-ZLA nie jest możliwe (np. w czasie wizyty domowej), przepisy przewidują wydanie zaświadczenia lekarskiego w formie papierowej. Lekarz może wtedy skorzystać z formularzy wydrukowanych wcześniej z systemu. Każdy taki formularz ma identyfikator (serię i numer) i jest zarejestrowany w systemie. Wystawione na nim zwolnienie nie zawiera numeru statystycznego choroby. W tym trybie pacjent musi przekazać lekarzowi wszelkie dane i informacje niezbędne do wystawienia zaświadczenia. Po przeprowadzeniu badania medyk wręcza pacjentowi zaświadczenie ze swoją pieczątką i podpisem. Zaświadczenie to chory musi przekazać zakładowi pracy, nawet jeżeli ma on profil informacyjny na PUE ZUS.

Po wystawieniu papierowego zaświadczenia lekarz ma obowiązek przekazać je w formie elektronicznej do ZUS w ciągu 3 dni roboczych. E-ZLA powinno zawierać dane i informacje zawarte w zaświadczeniu na formularzu wydrukowanym z systemu oraz numer statystyczny choroby. Tego ostatniego nie będzie na dokumencie, który otrzyma Twój pracodawca.

Możesz też otrzymać wydruk e-ZLA na własne żądanie oraz w przypadku, gdy Twój pracodawca nie ma profilu na Platformie Usług Elektronicznych.

Artykuł pt. "Elektroniczna służba zdrowia" ukazał się w numerze Marzec 2019 magazynu "O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą" >>

Znajdź terapeutę i uzyskaj pomoc
Zgodnie ze swoimi potrzebami medycyny niekonwencjonalnej

Pozostałe artykuły

Gdy przychodzi śmierć

Gdy przychodzi śmierć

Co zrobić, gdy nasi najbliżsi odchodzą w domu albo w szpitalu? Jaki los czeka zmarłego? Jak długo bezpłatnie można przechować zwłoki w oczekiwaniu na pochówek? I co się dzieje, jeśli po śmierci pacjenta nie zgłosił się nikt z rodziny? Zasady postępowania w takich sytuacjach określone są w ustawach, jednak szczegółowe procedury zależą od szpitali i mogą nieco się różnić. Jeszcze inne są w przypadku sprowadzenia ciała z obcego państwa, a nawet miasta.

Ból - ocena nasilenia w stopniach

Ból - ocena nasilenia w stopniach

Aż 75% Polaków odczuwa ból, który uniemożliwia im normalne funkcjonowanie i wykonywanie codziennych obowiązków. Zgodnie z założeniami resortu już niebawem będą oni mogli skuteczniej walczyć z dolegliwościami, i to na każdym etapie choroby. Aby do tego doszło, Ministerstwo Zdrowia chce nałożyć na lekarzy placówek wszystkich szczebli obowiązek określania stopnia natężenia bólu, leczenia go oraz monitorowania skuteczności podejmowanych działań.

Triaż - sortowanie na szpitalnych oddziałach ratunkowych

Triaż - sortowanie na szpitalnych oddziałach ratunkowych

Dramatyczne historie 2 pacjentów, którzy umarli w placówce medycznej niemal na oczach lekarzy, po wielogodzinnym oczekiwaniu na udzielenie pomocy, wstrząsnęły całym krajem. I postawiły przed służbą zdrowia istotne pytanie: jak tego uniknąć w przyszłości? Na razie swoją propozycję przedstawiło Ministerstwo Zdrowia.

RODO - w przychodni bez nazwisk? Nie do końca.

RODO - w przychodni bez nazwisk? Nie do końca.

Lekarz staje w drzwiach gabinetu i, patrząc w kartę, mówi: "jako że w związku z RODO nie mogę używać nazwisk, zapraszam pana z hemoroidami" - tego typu anegdoty o tym, jak personel placówek medycznych radzi sobie z przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych, krążą wśród pacjentów. Niestety czasami są niepokojąco bliskie prawdy. Zatem jak po wejściu w życie regulacji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) powinno wyglądać przetwarzaniem danych osobowych w placówkach medycznych. Co wolno rejestratorce, a co lekarzowi? I czego możemy się spodziewać w szpitalu?

Jak wezwać pomoc w górach?

Jak wezwać pomoc w górach?

Odpowiednie zaplanowanie wyprawy w góry i przygotowanie się do niej jest podstawą bezpiecznego przemierzania szlaków. Podobnie jak wybór trasy narciarskiej pod kątem własnych możliwości oraz warunków atmosferycznych. Czasem jednak zdarzają się nieprzewidziane wypadki - uraz, zmiana pogody, lawina. Wtedy ratownicy z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ruszają na pomoc. Wiele osób decyduje się też na zagraniczny wyjazd w czasie ferii lub wakacji. Gdzie w razie potrzeby szukać pomocy poza miejscem zamieszkania lub na obczyźnie? I z czym się liczyć?

