Jaki jest prawidłowy poziom cholesterolu? Zmieniające się normy na przestrzeni lat.

W przypadku cholesterolu wiedza teoretyczna, którą mają lekarze, wcale nie idzie w parze z praktyką... Sprawdźcie, dlaczego tak się dzieje!

15 grudzień 2015 Artykuł na: 4-5 minut

Cholerestol - czym jest, rodzaje

Cholesterol jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Jednak w tym przypadku, co za dużo, to niezdrowo, przynajmniej według obowiązującej wiedzy medycznej.

Wysoki poziom cholesterolu jest główną przyczyną chorób serca; powoduje zatykanie tętnic, co prowadzi do zawałów i udarów. Ten pogląd leży u podstaw potężnego i bardzo zyskownego przemysłu statyn - wielu z nas łyka je codziennie, aby utrzymać w ryzach poziom cholesterolu.

Grafika przedstawiająca model cząsteczki cholesterolu Model cząsteczki cholesterolu

Wyróżniamy dwa rodzaje cholesterolu, a dokładniej lipoprotein, które są cząsteczkami rozprowadzającymi cholesterol po całym organizmie.

"Dobra" frakcja to lipoproteiny o dużej gęstości (HDL - high-density lipoproteins), które przetransportowują cholesterol z komórek do wątroby, podczas gdy ta "zła", czyli lipoproteiny o małej gęstości (LDL - low-density lipoproteins), przenoszą cholesterol w odwrotnym kierunku.

Jeśli więc masz za mało HDL, a za dużo LDL, cholesterol, zamiast trafiać do wątroby, zaczyna gromadzić się w tętnicach.

W krwiobiegu mamy także inny rodzaj lipidów - trójglicerydy. Również w tym przypadku zbyt duża ich ilość powoduje zwężenie tętnic. Dzieje się to na skutek tworzenia się blaszek miażdżycowych w ścianach naczyń, fachowo nazywanego arteriosklerozą, czyli stwardnieniem tętnic.

Ogólnie przyjęte normy cholesterolu HDL i LDL na świecie

Prawidłowym dla zdrowia profilem lipidowym jest wysoki poziom HDL i niski LDL oraz trójglicerydów. W Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii wytyczne podają te same wartości, choć w różny sposób: w Stanach Zjednoczonych (podobnie w Polsce) podaje się je w miligramach cholesterolu na decylitr krwi (mg/dl), podczas gdy w Wielkiej Brytanii i w Europie milimolach na litr (mmol/l).

Prawidłowy poziom LDL w Stanach Zjednoczonych mieści się między 100-129 mg/ dl (5,6-7,2 mmol/l w Wielkiej Brytanii), a nieprawidłowe wartości zaczynają się od 190 mg/dl (10,5 mmol/l). Podobnie, groźnym poziomem trójglicerydów jest ilość przekraczająca 500 mg/ dl (27,8 mmol/l), a zbyt niskim poziomem HDL poniżej 40 mg/dl (2,2 mmol/l).

Kłopot w tym, że przytoczone tezy nie znalazły odzwierciedlenia w praktyce. Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego byli zdumieni po przejrzeniu profili lipidowych 136905 pacjentów, którzy zostali przyjęci do szpitala po doznanym ataku serca.

Tylko niewielki odsetek z nich miał przekraczające normy wartości cholesterolu. W rzeczywistości większość miała wzorcowe wyniki, a mimo to dostali ataku serca.

75% pacjentów, którzy przeszli atak serca, miało prawidłowe ilości cholesterolu: poziom "złego" cholesterolu był u nich w dopuszczalnych granicach, a prawie połowa miała wartość "dobrego" cholesterolu wyższą niż 40 mg/dl.

W czym więc tkwi szkopuł? Według naukowców musimy jeszcze bardziej obniżyć normę LDL, a to muzyka dla uszu producentów statyn - nie ma co do tego wątpliwości.

A może jednak to, co powszechnie sądzi się o cholesterolu, jest nie do końca zgodne z prawdą…

Infografika przestawiająca zmieniające się normy na cholesterol

Naukowcy spierają się o to, czy ustalone dotychczas normy cholesterolu we krwi są prawidłowe.

Organic Tissue by texture \ image from pixelpro on Vimeo.

Bibliografia

  1. Am Heart J, 2009; 157: 111–7
Wczytaj więcej
Nasze magazyny