Czy choroby zębów i dziąseł powodują arytmię i astmę? Niezwykłe historie stomatologiczne cz.1

Czy wiesz, że choroby zębów i przyzębia są czynnikiem zwiększającym ryzyko rozwoju wielu poważnych schorzeń, z którymi jednak nie zawsze są wiązane? Porozmawiajmy o ukrytych przyczynach takiego stanu rzeczy.

Artykuł na: 23-28 minut

Stosowane w stomatologii wypełnienia amalgamatowe są tak toksyczne, że rutynowo zalecam, by się ich pozbyć. Jeśli tylko stać cię na to i wymaga tego twój stan zdrowia, umów się na ich wymianę do dentysty stosującego stomatologię bezrtęciową.

Usuwanie tych wypełnień może spowodować chwilowe podniesienie się poziomu rtęci we krwi, ale w dłuższej perspektywie będziesz czuć się znacznie lepiej. Zrozumiałam to już w pierwszych latach mojej kariery lekarskiej i dlatego - mając świadomość, że pieniądze się liczą - nie zalecałam badań pod kątem występowania rtęci w organizmie.

Wiedziałam z góry, jaki byłby ich wynik. Lepiej inwestować w leczenie.

Zawsze obawiałam się, że zalecane przeze mnie kosztowne zabiegi spotkają się z krytyką w rodzaju "to była zupełna strata pieniędzy", której jednak nigdy nie usłyszałam. Na nasze ogólne samopoczucie wpływają również infekcje powiązane z zębami. Dobrze znanym faktem jest to, że nieleczony przewlekły stan zapalny tkanek otaczających zęby, czyli przyzębia, bywa przyczyną najróżniejszych schorzeń, w tym również chorób serca czy mózgu.

A jednak doszukiwanie się przyczyn stanów zapalnych i przewlekłych chorób w infekcjach występujących w obrębie korzeni zębów wciąż budzi kontrowersje i niewielu pacjentów jest pod tym kątem badanych. Na jednym ze spotkań zespołu lekarskiego (nazywamy je kontrolnymi, ponieważ są okazją do wymiany wiedzy i dzielenia się doświadczeniem nabytym podczas leczenia pacjentów ze złożonymi problemami zdrowotnymi) dr Shideh Pouria przedstawiła trzy szczególnie trudne przypadki, którymi zajmowała się wraz z moim współpracownikiem dr. Jose Mendonçą.

Oto pierwszy z nich.

Wyleczyłem arytmię serca i astmę - przypadek pierwszy 

Pięćdziesięciosześcioletni mężczyzna z rozpoznaną astmą, u którego stwierdzono ponadto polipy nosa i występowanie kołatania serca, trafił do kliniki w związku z nawracającymi infekcjami dróg oddechowych i zapaleniem zatok. Przeszedł również dwukrotnie zapalenie płuc, co doprowadziło do odmy płucnej.

Pacjent był narażony na działanie wielu czynników mogących odpowiadać za choroby układu oddechowego. W pracy miał kontakt z rozpuszczalnikami, pleśnią i pyłem, stwierdzono u niego alergię na dym i czerwone wino, a także podwyższony poziom żelaza we krwi, wynikający z genetycznie uwarunkowanej wady metabolizmu tego pierwiastka.

Jego terapia wymagała stałych inhalacji zlecanych przez pulmonologa oraz upuszczania krwi w celu zmniejszenia obciążenia żelazem. Specjalista wykluczył, aby przyczyny sporadycznych zaburzeń rytmu serca Fot. drshohmelianbyły natury kardiologicznej. Wywiad stomatologiczny wykazał u niego obecność jedenastu amalgamatowych wypełnień zębów.

Mężczyzna był również narażony na kontakt z pestycydami, którymi opryskiwano okoliczne pola uprawne i pole golfowe. Nie palił, napoje zawierające kofeinę lub alkohol spożywał w umiarkowanych ilościach. W jego rodzinie powtarzały się przypadki wczesnych i śmiertelnych udarów.

Wstępne badania potwierdziły alergię na pył i pleśń. Badania krwi wykazały wysoki poziom lotnych związków organicznych, pestycydów i metali ciężkich pochodzących z zastosowanych wypełnień dentystycznych. Jego ochrona antyoksydacyjna była bardzo słaba, cierpiał ponadto na niedobory kluczowych mikroelementów, takich jak cynk i magnez, oraz witaminy D3.

