Co wykrywa badanie krwi i dlaczego warto je robić?

Jej głównym zadaniem jest transport tlenu i składników pokarmowych do komórek. Można też powiedzieć, że krew gra rolę wewnętrznego telefonu - zapewnia komunikację między poszczególnymi narządami. Nic więc dziwnego, że jest najlepiej poinformowana w całym organizmie.

10 październik 2020
Artykuł na: 17-22 minuty
Zdrowe zakupy

Oczywiście winna jest ewolucja. Każda komórka w celu zachowania własnego metabolizmu musi prowadzić ciągłą wymianę z otoczeniem. Powstawanie coraz to bardziej złożonych organizmów wielokomórkowych spowodowało, iż coraz mniejsza część organizmu miała bezpośredni kontakt z otoczeniem, przez co dyfuzja nie była w stanie zapewnić wymiany materii w całym organizmie¹.

Dlatego musiało powstać coś, co umożliwiłoby połączenie komórek wewnętrznych ze środowiskiem - krew. Wykształcony nowy środek transportu skrócił odległość dyfuzji, umożliwiając tym samym powstawanie coraz to większych i bardziej zaawansowanych organizmów. Gdyby nie krew, nie byłoby nas tutaj.

Funkcje krwi w ludzkim organizmie

Co to jest surowica czyli osocze krwi?

Osocze krwi to wodny roztwór białek, soli i związków chemicznych. Zawiera głównie jony sodu, potasu, magnezu i wapnia, fosforany i chlorki. Białka w nim zawarte pełnią istotną funkcję w transporcie produktów odżywczych, procesach immunologicznych, krzepnięciu krwi, stabilizacji jej pH, jak również w utrzymywaniu stałego ciśnienia osmotycznego.

Pozbawione czynników krzepliwości osocze nazywa się surowicą. Uzyskuje się ją przez odwirowanie krwi. Dolną część probówki zajmuje skrzep, a ponad nim znajduje się przejrzysty żółtawy płyn - to właśnie surowica. Zabarwienie to nadaje jej rozpuszczona bilirubina.

Dzięki pracy serca krew krąży po organizmie. Człowiek o przeciętnej wadze ma w sobie 5-6 litrów krwi, co stanowi ok. 8% masy ciała².

Ten życiodajny płyn w 40-50% składa się z komórek oraz osocza, czyli wody, w której rozpuszczone są m.in. białka (65-80 g/l), elektrolity i składniki odżywcze³. Swój czerwony kolor zawdzięcza hemoglobinie zawartej w erytrocytach. Krew pełni w organizmie szereg kluczowych funkcji: transportuje tlen i dwutlenek węgla między układem oddechowym i tkankami, dostarcza komórkom substancji pokarmowych, przenosi między nimi hormony oraz usuwa produkty przemiany materii (np. mocznik).

Ponadto ma swój udział w gospodarce białkami, elektrolitami, lipidami oraz w utrzymaniu prawidłowej wartości pH. Poza tym dzięki niej nasz organizm może regulować poziom wody i elektrolitów oraz temperaturę ciała. Krew stanowi część naszego systemu obronnego. Będące jej składnikiem leukocyty zwalczają intruzów: szkodliwe bakterie i wirusy4.

Oprócz tego, poprzez stałe ciśnienie wywierane na ściany naczyń krwionośnych, krew spełnia także funkcje podporowe, a także odpowiada za ruch niektórych narządów (np. erekcję)5. Jej ciśnienie wzrasta, gdy zwiększa się moc, z jaką serce pompuje krew lub kiedy naczynia krwionośne są zwężone.

Gdzie powstaje krew?

W ukrytym w samym centrum kości szpiku w procesie zwanym hemopoezą powstają komórki macierzyste, z których rozwijają się poszczególne komórki krwi: erytrocyty, leukocyty i trombocyty. Erytrocyty, czyli krwinki czerwone, odpowiedzialne są za przenoszenie tlenu i dwutlenku węgla oraz uczestniczą w zachowaniu równowagi kwasowo-zasadowej6. Mamy ich najwięcej, bo aż 4,5-5,5 mln/mm³.

Leukocyty, nazywane też krwinkami białymi, stanowią podstawowy element układu odpornościowego. Występują w kilku postaciach: monocytów, limfocytów, neutrofili, bazofili oraz eozynofili. Łącznie jest ich 4-9 tys./mm³. Natomiast trombocyty (krwinki płytkowe) odgrywają ważną rolę w procesie krzepnięcia krwi. Zazwyczaj ich prawidłowa liczba waha się od 150 do 350 tys./mm³7.

Analiza krwi pomaga wykrywać obecność chorobotwórczych mikroorganizmów

Informacje zawarte we krwi odzwierciedlają zmiany zachodzące we wszystkich narządach. Dlatego badanie krwi pozwala wykryć choroby zawarte nie tylko w niej samej, ale także w narządach i układach całego organizmu. Na podstawie charakterystycznych zmian w obrazie krwi można rozpoznać wiele schorzeń, a także określić ich zaawansowanie. Z tego też powodu krew jest najczęściej badanym laboratoryjnie płynem ustrojowym. Podstawowe badania krwi to morfologia oraz oznaczanie odczynu Biernackiego.

