Resweratrol - co to jest i jak na nas działa?

Resweratrol połączony z włóknem hydrożelowym wykazuje nawet 10 razy większą biodostępność niż inne jego formy, a to ma znaczenie dla zachodzących w organizmie procesów, które powiązano z długowiecznością.

Artykuł na: 6-9 minut
Zdrowe zakupy

Co to jest resweratrol?

Resweratrol należy do ważnych, wielozadaniowych składników żywności. Potencjalnie może wydłużać nasze życie, sprzyja prawidłowemu funkcjonowaniu układu sercowo-naczyniowego i mózgu oraz wspiera metabolizm1-3. Jednym z wyzwań związanych z resweratrolem było znalezienie spo­sobu na zwiększenie jego przyswajalności. Okazało się, że rozwiąza­niem jest resweratrol w postaci hydrożelowej4.

 • Resweratrol jest związkiem polifenolowym występującym w rozmaitych roślinach, szczególnie w czerwonych winogronach, niektórych jagodach i rdeście japońskim.
 • Na wielu różnych modelach badawczych wykazano, że resweratrol promuje długowieczność. Został on też przebadany pod kątem wpływu na metabolizm i układ sercowo-naczyniowy, a także na funkcjonowanie mózgu i odporność.
 • Nowa hydrożelowa formuła resweratrolu wykorzystuje włókno pocho­dzenia roślinnego do ochrony resweratrolu przed trawieniem, popra­wiając tym samym jego biodostępność nawet 10-krotnie i umożliwia­jąc mu osiągnięcie większego stężenia we krwi w dłuższym czasie.

Co zwiększa biodostępność resweratrolu?

Resweratrol jest związkiem polifenolowym występującym w róż­nych roślinach, a zwłaszcza w czerwonych winogronach, niektó­rych jagodach i rdeście japońskim. W postaci wolnej resweratrol cechuje mała biodostępność4-6. Większość wolnego resweratrolu nie wchłania się do krwiobiegu i nie trafia do tkanek, co jest niepożądanym zjawiskiem, ponieważ wykazuje on wobec nich korzystne działanie. Dzieje się tak, ponieważ aktywny resweratrol jest szybko metabolizowany4-6.

Ochrona przed błyskawiczną degradacją

Naukowcy odkryli, że preparat otrzymany z włókna roślinnego może chronić resweratrol przed szybkim metabolizowaniem, znacznie zwiększając jego biodostępność i dystrybucję do tkanek4. Galaktomannany to niestrawne włókno pochodzenia roślin­nego. Ludzkie enzymy trawienne nie są w stanie go rozłożyć. Po osadzeniu resweratrolu w macierzy utworzonej z tych włókien powstaje hydrożel chroniący resweratrol przed szybką degradacją w wątrobie i przewodzie pokarmowym.

czerwone winogrona
Resweratrol jest związkiem polifenolowym występującym w róż­nych roślinach, a zwłaszcza w czerwonych winogronach, niektó­rych jagodach i rdeście japońskim.

W najnowszym badaniu przydzielono losowo uczestników do dwóch grup. Pierwsza otrzy­mywała resweratrol w hydrożelowej postaci, a druga przyjmowała taką samą dawkę zwykłego, nieprzetworzonego resweratrolu4. Nowatorska formuła zwiększyła biodostępność resweratrolu ponad 10-krotnie. Ponadto u uczestników badania przyjmują­cych resweratrol w hydrożelowej postaci zaobserwowano prawie czterokrotny wzrost szczytowego poziomu tego związku we krwi, co wiązało się z prawie czterokrotnie dłuższym okresem jego półtrwania. Oznacza to, że hydrożelowy resweratrol osiągnął wyż­sze stężenie w organizmie i dłużej pozostawał w krwiobiegu.

Właściwości resweratrolu

Resweratrol jest fitoskładnikiem, który reguluje wiele procesów wewnątrzkomórkowych. Na przykład aktywuje on2,3:

 • sirtuiny, białka regulujące funkcjonowanie komórek i zapew­niające długowieczność;
 • czynnik transkrypcyjny Nrf2, czyli główny regulator obrony organizmu przed uszkodzeniami oksydacyjnymi;
 • białka FOXO, będące regulatorami autofagii, czyli procesu porządkowania komórkowego, który odpowiada za prawi­dłowe funkcjonowanie tkanek.

Wpływając na te i inne procesy zachodzące w organizmie, reswe­ratrol pomaga zapobiegać niektórym chorobom przewlekłym, a także łagodzi ich objawy. Jego działanie jest podobne do tego, jakie powodują diety o ograniczonej kaloryczności i ćwiczenia fizyczne, usprawniające metabolizm. Dzięki wielowymiaro­wemu oddziaływaniu na organizm resweratrol zapewnia szeroki wachlarz korzyści zdrowotnych, w tym poprawę wrażliwości komórek na insulinę, aktywację genów długowieczności i zmniej­szenie nasilenia przewlekłych stanów zapalnych2,3.