Jedzenie ma znaczenie!

Mężczyzna zmienił dietę i zaczął żyć zgodnie z zaleceniami medycyny ekologicznej, dzięki czemu kolejnych kilkanaście miesięcy przyniosło znaczną poprawę jego stanu zdrowia, astma była pod kontrolą, zwiększyła się jego odporność, miał więcej energii, nie pojawiały się nowe infekcje.

Trzy lata później zaczął odczuwać uporczywe kołatanie serca po terapii antybiotykowej; terapia lekami antygrzybiczymi pomogła, ale gdy kołatanie powróciło, skierowano go do kardiologa, który stwierdził migotanie przedsionków.

Poddano go nieskutecznemu leczeniu za pomocą kardiowersji elektrycznej (zabieg medyczny przeprowadzany w warunkach szpitalnych, którego celem jest przywrócenie prawidłowego rytmu serca za pomocą impulsów elektrycznych odpowiednio zsynchronizowanych z rytmem pracy serca), a także beta-blokerów i leków rozszerzających naczynia krwionośne, które miały spowolnić tętno, a w efekcie spowodowały problemy z oddychaniem, zmęczenie i niewyjaśnioną chwilową utratę pamięci.

Czynniki mogące przyczynić się do arytmii serca:

Przeanalizowaliśmy wszystkie czynniki mogące przyczynić się do arytmii serca, takie jak narażenie na działanie rtęci, niski poziom magnezu, słaba ochrona antyoksydacyjna, dysbioza, utajone zakażenia (np. wirusowe) i zakażenia przyzębia. Pantomogram wykazał stan zapalny powstały po usunięciu trzeciego górnego zęba trzonowego (jednego z tzw. zębów mądrości, potocznie nazywanych ósemkami) oraz jedenaście wypełnień rtęciowych.

Zastosowano leczenie wspomagające i skierowano pacjenta do chirurga stomatologicznego, by usunął wypełnienia rtęciowe i zastąpił je materiałem biozgodnym (w tym przypadku cyrkonem). W związku z arytmią oraz przyjmowaniem leków rozrzedzających krew interwencja chirurgiczna uważana była za bardzo ryzykowną. Przebiegła jednak pomyślnie.

Udało się oczyścić zainfekowane kości szczęki oraz usunąć zawierające rtęć wypełnienia. Już następnego dnia po operacji ustały wszystkie dolegliwości. Podczas niedawnej kontroli, dwa lata po zabiegu, u pacjenta nie wykryto żadnych nowych infekcji, nie cierpiał już na zaburzenia rytmu serca, nie stosował żadnych leków, nawet inhalatora dla astmatyków.

Quote icon
Plomby amalgamatowe to wypełnienia składające się ze srebra, cyny, miedzi, cynku i rtęci, która kumuluje się w tkankach, powodując pogorszenie stanu zdrowia. W ocenie amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) może ona w wielu przypadkach odpowiadać nawet za choroby autoimmunologiczne i neurodegeneracyjne, takie jak choroba Parkinsona czy alzheimer

Ten przypadek doskonale obrazuje, jak można pomóc pacjentom z zaburzeniami rytmu serca bez stosowania farmaceutyków, a także potwierdza to, co często jest podkreślane przez specjalistów medycyny ekologicznej: mamy wpływ na wiele czynników oddziałujących na czynność serca. Wymieńmy najistotniejsze spośród nich, które należy wziąć pod uwagę w przypadku pacjentów z arytmią.

1. Obecność dysbiotycznego mikrobiomu i arytmia

Niezrównoważony pod względem ilościowym i jakościowym mikrobiom jelitowy może powodować ogólnoustrojowe zaburzenia metaboliczne, które często prowadzą do wystąpienia arytmii serca. Organizmy wielokomórkowe - a wśród nich również człowiek - żyją w ścisłej relacji z obecnymi w nich drobnoustrojami; mikroorganizmy okrężnicy pozostają w symbiozie z gospodarzem.

Jeśli ta równowaga zostaje zaburzona, powstaje dysbioza, co oznacza, że jakiś gatunek potencjalnie szkodliwych drobnoustrojów (lub kilka gatunków) zaczął dominować w mikrobiomie jelitowym.

