Kannabinoidy przy zaburzeniach lękowych i traumach

Organiczne związki obecne w konopiach pomagają w schorzeniach neuropsychiatrycznych, np. lęku napadowym, ale także traumie i obniżonym nastroju.

Artykuł na: 4-5 minut

Jednym z wielu cennych dla zdrowia składników występujących w kono­piach jest kannabidiol (CBD). Niedawny wzrost zainteresowania tym związ­kiem w kręgach naukowych zaowoco­wał przedklinicznymi i klinicznymi dowodami, wskazującymi na działanie uspokajające kannabidiolu w ośrodko­wym układzie nerwowym1. Okazuje się, że już jedna dawka CBD stymuluje receptory serotoniny, co zwiększa pro­dukcję neuroprzekaźników oraz pomaga zwalczyć objawy niepokoju i depresji!

CBD jest lepiej tolerowane niż leki psychiatryczne

W Centrum Wholeness – dużej klinice zdrowia psychicznego w Fort Collins w stanie Kolorado, specjalizującej się medycynie integracyjnej i psychiatrii, sprawdzono jak kannabidiol działa na pacjentów ze zdiagnozowanymi zaburzeniami lękowymi oraz bezsen­nością. W tym interdyscyplinarnym środowisku medycznym CBD już wcze­śniej było wykorzystywane w opiece klinicznej przez psychiatrów, naturo­terapeutów czy akupunkturzystów.

medi hemp
Dystrybutor: Hemp Center Sp. z o.o.; Kontakt: sklep@hempcenter.pl, hurt@hempcenter.pl, tel. 530 161 162; Sprawdź na: konopieizdrowie.pl, mojekonopie.pl oraz hurtkonopie.pl.

Do eksperymentu badawczego wybra­no 72 dorosłych z objawami lękowymi (66%) i bezsennością (34%). Uczestnicy mieli 18-70 lat. Większość pacjentów z rozpoznaniem lęku stanowili męż­czyźni (60%), natomiast wśród osób z zaburzeniami snu przeważały kobie­ty (64%). Przez 2 miesiące podawano im CBD i monitowano ich stan zdro­wia. U większości uczestników stany lękowe zostały zniwelowane, a obja­wy bezsenności zmniejszyły się. Już podczas pierwszej miesięcznej oceny po rozpoczęciu leczenia kannabidio­lem, 80% i 66% wszystkich pacjentów doświadczyło odpowiednio poprawy lęku i snu. Jednak w miarę upływu czasu okazało się, że działanie CBD dawało trwalsze efekty w terapii przeciwlę­kowej niż w leczeniu bezsenności.

Kannabidiol był lepiej tolerowa­ny, a niewielu pacjentów zgłaszało skutki uboczne – w ciągu pierw­szego tygodnia 2 osoby skarżyły się na zmęczenie, a 1 na wysuszenie spojówek. Dawki stosowane w tym badaniu (25-175 mg/dzień) były znacz­nie niższe niż w literaturze klinicz­nej (300-600 mg/dzień)3. Specjaliści z Centrum Wholeness na podsta­wie tego badania doszli do wniosku, że CBD wydaje się lepiej tolerowane niż rutynowe leki psychiatryczne.

CBD na ukojenie lęku

Olej konopny

Opublikowane w 2018 r. wyniki bada­nia sugerują, że CBD jest skuteczny w leczeniu zespołu stresu pourazowe­go i innych fobii, zmniejszając pamięć o strachu. Wstrzyknięcie zwierzę­tom CBD w dawce 10 mg skutecz­nie zmniejszyło objawy zamarzania u szczurów poddanych wcześniej sil­nie uwarunkowanemu strachowi (tzw. zamrożenie jest powszechną reakcją występującą wśród zwierząt drapież­nych). Co więcej, gryzonie otrzymu­jące CBD znacznie rzadziej bały się, gdy później zastosowano wobec nich te same warunki stresowe2. Analo­gicznie kannabidiol może być bar­dzo pomocny w zmniejszaniu lęku, zaburzeń poznawczych i dyskomfor­tu u pacjentów z fobią społeczną.

Wyniki raportu klinicznego z Kolorado potwierdzają istniejące już wcześniej dowody naukowe na temat kannabi­diolu. Faktem jest, że redukuje on lęk. Udowodniono, że uwalnia endorfiny, podobnie jak to się dzieje po wysiłku fizycznym. Jest to częściowo indu­kowane przez anandamid działający na receptory CB1, wywołując w organi­zmie działanie przeciwlękowe4. Aktyw­ność CBD na receptorach 5-HT może prowadzić do jego neuroprotekcyjnych, przeciwdepresyjnych i przeciwlęko­wych korzyści, chociaż mechanizm działania, dzięki któremu kannabidiol redukuje niepokój, jest wciąż nieja­sny5.

Potwierdzono, że jest pomocny w zmniejszaniu lęku przy wystąpie­niach publicznych. Pomagają w tym dawki 300-600 mg6. Badanie krzyżowe porównujące CBD z nitrazepamem jest dowodem na to, że 160 mg CBD wydłu­żało czas snu7. Inne badanie wyka­zało, że poziom kortyzolu w osoczu zmniejszył się znacznie, gdy podano doustnie CBD (300-600 mg) i pacjenci doświadczyli działania uspokajającego, a także podnoszącego nastrój8. Długo­trwałe stosowanie 10-400 mg kanna­bidiolu dziennie nie wywołało tok­sycznego wpływu, dobrze tolerowane były nawet dawki do 1,5 g/dzień9.

Z uwagi na regulacje Unii Europej­skiej i kwalifikację tych produktów jako tzw. Nowa Żywność oraz wobec problemów prawnych w Polsce co do kwalifikacji olejków mogą być one opisane jako nie do spożycia.

Bibliografia
  • Perm J. 2019; 23: 18-041
  • Front Neurosci. 2018; 12:502
  • Front Pharmacol. 2017 May 11;8:259
  • Proc Natl Acad Sci U S A. 2015 Oct 20;112(42):13105-8
  • J Pharmacol. 2010 Jan;159(1):122-8
  • Front Pharmacol. 2017 May 11;8:259
  • Pharmaceuticals (Basel) 2012 May 21; 5 (5):529-52
  • Braz J Med Biol Res. 1993 luty; 26 (2):213-7
  • Cannabis Cannabinoid Res. 2017 Jun 1;2(1):139-54
Autor publikacji:
Wczytaj więcej