Kierunek – niebieskie strefy

Jeśli chcesz zachować zdrowie, wyglądać młodo i cieszyć się dobrą kondycją, bądź wierny tradycji – tak mogłoby brzmieć motto niektórych mieszkańców naszej planety. To chyba wystarczający powód, by zainteresować się ich życiem, a może nawet odbyć niezwykłą podróż?

Od lat trwają badania nad tzw. niebieskimi strefami1. Tym mianem określa się kilka miejsc na Ziemi, gdzie ludzie w zdrowiu dożywają sędziwego wieku – nietrudno znaleźć wśród nich stulatków sprawnych fizycznie i intelektualnie. Sami o sobie mówią, że... zapomnieli umrzeć.
Mieszkańcy niebieskich stref stosują zupełnie inną niż fastfoodowa dietę, koncentrują się na życiu rodzinnym i na sprawach swoich małych społeczności. Cieszą się każdym wschodem słońca, każdą rośliną uprawianą przez siebie w ogrodzie i każdym zwierzęciem, które udało się im wyhodować.

Stres w takiej formie, w jakiej doświadczają go społeczeństwa zachodnie, nie jest im w ogóle znany. I to wystarczy?
Niewątpliwie długość naszego życia zależy w dużej mierze od diety, która w pewnym sensie powinna stanowić lek na choroby cywilizacyjne. Jednak naukowcy są zgodni, że decydujące znaczenie w tym przypadku ma również styl życia, czego dowodzą obserwacje poczynione wśród mieszkańców pięciu miejsc na Ziemi, takich jak Ikaria (Grecja), Sardynia (Włochy), Okinawa (Japonia), Loma Linda (miasto w Kalifornii) i Kostaryka (Ameryka Środkowa).