Quote icon
Sposobem na uniknięcie dysbiozy jelitowej jest stosowanie diety, której podstawę stanowi ograniczenie spożycia węglowodanów i napojów alkoholowych oraz zwiększenie wartości odżywczej posiłków

W związku z taką zmianą składu mikrobioty organizm narażony jest na wystąpienie wielu chorób, w tym ogólnoustrojowych. W konsekwencji, zwłaszcza gdy w mikrobiocie występuje wiele gatunków grzybów opornych na działanie antybiotyków, powstaje ryzyko kontaktu ze zwiększoną ilością określonych wtórnych metabolitów grzybowych (często alkoholi), które można łatwo wykryć za pomocą badań moczu.

2. Palpitacje (kołatanie serca) - jak zapobiegać?

Jak ogólnie wiadomo, kołatanie serca może być objawem nietolerancji pokarmowej. Jednym z istotnych skutków dysbiozy jest zakłócenie procesu trawienia białek, prowadzące do wchłaniania częściowo strawionych krótkołańcuchowych polipeptydów, które mogą naśladować działanie różnych hormonów.

Niektóre z tych polipeptydów wykazują niekiedy działanie podobne do katecholamin i wywołują zaburzenia rytmu serca. Ustalenie, jaki produkt spożywczy powoduje tego typu reakcje, wymaga najczęściej stosowania diety eliminacyjnej. Ponowne wprowadzenie danych produktów do diety zobrazuje, których z nich należy unikać, aby zapobiec występowaniu kołatania serca.

Wiele osób leczonych z powodu dysbiozy przez specjalistów medycyny ekologicznej potwierdza, że - dzięki właściwej diecie i terapii lekami przeciwgrzybiczymi oraz probiotykami - wraz z unormowaniem mikrobiomu ustępują objawy związane z zaburzonym rytmem serca.

3. Kontakt z metalami ciężkimi, substancjami chemicznymi i ksenobiotykami

Jego następstwem mogą być stany zapalne, aktywacja układu odpornościowego i zwiększenie szkodliwego działania wolnych rodników w dowolnych tkankach organizmu, również w tkance mięśnia sercowego; rtęć poprzez inaktywację enzymu o nazwie katecholotlenometylotransferaza zwiększa stężenie epinefryny, noradrenaliny i dopaminy w surowicy i moczu.

Może to prowadzić do podwyższenia ciśnienia krwi i predysponować do arytmii serca.

4. Niedobór magnezu - może powodować zaburzenia rytmu serca

Wlewy dożylne z magnezem stosowane są ze względu na ich elektrofizjologiczne oddziaływanie na układ bodźcowo-przewodzący serca w profilaktyce i leczeniu wielu rodzajów zaburzeń rytmu serca. Suplementacja magnezem jest zatem istotnym narzędziem w terapii arytmii serca, jednak kardiolodzy zdają się często o tym zapominać.

5. Niedobór witaminy D a serce

Jest przyczyną zwiększonego ryzyka wystąpienia chorób serca.

6. Wpływ alkoholu na zaburzenia rytmu serca

Badania na zwierzętach wykazały zmienny i pozornie rozbieżny wpływ alkoholu na rytm serca i przewodzenie impulsów elektrycznych. Stwierdzono, że długotrwałe nadużywanie alkoholu prowadzi do arytmii serca.

Badania elektrofizjologiczne wykazały, że ostre zatrucie alkoholem może przyczyniać się do wystąpienia tachykardii, migotania przedsionków i częstoskurczu komorowego. Zaburzenie rytmu serca może być powiązane z bezobjawowym uszkodzeniem mięśnia sercowego wskutek długotrwałego nadużywania alkoholu, które prowadzi do opóźnień w przewodzeniu impulsów elektrycznych.

Alkohol

Nie bez znaczenia jest tu również wywołany nadmiernym spożyciem alkoholu i jego odstawieniem stan hiperadrenergiczny (przyspieszenie akcji serca), jak również zaburzenie gospodarki wodno-elektrolitowej spowodowane znacznym obniżeniem poziomu magnezu i innych elektrolitów w organizmie.

Wszystko, co wiemy o powiązaniu alkoholu z zaburzeniami rytmu serca, jest związane z efektami jego nadmiernego spożycia. Wpływ oddziaływania alkoholu wytwarzanego przez dysbiotyczny mikrobiom jelit (z pokarmu) na tkankę serca nie został jeszcze zbadany i może stanowić interesujący kierunek przyszłych badań.

