Syndrom DDA - jakie problemy z sobą niesie?

Problem alkoholizmu dotyczy naprawdę wielu polskich rodzin. Uzależnienie od alkoholu matki, ojca lub nawet obojga rodziców ma ogromny wpływ na psychikę dorastających dzieci i może być źródłem wielu trudności w dorosłym życiu. Odpowiednia terapia może jednak pomóc w normalnym funkcjonowaniu. Sprawdź, jakie objawy mogą wskazywać na syndrom Dorosłego Dziecka Alkoholika.

23 kwiecień 2021
Artykuł na: 4-5 minut
Zdrowe zakupy

Objawy syndromu Dorosłego Dziecka Alkoholika

Niska samoocena

Bardzo wiele osób pochodzących z rodzin, w których występował problem uzależnienia od alkoholu, ma zaburzone poczucie pewności siebie. To z kolei często nie pozwala im na stworzenie prawidłowo funkcjonujących związków czy też odnoszenie sukcesów zawodowych. Osoby z syndromem DDA nie wierzą w siebie, nawet jeśli są w czymś naprawdę dobre. Mają także zaniżone poczucie atrakcyjności. Niska samoocena często ma związek z brakiem wsparcia ze strony rodziców w okresie dzieciństwa, a także z poniżaniem przez ojca lub matkę.

Problemy w relacjach międzyludzkich

Niska samoocena i brak prawidłowych wzorców relacji międzyludzkich sprawiają, że Dorosłe Dzieci Alkoholików mają spore problemy w kontaktach z innymi ludźmi. Może to dotyczyć zarówno związków miłosnych, jak i przyjaźni czy też stosunków ze współpracownikami. Osoby z syndromem DDA nie potrafią wyrażać i okazywać uczuć, mogą źle znosić krytykę oraz mieć problemy z zaufaniem. Ponadto mają tendencję do wchodzenia w toksyczne relacje, powielając w ten sposób wzorce z dzieciństwa.

Nieustanne poczucie winy

Dzieci wychowujące się w rodzinie z problemem alkoholowym bardzo często obwiniają siebie za uzależnienie rodzica. Bardzo ważnym etapem terapii w klinikach Psychomedic jest właśnie praca nad pozbyciem się poczucia winy. Jest to bardzo istotne, ponieważ osoby z DDA także w dorosłym życiu mają skłonności do nadmiernego obwiniania się o wszystko. Wiąże się to również z nierealizowaniem własnych potrzeb, które wydają się być objawem egoizmu. Ponadto takie osoby mogą być wykorzystywane, ponieważ zawsze stawiają dobro innych na pierwszym miejscu.

Brak stabilności emocjonalnej

Psychika dziecka obarczonego problemem alkoholizmu rodziców nie rozwija się w prawidłowy sposób. W dzieciństwie nie zapewniono im poczucia bezpieczeństwa, a codziennością było uczucie lęku. To z kolei w dorosłym życiu może skutkować podobnymi odczuciami, które uniemożliwiają zachowanie równowagi emocjonalnej. Osoby z DDA mogą zmagać się z huśtawką nastrojów, drażliwością, stałym uczuciem napięcia i poddenerwowania, obecnością sprzecznych uczuć czy też napadami histerii.

Skłonność do ryzykownych zachowań

Wszystkie wymienione wcześniej objawy sprawiają, że życie z syndromem DDA jest nieustanną walką z samym sobą. Bardzo często sposobem na odreagowanie negatywnych uczuć i traumatycznych przeżyć jest podejmowanie ryzykownych zachowań. Dorosłe Dzieci Alkoholików mogą same popaść w uzależnienie od alkoholu, a także sięgać np. po różnego rodzaju substancje psychoaktywne. Wiele osób z DDA zmaga się również z problemami z agresją, w tym z autoagresją.

Wczytaj więcej
Nasze magazyny