Ustawa „Za życiem” - Na co może liczyć przyszła matka?

Ustawa „Za życiem” - Na co może liczyć przyszła matka?

Ustawa "Za życiem" określa uprawnienia ciężarnych i ich rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej i diagnostyki prenatalnej, zapewnienia odpowiednich świadczeń w okresie ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych, jak również pomocy zarówno zdrowotnej, jak i socjalnej. Bez względu na przebieg ciąży wszystkie przyszłe matki mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Skrining i badania przesiewowe

Skrining i badania przesiewowe

Najczęściej prowadzone są w ramach programów profilaktyki i leczenia konkretnych chorób. Nazywane są też skriningowymi (od angielskiego słowa screening). Mogą obejmować całą populację lub, co zdarza się znacznie częściej, jedynie grupy wysokiego ryzyka (dotyczy to, m.in. profilaktyki cukrzycy i nowotworów piersi).

Dobrowolne ubezpieczenie w ramach NFZ

Dobrowolne ubezpieczenie w ramach NFZ

Ukończenie studiów albo utrata pracy etatowej automatycznie wiążą się z brakiem prawa do ubezpieczenia zdrowotnego, a co za tym idzie do możliwości korzystania z leków refundowanych oraz szeroko pojętej pomocy medycznej. Co zatem zrobić, jeśli właśnie zakończyło się naukę, a o pracy na etacie można tylko pomarzyć?

Czym jest tajemnica lekarska?

Czym jest tajemnica lekarska?

Przedostatni akapit przysięgi Hipokratesa głosi: "cokolwiek bym podczas leczenia, czy poza nim, z życia ludzkiego ujrzał, czy usłyszał, czego nie należy na zewnątrz rozgłaszać, będę milczał, zachowując to w tajemnicy".

Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP)

Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP)

Chcesz odtworzyć historię swoich wizyt u lekarza? A może sprawdzić swoje zrealizowane recepty? Wszystkie te dane znajdziesz w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (ZIP). To wygodne internetowe narzędzie dla pacjentów.

Zwrot kosztów leczenia w ramach dyrektywy transgranicznej

Zwrot kosztów leczenia w ramach dyrektywy transgranicznej

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej powstała w celu ulepszenia funkcjonowania usług medycznych.

Skierowanie lekarskie - kiedy jest potrzebne?

Skierowanie lekarskie - kiedy jest potrzebne?

Prawo określa, do jakich specjalistów możemy się wybrać bez skierowania. Prócz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) są to m.in. ginekolog, dentysta oraz psychiatra. W 2015 r. listę lekarzy, których możemy odwiedzić bez skierowania, zawężono, wyłączając z niej dermatologów i okulistów.

Rejestracja wizyty w placówce medycznej krok po kroku

Rejestracja wizyty w placówce medycznej krok po kroku

Syn, będący już studentem, poszedł do lekarza rodzinnego. Jednak w systemie e-WUŚ wyświetlił się na czerwono (to oznacza, że nie znajduje się wśród osób ubezpieczonych - przyp. red.) i odmówiono mu przyjęcia na wizytę w ramach NFZ. Syn jest zgłoszony do ubezpieczenia przez mojego pracodawcę, więc sprawa wydała mi się dziwna. Sprawdziłam w kadrach, jednak tam wszystko było w porządku i syn był zgłoszony do ubezpieczenia. Jednak gdy zadzwoniłam do ZUS, dowiedziałam się, że nie jestem płatnikiem składki, więc nie mogę otrzymać informacji - napisała do nas Anna z Wodzisławia.

Błędy lekarskie

Błędy lekarskie

Każdy z nas słyszał to określenie, każdy też może przytoczyć jego przykłady. Dlatego zaskoczeniem może być informacja, że termin ten nie jest zdefiniowany ustawowo. Bo choć zarówno w języku potocznym, jak i prawnym funkcjonują określenia: błąd medyczny, błąd w sztuce lekarskiej, czy też błąd lekarski, to jednak Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta posługuje się sformułowaniem "zdarzenie medyczne".

Uzdrowisko - jak przygotować się na wyjazd?

Uzdrowisko - jak przygotować się na wyjazd?

Wyjazd jest kontynuacją leczenia specjalistycznego lub szpitalnego. Jego celem jest rehabilitacja, terapia chorób przewlekłych oraz szeroko pojęta profilaktyka. W uzdrowisku można to robić na 3 sposoby: w sanatorium, w szpitalu sanatoryjnym albo ambulatoryjnie.