7. Infekcje a zaburzenia rytmu serca

Chociaż nie ma pewności co do konkretnych przyczyn występowania migotania przedsionków (ang. atrial fibrillation - AF), nie ma wątpliwości, że może być ono powiązane z istnieniem stanu zapalnego.

Wyniki badań wykazały, że u osób z AF poziom białka C-reaktywnego (CRP), czułego biomarkera uogólnionego stanu zapalnego, był znacznie wyższy niż u pacjentów z grupy kontrolnej. Rozważa się szereg możliwych czynników zapalnych, w tym utajonych infekcji arytmogennych.

W jednej z prac naukowych, opublikowanej w 2004 roku, przedstawiono wyniki badania (przeprowadzonego za pomocą ustrukturyzowanego kwestionariusza), w którym wzięło udział stu losowo wybranych pacjentów cierpiących na napadowe idiopatyczne migotanie przedsionków.

Wykazało ono, że 22% przypadków wystąpienie AF było powiązane z zakażeniami, a 34% pacjentów wymieniło alkohol jako czynnik powodujący to zaburzenie, przy czym spożycie czerwonego wina oraz mocniejszych alkoholi powodowało arytmię znacznie częściej niż wino białe.

Wyspecjalizowane komórki neuronalne mogą być również indukowane (wytwarzane) na skutek przewlekłych ukrytych/wewnątrzkomórkowych infekcji i pobudzają wtedy aktywność układu współczulnego (jego funkcją jest m.in. przyspieszanie akcji serca i zwiększanie kurczliwości mięśnia sercowego), wywołując lub pogłębiając niestabilność elektryczną mięśnia sercowego u pacjentów będących pod wpływem także innych czynników predysponujących, takich jak zaburzenia równowagi mineralnej organizmu.

Jednym z przykładów może być bartoneloza. Obecność bakterii z rodzaju Bartonella w tkance sercowej jest dobrze znaną przyczyną ostrego zapalenia mięśnia sercowego. Utajone zapalenie mięśnia sercowego może prowadzić do niestabilności elektrycznej tego mięśnia, wywołującej zaburzenia rytmu. Inne badanie wykazało, że występowanie herpeswirusów było częstsze u osób z AF niż u pozostałych badanych.

Podobne wyniki odnotowano również w przypadku innych chorób powstałych w wyniku zakażenia, takich jak na przykład toksoplazmoza.

Dlatego też pacjenci, którzy nie cierpią na schorzenia serca i tarczycy, a u których występuje migotanie przedsionków, powinni przejść badania przesiewowe pod kątem przyczyny zapalnej lub zakaźnej, zanim zostaną poddani leczeniu obejmującemu zastosowanie farmaceutyków, zabiegów kardiowersji i leków przeciwarytmicznych, a także przeprowadzenie długotrwałej terapii przeciwzakrzepowej, która może wywołać wiele niepożądanych skutków ubocznych.

Przypadek wpływu dysbiozy jelitowej na serce

Przedstawiony przypadek obrazuje, w jaki sposób przeciwdziałanie dysbiozie jelitowej za pomocą właściwej diety (której podstawą jest ograniczenie spożycia węglowodanów i napojów alkoholowych oraz zwiększenie wartości odżywczej posiłków) w połączeniu ze stosowaniem leków przeciwgrzybiczych i probiotyków może pomóc w leczeniu palpitacji i innych zaburzeń rytmu serca.

Zdrowa dieta

Również suplementacja odpowiednimi witaminami i minerałami okaże się w tym przypadku bardzo przydatna. Biorąc pod uwagę toksyczne oddziaływanie na organizm metali ciężkich, istotne jest to, aby badać obciążenie toksyczne pacjentów z zaburzeniami rytmu serca i zmniejszać je poprzez unikanie narażenia na kontakt z tymi metalami oraz wspieranie naturalnych systemów detoksykacyjnych organizmu, szczególnie w przypadku pacjentów z amalgamatowymi wypełnieniami stomatologicznymi.

Wykrycie obecności utajonych drobnoustrojów oraz bezobjawowych infekcji w obrębie struktur otaczających ząb i korzeń zęba może być kluczowe dla procesu leczenia.

