Nowatorska terapia przerwanego rdzenia kręgowego

Naukowcy z uniwersytetu w Kalifornii (USA) opracowali nowatorską, 3-etapową metodę naprawy przerwanego rdzenia kręgowego. Wyniki eksperymentu dają nadzieję osobom, które poruszają się na wózku inwalidzkim, na odzyskanie władzy w nogach.

Wskutek przerwania ciągłości rdzenia kręgowego dochodzi do przerwania aksonów, czyli wypustek neuronów, dzięki którym komórki komunikują się ze sobą. Neurony tracą trwale połączenie i przez to sygnały wysyłane z mózgu, przekazywane przez rdzeń kręgowy, nie mogą dotrzeć do miejsc poniżej urazu. Ponadto w miejscu uszkodzenia rdzenia tworzy się blizna, która utrudnia organizmowi odbudowanie, chociażby częściowe, zerwanych połączeń. W efekcie dochodzi do paraliżu ciała poniżej blizny. Jednak problem nie dotyczy jedynie utraty zdolności poruszania się. Zniszczone zostają także połączenia pomiędzy nerwami odpowiadającymi za funkcjonowanie narządów wewnętrznych, a to powoduje wiele zaburzeń w pracy układów i tkanek.

Do tej pory badano oddzielnie trzy metody pobudzenia aksonów do wzrostu i odbudowania zerwanych połączeń nerwowych. Każda z nich opiera się na wiedzy, w jaki sposób rozwija się układ nerwowy człowieka i co sprawia, że nerwy u płodów rosną. Pierwszym wpływającym na to czynnikiem są uwarunkowania genetyczne, które aktywują wzrost aksonów. Drugim jest molekularny szlak, swoista ścieżka wśród tkanek, którą rosnące nerwy podążają. Trzeci stanowią zaś tzw. ślady białkowe, które niczym przynęta zachęcają aksony do wzrostu w określonym kierunku.

Wszystkie te czynniki przestają oddziaływać po narodzinach dziecka i dlatego regeneracja uszkodzonego rdzenia siłami samego tylko organizmu jest niemożliwa. Badania nad zaprzęgnięciem do procesu leczenia każdego z tych trzech czynników (metod) osobno, prowadzone od lat, nie przyniosły jednak sukcesu terapeutycznego.

To może się udać!

Amerykańscy neurobiolodzy, we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Harvarda oraz Politechniki Federalnej w Zurychu, postanowili sprawdzić, jaki będzie rezultat połączenia w jednej terapii wszystkich trzech metod. Eksperyment przeprowadzono na myszach. Polegał on na podaniu zwierzętom preparatu, który pobudził u gryzoni wzrost aksonów w rdzeniu kręgowym, co zainicjowało mechanizmy podobne do tych, jakie dzięki aktywacji określonych genów zachodzą w życiu płodowym.