Jak resweratrol działa na organizm?

Resweratrol wpływa praktycznie na każdy układ narządów w naszym ciele. Spośród różnych potencjalnych korzyści, zaobser­wowanych podczas wielu badań, na szczególną uwagę zasługuje to, że resweratrol:

 • promuje długowieczność – podawanie restweratrolu wiązało się z wydłużeniem życia organizmów modelowych: w przy­padku much karmionych pokarmem zawierającym różne dawki tej substancji doszło do średniego wydłużenia życia o 10–29%7-9, a u pszczół – o 38%10;
 • poprawia zdrowie metaboliczne – resweratrol przyczynia się do utrzymania optymalnego metabolizmu, gwarantującego prawi­dłowe funkcjonowanie wszystkich układów w organizmie. Badania przedkliniczne i kliniczne wykazują, że może on poprawić wrażliwość na insulinę i obniżyć poziom lipidów, ułatwić kontrolę cukrzycy, zmniejszyć masę ciała i poprawić stan mikroflory jelitowej3,11-19;
 • chroni serce – w badaniach wykazano, że resweratrol popra­wia funkcjonowanie naczyń krwionośnych i reguluje ciśnienie krwi. To oznacza, że przyczynia się do zwalczania głównych przyczyn chorób sercowo-naczyniowych2,15-17,20,21;
 • poprawia parametry pracy mózgu – dane z badań przedkli­nicznych potwierdzają, że resweratrol może zmniejszyć stan zapalny nerwów i gromadzenie się nieprawidłowych białek, powiązanych z chorobami neurodegeneracyjnymi, takimi jak choroba Alzheimera i choroba Parkinsona1,3,22-24. W badaniach na modelu muszki owocowej specjalna forma resweratrolu również wykazała działanie neuroprotekcyjne8;
 • pobudza układ immunologiczny i działa przeciwzapalnie – w badaniach przedklinicznych wykazano immunomodulujące działanie resweratrolu, chroniące przed patogenami i toksy­nami. Resweratrol ma również właściwości przeciwzapalne1,3,20;
 • wykazuje aktywność przeciwnowotworową – wyniki badań przedklinicznych dowodzą, że resweratrol blokuje niepra­widłowy wzrost komórek, niszczy patologiczne komórki i zapo­biega ich rozprzestrzenianiu się w organizmie3.

Dzięki większej biodostępności hydrożelowy resweratrol może zmak­symalizować nasz potencjał do osiągnięcia tych korzyści zdrowotnych.

Badania przedkliniczne i kliniczne wykazują, że może on poprawić wrażliwość na insulinę i obniżyć poziom lipidów, ułatwić kontrolę cukrzycy, zmniejszyć masę ciała i poprawić stan mikroflory jelitowej.

W badaniach przedklinicznych prowadzonych na zwierzętach wykazano, że resweratrol ma zdolność do przedłużania życia, a także do tłumienia wielu procesów patologicznych. W odnie­sieniu do ludzi badano resweratrol pod kątem jego wpływu na szereg mechanizmów chorobowych. Mała biodostępność reswe­ratrolu od dawna stanowiła problem. Badanie kliniczne wykazało, że hydrożelowy resweratrol wchłania się nawet 10 razy lepiej niż przyjmowany w tradycyjnej postaci.

Konsultacja medyczna Gary Gonzales, lekarz
Copyright 2023. All rights reserved. Reprinted with exclusive permission of Life Extension ®
https://www.lifeextension.com/magazine/2023/2/ resveratrol-full-potential

Bibliografia
 • https://www.mdpi.com/1420-3049/27/2/424
 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7056472/
 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7143620/
 • https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsomega.2c00116
 • Sandhir R, Singhal N, Garg P. Increasing resveratrol bioavailability: A therapeutic challenge focusing on the mitochondria. In: de Oliveira MR, ed. Mitochondrial Dysfunction and Nanotherapeutics: Elsevier; 2021:349-84.
 • https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j. 1749-6632.2010.05842.x
 • https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25640851/
 • https://www.mdpi.com/2072-6643/11/8/1804
 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6567216/
 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3433935/
 • https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29359958/
 • https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31065943/
 • https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30400297/
 • https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23624181/
 • https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30399060/
 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7730696/
 • https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29141969/
 • https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30421960/
 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6165300/
 • https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30017172/
 • https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30381233/
 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6232815/
 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5622687/
 • https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30260025/
Autor publikacji:
Wczytaj więcej