Technologia badań rentgenowskich metodą tomografii stożkowej CBCT (ang. cone beam computed tomography - tomografia komputerowa z wiązką promieniowania w kształcie stożka - przyp. tłum.) zrewolucjonizowała diagnostykę ukrytych infekcji zębów, pozwalając usprawnić współpracę lekarzy i dentystów oraz zapewnić skuteczne leczenie pacjentom z problemami dentystycznymi i migotaniem przedsionków.

Dr. Shideh Pouria

Uzyskała dyplom na King’s College School of Medicine w Londynie w 1991 r. i pracowała w licznych placówkach klinicznych i akademickich brytyjskiej służby zdrowia, m.in. w Guy’s Hospital w Londynie.

Ma bogate doświadczenie w zakresie badań medycznych w dziedzinie immunologii błon śluzowych i glikobiologii. Kwestią wpływu czynników środowiskowych na zdrowie i przebieg chorób zainteresowała się w trakcie przygotowywania pracy doktorskiej na temat roli błony śluzowej w systemie odpornościowym.

Do 2013 r. zajmowała stanowisko dyrektora medycznego w Burghwood Clinic for Allergy, Environmental and Nutritional Medicine. Obecnie prowadzi prywatną praktykę lekarską i zajmuje się leczeniem pacjentów ze złożonymi, przewlekłymi stanami zapalnymi. Jest wiceprzewodniczącą British Society for Ecological Medicine, a do 2018 r. zasiadała w radzie doradczej Allergy Research Foundation.

Autorka wielu recenzowanych publikacji naukowych i współautorka książek z zakresu medycyny żywieniowej i ekologicznej

Dr Jose Mendonca-Caridad

Jest dyrektorem Oddziału Chirurgii Głowy i Szyi oraz Oddziału Terapii Komórkami Macierzystmi w szpitalu POLUSA w Galici (Hiszpania). Zajmuje się zarówno leczeniem, jak i pracą badawczą. Jest prezesem organizacji pozarządowej Surgeons of the World, skupiającej się na rozwoju chirurgii głowy i szyi w Afryce.

Ukończył studia medyczne na Universidad de Santiago de Compostela, tam też uzyskał tytuł magistra na Wydziale Mikrobiologii. Kilka lat później odbył staż na Wydziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej UCLA (Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles), skupiając się szczególnie na chirurgii ortognatycznej i rekonstrukcyjnej oraz na badaniach nad biomechaniką twarzy.

Wiele jego wykładów i publikacji dotyczyło chirurgii regeneracyjnej bez użycia metali. Uważany jest za prekursora terapii z zastosowaniem komórek macierzystych w chirurgii głowy i szyi, jako pierwszy opublikował pracę naukową na temat wykorzystywania komórek macierzystych w poważnych chorobach, takich jak martwica popromienna, oraz do regeneracji tkanek

Bibliografia
  • Houston M.C., Role of mercury toxicity in hypertension, cardiovascular disease, and stroke, J Clin Hypertens 2011; 13(8): 621-627
  • Ho K.M., Intravenous magnesium for cardiac arrhythmias: Jack of all trades, Magnes Res 2008; 21(1): 65-68
  • Balbão C.E, et al. ,Effects of alcohol on atrial fibrillation: myths and truths, Ther Adv Cardiovasc Dis 2009; 3(1): 53-63
  • Hansson A. et al., Arrhythmia-provoking factors and symptoms at the onset of paroxysmal atrial fibrillation: A study based on interviews with 100 patients seeking hospital assistance,
  • BMC Cardiovascular Disorders 2004; 4: 13. www.biomedcentral.com/1471-2261/4/13
  • Wesslen L. et al., Subacute Bartonella Infection in Swedish Orienteers Succumbing to Sudden Unexpected Cardiac Death or Having Malignant Arrhythmias, Scandinavian Journal of Infectious Diseases 2001; 33(6): 429-438. https://doi.org/10.1080/00365540152029891
  • Leak D., Meghji M., Toxoplasmic infection in cardiac disease, Am J of Cardiol 1979; 43(4): 841-849. https://doi.Org/10.1016/0002-9149(79)90087-0

 

Autor publikacji:
Sara Myhill
Sara Myhill

Jest brytyjską lekarką praktykującą medycynę integracyjną, autorką cenionych książek dotyczących leczenia zespołu chronicznego zmęczenia, cukrzycy i infekcji.

Zobacz więcej artykułów tego eksperta
Wczytaj więcej
Nasze magazyny