Niebezpieczny lek na parkinsona?

Nowe lekarstwo, które miało łagodzić zaburzenia psychotyczne u pacjentów z chorobą Parkinsona, może wykazywać działania niepożądane.

27 maj 2018
Artykuł na: 2-3 minuty
Zdrowe zakupy

To miał być przełom: lekarstwo, które pomoże chorym na parkinsona pokonać lęki i psychozy. Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) dopuściła w 2016 r. do obrotu lek zawierający pimawanserynę, ulegając tym samym namowom organizacji, na których wyniki badania zrobiły spore wrażenie1. Opierało się ono na sześciotygodniowej obserwacji 199 ochotników z objawami psychotycznymi, którym podawano pimawanserynę lub placebo. Badanie było sponsorowane przez producenta leku2.

Nie minął jednak rok od wypuszczenia go na rynek, a coraz więcej opiekunów i lekarzy zgłaszało wystąpienie u pacjentów bezsenności, zmęczenia, nudności, zaburzeń równowagi i upadków. U ponad 1000 pacjentów objawy psychozy wcale nie ustąpiły. Organizacja non-profit The QuarterWatch powiązała stosowanie nowego leku na parkinsona z 244 przypadkami zgonów3. Jednocześnie na początku 2018 r. opublikowano metaanalizę badań poświęconych pimawanserynie, z której wynika, że nowe lekarstwo rzeczywiście pomaga chorym na parkinsona. Raport ten przygotowali niezależni eksperci4.

Póki co, FDA zaleca ostrożność podczas stosowania nowego leku. Niezależnie od tego trwają badania nad skutecznością tego samego preparatu w leczeniu psychozy u pacjentów z chorobą Alzheimera5.

Choroba Parkinsona dotyka rocznie 50 tys. Amerykanów. U ok. 50% z nich rozwijają się objawy psychozy. W Polsce na parkinsona choruje ok. 70-100 tys. osób.

Bibliografia

  1. goo.gl/rWuwJV
  2. Cummings J, Isaacson S, Mills R, Williams H, Chi-Burris K, Corbett A, Dhall R, Ballard C. Pimavanserin for patients with Parkinson's disease psychosis: a randomised, placebo-controlled phase 3 trial. Lancet. 2014 Feb 8;383(9916):533-40. doi: 10.1016/S0140-6736(13)62106-6. Epub 2013 Nov 1. Erratum in: Lancet. 2014 Jul 5;384(9937):28.
  3. goo.gl/YHxK5H
  4. Innov Clin Neurosci. 2018 Feb 1; 15(1-2): 16-22.
  5. Lancet Neurol. 2018 Mar;17(3):213-222. doi: 10.1016/S1474-4422(18)30039-5.
Wczytaj więcej
Nasze magazyny