Od amalgamatu do stwardnienia rozsianego

Niewykluczone, że wypełnienia zębów z amalgamatem mogą wywoływać stwardnienie rozsiane, a z pewnością przyczyniają się do pogłębienia jego objawów.

25 styczeń 2016
Artykuł na: 2-3 minuty
Zdrowe zakupy

Plomby z amalgamatem, które zawierają rtęć - najbardziej toksyczny ze znanych metali - mogą wpływać na zdrowie psychiczne pacjentów z SM, pogłębiając ich depresję i wywołując u nich stany wrogości, psychozy oraz natręctwa myślowe i czynności przymusowe.

Gdy R.L. Siblerud, badacz z Rocky Mountain Research Institute w Kolorado, ocenił stan zdrowia psychicznego 47 pacjentów z SM, mających wypełnienia z amalgamatu, i porównał ich z 50 pacjentami, u których wypełnienia zostały usunięte, okazało się, że pacjenci z amalgamatem wykazywali o 43% więcej objawów stwardnienia rozsianego niż ci, którzy nie mieli takich wypełnień.

Poszukując możliwych przyczyn SM, naukowcy dokonali systematycznego przeglądu literatury i zebrali dane z wielu badań w tej dziedzinie, prowadzonych pomiędzy 1966 a 2006 rokiem. Odnaleźli wtedy niewielkie, lecz stałe powiązanie pomiędzy wypełnieniami z amalgamatu a stwardnieniem rozsianym.

Bibliografia

  1. Psychol Rep, 1992; 70: 1139–51
  2. Public Health Dent, 2007; 67: 64–6
Artykuł należy do raportu
Stwardnienie rozsiane
Zobacz cały raport
Wczytaj więcej
Nasze magazyny