Jak długo możemy żyć?

Naukowcy zaczęli zadawać sobie pytanie, czy istnieje nieprzekraczalna granica wieku.

20 grudzień 2019
Artykuł na: 2-3 minuty

Według autorów przeprowadzonego w 2016 r. badania dzięki przestrzeganiu zasad zdrowego stylu życia i sprzyjającym genom ludzie mogą żyć 115 lat, a niektóre osoby – nawet 125. Brzmi kontrowersyjnie?

Jeszcze ciekawszych informacji dostarcza raport opublikowany w ubiegłym roku. Jego autorzy, po przeanalizowaniu danych dotyczących wieku, stanu zdrowia i nawyków prawie 4 tys. Włochów w wieku powyżej 105 lat, doszli do następujących wniosków: – po osiągnięciu przez kobiety wieku 90 lat prawdopodobieństwo śmierci w ciągu następnych kilkunastu miesięcy wynosi u nich 15%; – po przekroczeniu 95. r.ż. ryzyko to wzrasta już do 24%; – kiedy osiągną wiek 105 lat, szanse, że dożyją kolejnego roku, wynoszą 50%; – po przekroczeniu przez kobiety 110 lat ryzyko śmierci w ciągu kolejnych kilkunastu miesięcy obniża się.

Czy istnieje zatem granica wieku, której nie da się pokonać? Zdaniem autorów pierwszego badania – tak, ale według zespołu odpowiedzialnego za drugi raport – już niekoniecznie.

Źródło: Nature volume 538, pages 257-259 (13 October 2016); Science 29 Jun 2018: Vol. 360, Issue 6396, pp. 1459-1461 DOI: 10.1126/science.aat3119

Wczytaj więcej
Nasze magazyny