Miażdżycę można leczyć bez skalpela

Operacja chirurgiczna, to zawsze jest silna ingerencja w organizm i należy się liczyć z powikłaniami. W przypadku miażdżycy zdaniem praktykującego od 30 lat lekarza medycyny Dariusza Siwika należy wykorzystać wszystkie możliwe sposoby, by takiej operacji uniknąć.

16 luty 2021
Artykuł na: 9-16 minut

Zwłaszcza że bardzo skuteczna w takich przypadkach okazuje się chelatacja EDTA. To kroplówki, które wypłukują toksyczne metale ciężkie i nadmiar wapnia z organizmu, oczyszczając ze złogów tętnice w całym ciele, co powoduje lepsze krążenie krwi i regenerację całego organizmu. Leczenie miażdżycy doktor Siwik wspiera ozonoterapią i wlewami witaminowymi. Wymienionym zabiegom można się poddać w trzech przychodniach Centrum Medycznego Doktor Siwik: w Warszawie, Białymstoku i Olsztynie.

Czym jest chelatacja?

Kroplówki z EDTA i ich skuteczność znane są już od 70 lat. Chelatacja EDTA (EthyleneDiamineTetraaceticAcid) swoją nazwę bierze od organicznego związku chemicznego o nazwie wersenian dwusodowy. Ten związek wpuszczony do krwi za pomocą dożylnej kroplówki łatwo się wiąże z cząsteczkami metali, w tym cząsteczkami wapnia w naszym krwiobiegu (wapń też należy do grupy metali), rozpuszczając i wypłukując złogi miażdżycowe zalegające w tętnicach, zarówno w tych głównych jak i w małych naczyniach włosowatych.

Następnie jest w 100% wydalany z moczem. Zabieg poprawia w ten sposób ukrwienie, co ma wpływ na funkcjonowanie całego organizmu. Badania koronarografii, jakie wykonują pacjenci przed i po serii zabiegów chelatacji, wykazują zmniejszenie się zmian miażdżycowych w tętnicach od 30% do 50%.

Wskazania do chelatacji w przypadku miażdżycy

 • Choroby serca spowodowane zmianami miażdżycowymi w naczyniach wieńcowych: - dusznica bolesna; - przebyty zawał serca, wstawione stenty, by-passy (ryzyko powtórnego zawału jest bardzo wysokie);
 • Zaburzenia krążenia kończyn dolnych (chromanie przestankowe), które w 90 proc. przypadków są następstwem miażdżycy, choroba Bürgera i Raynauda;
 • Zaburzenia krążenia mózgowego spowodowane zwężeniem światła tętnic szyjnych i kręgowych;
 • Cukrzyca typu II, która zazwyczaj występuje wraz z miażdżycą;
 • Nadciśnienie
 • Przewlekłe zmęczenie
 • Usuwanie metali ciężkich
 • Choroba Alzheimera.

Wskazaniami do tej terapii są też choroby oczu spowodowane zwapnieniem siatkówki, zaburzenia słuchu, potencji, migrena, zaburzenia równowagi oraz w wiele innych chorób spowodowanych zaburzeniami gospodarki wapnia w organizmie.

Najczęściej z terapii chelatacji w Centrum Medycznym Doktor Siwik korzystają pacjenci z chorobą wieńcową.

https://www.youtube.com/watch?v=JmsS1W9HWdg&t=39s

Nasi pacjenci dzielą się też swoją historią, jak uratowali nogi przed amputacją.

https://www.youtube.com/watch?v=lp4n8VVjboY

https://www.youtube.com/watch?v=XoFNGWDbrPQ&t=18s

Świat przekonuje się do chelatacji

Skuteczność chelatacji w leczeniu miażdżycy została odkryta w 1948 r. w USA, poniekąd przez przypadek, przy odtruwaniu robotników zatrutych ołowiem w fabryce akumulatorów. Zastosowano kroplówki ze związkiem organicznym EDTA. Wiadome było, że ten związek ma zdolność do wiązania jonów metali ciężkich, takich jak ołów, arsen, kadm, rtęć, aluminium i innych.

Po zastosowaniu tej eksperymentalnej terapii okazało się, że kroplówki z EDTA wypłukały z organizmów zatrutych robotników również złogi wapnia z tętnic (wapń należąc do grupy metali, ma niższą grupę atomową aniżeli wymienione wcześniej). Podchwyciło to wielu amerykańskich lekarzy i zaczęło stosować chelatację EDTA do leczenia swoich pacjentów chorych na miażdżycę. Z dobrym skutkiem.

Duża grupa lekarzy amerykańskich była jednak bardzo sceptyczna co do skuteczności terapii chelatacji w leczeniu miażdżycy. By ten spór rozstrzygnąć, National Institutes of Health wystąpił w 2001 r. z wnioskiem o przeprowadzenie ostatecznego badania klinicznego chelatacji EDTA. Nazwano je - Trial to Assess Chelation Therapy (TACT). Było to pierwsze badanie kliniczne na tak szeroką skalę. Grupie 1708 pacjentów po zawale serca w wieku 50 lat lub starszych podawano kroplówki z EDTA. Badanie trwało ok. 10 lat.

Działanie chelatacji potwierdzone naukowo!

Wyniki badania zadziwiły badaczy, którzy byli sceptycznie nastawieni do tej terapii, ponieważ:

 • Leczenie EDTA zmniejszyło ryzyko drugiego zawału o 18%;
 • Gdy z EDTA stosowano jednocześnie wysokie dawki witamin antyoksydacyjnych, ryzyko spadło do 26%;
 • W przypadku osób z cukrzycą spadła umieralność tych pacjentów aż o 41%!