Opieka psychiatryczna oraz leczenie uzależnień

Opieka psychiatryczna oraz leczenie uzależnień

Aż 8 mln dorosłych Polaków cierpi na różnego rodzaju problemy i zaburzenia psychiczne. To aż 1/4 mieszkańców! Gdyby w statystykach uwzględnić dzieci i młodzież, wówczas liczba ta wzrosłaby do 12 mln.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Przezorny zawsze ubezpieczony - mówi stare porzekadło i nie kłamie. Jeśli planujesz wyjechać zimą np. na narty w Alpach, koniecznie zadbaj o ubezpieczenie zdrowotne, w razie potrzeby które pozwoli Ci skorzystać z bezpłatnej wizyty u lekarza.

Zasady refundacji leków

Zasady refundacji leków

Jakie są zasady wpisywania na listę leków refundowanych, czyli takich, do których dopłaca nam Narodowy Fundusz Zdrowia? Kto może je kupić? Jak powstaje istotny dla polskich pacjentów wykaz leków, za które płacimy niższe kwoty?

Sieć szpitali

Sieć szpitali

System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), popularnie określany siecią szpitali, zaczął obowiązywać 1 października 2017 r. Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia można znaleźć wykaz szpitali, które zakwalifikowały się do sieci w poszczególnych regionach. Jakie zmiany niesie to dla pacjentów?

Prawa honorowego krwiodawcy

Prawa honorowego krwiodawcy

Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Jednak aby docenić poświęcenie tych osób, państwo lub podmioty prywatne przyznają im różnego rodzaju przywileje.

Prawa kobiet w ciąży

Prawa kobiet w ciąży

Bez względu na to, czy przed zajściem w ciążę posiadałaś ubezpieczenie zdrowotne, czy nie, podczas oczekiwania na dziecko możesz liczyć na pełną opiekę medyczną oraz przywileje w przychodniach i aptekach.

Wizyty lekarskie poza miejscem zamieszkania

Wizyty lekarskie poza miejscem zamieszkania

Każdy ubezpieczony wybiera swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, wypełniając odpowiednią deklarację. Z oczywistych względów to do niego udajemy się na wizytę w razie nagłego zachorowania, urazu czy konieczności przepisania leków. Co jednak zrobić, kiedy potrzebujemy pomocy medycznej w czasie wakacyjnego wyjazdu?

Pozostałe raporty

Szczególnie polecamy
Co wpływa na przyswajalność magnezu?

Co wpływa na przyswajalność magnezu?

Ten ważny pierwiastek uczestniczy w wielu funkcjach organizmu. Jaki suplement...

Wydanie tabletowe

Tablet O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą App Store

Zdrowie publiczne

Czym jest zdrowie publiczne? Jeżeli interesują cię ciekawe zagadnienia związane ze zdrowiem i zdrowym stylem życia, to koniecznie powinieneś śledzić na bieżąco nasz dział, w którym publikujemy raporty specjalne, których tematem jest zdrowie publiczne.

Nasze zdrowie jest czymś, o czym zwykle nie myślimy za dużo, a dopiero kiedy pojawia się kłopoty, to reagujemy. Tymczasem wielu codziennym dolegliwościom można zapobiec, jeżeli posiadać będziemy przynajmniej podstawową wiedzę na temat różnych zagrożeń.

Wiedz więcej!

Wśród najciekawszych tekstów, które warto przeczytać, z pewnością znajdują się te poświęcone zagadnieniom chorób nowotworowych, długości życia bądź też sposobów przeciwdziałania osteoporozie. Osoby, które fascynują się zagadnieniem możliwości wydłużania ludzkiego życia, z pewnością zaciekawi artykuł pokazujący przyszłościowe możliwości rozwoju technologii, dzięki którym możliwe będzie przeniesienie ludzkiej pamięci na urządzenie komputerowe bądź badania związane z kriogeniką. Oprócz informacji, związanych z prób wydłużenia życia przy pomocy inżynierii genetycznej w raporcie znaleźć można także informację o zdrowych nawykach, które charakteryzują mieszkańców tak zwanych niebieskich stref, czyli obszarów, gdzie ludzie żyją dłużej niż przeciętnie.

Kobiety, zwłaszcza w okolicach pięćdziesiątego roku życia koniecznie powinny zapoznać się z artykułami dotyczącymi osteoporozy, gdyż dzięki tym tekstom rozwiać można wiele mitów związanych z tą chorobą, a także poznać sposoby, które pomogą się przed nią uchronić. Osteoporoza jest zmorą dzisiejszych czasów, jednak przy pomocy odpowiedniej dawki ruchu oraz prawidłowego odżywiania można spowolnić postępowanie osteoporozy, co gwarantuje lepszą jakość życia w starszym wieku.