Stwardnienie rozsiane to przewlekła, zapalna, demielinizacyjna choroba ośrodkowego układu nerwowego, w której dochodzi do wieloogniskowego uszkodzenia tkanki nerwowej. Jak rozpoznać chorobę? Jakimi narzędziami do jej leczenia dysponuje współczesna medycyna?
1 8
Nasze magazyny