Tak dobrych wyników badacze się nie spodziewali. Tym bardziej że na rynku jest ogromna liczba leków, które mają znacznie mniej dowodów na skuteczność niż obecnie chelatacja. Po opublikowaniu pełnych wyników badań w JAMA (The Journal of the American Medical Association) sceptycy nadal nie wierzyli w wyniki, krytykując metodologię i umniejszając znaczenie badania. Jednak pozytywne wyniki badania TACT zaowocowały w bardzo wielu środowiskach lekarskich aktualizacją metod leczenia pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, o czym się dowiadujemy z materiału filmowego zrealizowanego w 2014 roku w TV na Florydzie, gdzie prowadzone były badania.

https://www.youtube.com/watch?v=y9Mca7DXBN8

Przedstawiony w materiale filmowym dr Gervasio Lamas to wybitny amerykański kardiolog, przewodniczący Wydziału Medycznego i szef Wydziału Kardiologii na Uniwersytecie Columbia, członek American College of Cardiology, American Heart Association i European Society of Cardiology. Był kierownikiem badań TACT. Przystępując do badań nad skutecznością terapii chelatacji w leczeniu miażdżycy, był jednym ze sceptyków tej metody. Dzisiaj jest jej gorącym propagatorem. Doktor Siwik jest z nim w stałym kontakcie.

https://www.youtube.com/watch?v=RaY6DWqW4mg&t=68s

Chelatacja coraz częściej stosowana

Świat medyczny w świetle najnowszych badań zmienia swoje stanowisko w zakresie chelatacji jako metody terapeutycznej. Dziś jest to metoda powszechnie stosowana w bardzo wielu krajach. Tylko w Stanach Zjednoczonych z zabiegów chelatacji korzysta 120 000 osób rocznie. W żadnym kraju nie wprowadzono zakazu stosowania terapii chelatowej.

W Centrum Medycznym Doktor Siwik od 25 lat chelatację EDTA stosuje się m.in. w profilaktyce i leczeniu miażdżycy, w oczyszczaniu z metali ciężkich, w przewlekłym zmęczeniu o nieustalonych przyczynach. Kroplówki z EDTA podawane są zgodnie z obowiązującą procedurą i standardami medycznymi, które zostały opracowane przez American College for Advancement in Medicine (ACAM) - czołową organizację skupiającą lekarzy praktykujących chelatację.

EDTA usuwa metale ciężkie z organizmu

Zatrucie metalami ciężkimi wymienia się coraz częściej jako jedną z przyczyn chorób nowotworowych. Potwierdzają to m.in. badania prowadzone przez zespół polskich naukowców Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. W Zakładzie Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie na przebadanych 76 chorych na raka pacjentek, 74 były zatrute metalami ciężkimi.

Do rakotwórczych metali ciężkich zalicza się arsen, kadm, ołów, rtęć, aluminium. Chelatacja EDTA przyjmowana w serii zabiegów usuwa je z organizmu.

Skąd metale ciężkich w naszych organizmach? Z zanieczyszczonego powietrza, wody, a także z ziemi, skażonej np. glifosatem czy kadmem z nawozów fosforowych. Wzrastają na takiej glebie rośliny stanowiące żywność zwierząt hodowlanych i człowieka.

W Centrum Medycznym Doktor Siwik w Warszawie, Białymstoku i Olsztynie bezinwazyjną metodą spektrofotometrii można zbadać nadmiar lub niedobór składników mineralnych, witamin oraz ryzyko zatrucia organizmu metalami ciężkimi. Analizę badania, wnioski i zalecenia co do zastosowania terapii chelatacji wykonuje lekarz.

Terapia ozonem

Doktor Siwik leczenie uogólnionej miażdżycy wspiera ozonoterapią. Jego autorska metoda - auto-hemo wewnętrzne ozonem aplikowanym w zastrzykach dożylnie - polega na podawaniu mieszanki tlenu i ozonu bezpośrednio do krwi w formie zastrzyku w ściśle określonych dawkach i odstępach czasowych.

W zależności od stężenia leczniczego ozon wykazuje działanie immunomodulujące, przeciwzapalne, bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze, znieczulające i inne.

Specjalistyczne kliniki ozonoterapeutyczne w większości działają w USA, Szwajcarii, w wielu krajach Europy Zachodniej oraz w Rosji i na Ukrainie.

W Polsce pierwszym entuzjastą i propagatorem ozonoterapii był nieżyjący już prof. Zygmunt Antoszewski, który w Katowicach jeszcze w latach 80. powołał Polskie Towarzystwo Ozonoterapii. Jednak wciąż w naszym kraju jest to metoda leczenia mało znana.

Więcej na stronie: doktorsiwik.pl

You Tube: Doktor Siwik

Facebook: Doktor Siwik – chelatacja, ozon, wit. C i inne terapie

Doktor Siwik Medyczne Centrum:

Warszawa, ul. Dzika 4A, Tel. 22 746 91 91

Olsztyn, ul. Janowicza 30a, tel. 604 450 000

Białystok, ul. Świętego Jerzego 43/28, tel. 604 450 000

Doktor Siwik odpowiada na pytania pacjentów pod nr tel. 604 450 000

Historie pacjentów, którzy pokonali miażdżycę, można poznać na kanale You Tube Doktor Siwik.

Wczytaj więcej
Nasze magazyny