Skąd się biorą zakrzepy po szczepieniu?

Na początku kwietnia opublikowano wyniki obserwacji pacjentów z Niemiec i Austrii, u których po szczepieniu preparatem AstraZeneca rozwinęła się zakrzepica lub trombocytopenia.

Artykuł na: 2-3 minuty
Zdrowe zakupy

Począwszy od 5 do 16 dni po szczepieniu, u pacjentów wystąpił co najmniej jeden epizod zakrzepowy (w jednym przypadku doszło do śmiertelnego krwotoku wewnątrzczaszkowego). U tych osób zdiagnozowano m.in. zakrzepicę żył mózgowych i splanchnicznych, zatorowość płucną oraz inne zakrzepice. 6 zaszczepionych zmarło. U 5 doszło do rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego.

Okazuje się, że szczepionka Astra Zeneca może spowodować rzadki rozwój zakrzepowej małopłytkowości, w której pośredniczą przeciwciała aktywujące płytki. Mechanizm incydentów jest bardzo podobny do małopłytkowości wywołanej przez heparynę. Jednak żaden z obserwowanych pacjentów nie przyjmował wcześniej heparyny.

Doniesienia te potwierdziły norweskie badania. Oba zespoły odkryły, że pacjenci mieli przeciwciała przeciwko heparynie PF4, które wywołują reakcje krzepnięcia, w wyniku czego zużywane są płytki krwi, co w konsekwencji może prowadzić do potencjalnie śmiertelnych udarów lub zatorów. Na szczęście przypadki VITT (vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia), czyli immunologicznej zakrzepicy z trombocytopenią indukowanej szczepionką są dość rzadkie (ok. 1 na 100 tys.).

Bibliografia
  • NEJM DOI: 10.1056/NEJMoa2104840
Autor publikacji:
Wczytaj więcej