Morfologia daje informację o ogólnym stanie organizmu, demaskuje stany zapalne, procesy chorobowe trawiące narządy, zakażenia wirusami i bakteriami, zatrucia8.

Normy Odczynu Biernackiego (ESR)

Wskaźnik OB bywa również nazywany ESR (ang. erythrocyte sedimentation rate) i czasem występuje w wynikach pod takim oznaczeniem. OB dla zdrowych osób wynosi odpowiednio:

Noworodki: 0-2 mm/h

Niemowlęta (od 6. miesiąca życia): 12-17 mm/h

Kobiety poniżej 50. roku życia: 6-11 mm/h

Kobiety powyżej 50. roku życia: do 30 mm/h

Mężczyźni poniżej 50. roku życia: 3-8 mm/h

Mężczyźni powyżej 50. roku życia: do 20 mm/h21

Kiedy sie robi morfologię z rozmazem? 

Rozmaz krwi zleca się, gdy wyniki morfologii są niepokojące. W tym wypadku analizuje się jedynie należące do krwinek białych neutrofile (NEUT), bazofile (BASO) oraz eozynofile (EOS). Zmiany ich liczby mogą świadczyć o stanach zakaźnych, alergii, niedoczynności tarczycy lub nieprawidłowościach w szpiku kostnym9.

Odczyn Biernackiego to tempo opadania krwinek czerwonych w określonej jednostce czasu w niekrzepnącej krwi (w obecności antykoagulantu). Jest wskaźnikiem procesów zapalnych, reumatycznych i nowotworowych10.

Norma OB zależy od wieku i płci. Najniższa jest u noworodków (2 mm na godzinę), najwyższa u kobiet po sześćdziesiątce - nawet 30 mm na godzinę. Przyspieszone OB mają kobiety w ciąży i połogu (do 6 tygodni po porodzie), może też wystąpić tuż przed i podczas menstruacji11.

Odczyn Biernackiego osiąga też wyższe wartości u pań, które stosują hormonalne środki antykoncepcyjne. Jednak jeżeli nie zachodzi żadna z powyższych przyczyn, a normy są przekroczone, nie można lekceważyć tego wyniku.

Podwyższone OB może świadczyć o stanach zapalnych (infekcyjnych i nieinfekcyjnych), niedoczynności lub nadczynności tarczycy, marskości wątroby, zespole nerczycowym, podwyższonym poziomie cholesterolu oraz chorobach autoimmunologicznych (np. reumatyzmie) i nowotworach.

Gdy wynik OB jest poniżej normy, wskazuje to na niewydolność krążenia, nadkrwistość (czerwienicę), niedokrwistość sierpowatokrwinkową lub alergię.

CRP, czyli poziom białka C-reaktywnego (C Reactive Protein) jest drugim obok OB markerem stanu zapalnego. CRP to jedno z białek biorących udział w odpowiedzi immunologicznej organizmu. W przypadku rozwijającej się infekcji czy stanu zapalnego jego stężenie wzrasta szybciej niż poziom OB. Z tego względu określanie stanów zapalnych obecnie częściej opiera się na wynikach bardziej precyzyjnego badania CRP12.

Profile biochemiczne - na podstawie analizy składu osocza krwi ustala się poziom enzymów, hormonów i elektrolitów (potasu, sodu, chloru) w organizmie13. Dzięki temu lekarz może precyzyjnie ustalić, w jakiej kondycji są nasze nerki, wątroba, tarczyca, stawy, a także cały układ krążenia. Potrafi też przewidzieć zagrożenia, np. określenie poziomu cholesterolu we krwi pozwala ocenić ryzyko miażdżycy.

Badania profili biochemicznych (m.in. glukozy, prób wątrobowych, kreatyniny, mocznika, hormonu TSH i immunoglobulin) zalecane są podczas terapii schorzeń przewlekłych. Pozwalają bowiem sprawdzić skuteczność prowadzonej kuracji. Badania biochemiczne dają nam również informację o stanie nawodnienia i odżywienia organizmu.

Określanie markerów to badanie, które budzi największy strach, bo kojarzy się głównie z diagnostyką nowotworową. Zależnie od tego, czego szukamy, markerem mogą być różne substancje. Konkretne białka i enzymy pozwalają zdiagnozować chorobę wieńcową. Wskaźniki gospodarki żelazem wskazują na anemię, zaś przebudowy kostnej pozwalają rozpoznać osteoporozę, a także monitorować postępy jej leczenia. Obecność we krwi substancji antygenowych może wskazywać m.in. na raka żołądka, jelita, trzustki, płuc, sutka, jajnika i prostaty14.

Badania genetyczne z próbki krwi pozwalają określić, czy w DNA pacjenta występują mutacje genów,o których wiadomo, że są powiązane z chorobami nowotworowymi. Dzięki temu można zaplanować działania profilaktyczne oraz badania kontrolne. Listę onkologicznych poradni genetycznych znajdziesz pod tym adresem.

Dzięki testom genetycznym możliwe jest szybkie oznaczenie rodzaju zakażenia. Badanie krwi na obecność DNA lub RNA wirusów lub bakterii może potwierdzić infekcję wywołaną przez wirusa cytomegalii lub brodawczaka ludzkiego HPV, a także bakteriami chlamydii, tuberkulozy (wywołującymi gruźlicę), czy Borrelia burgdorferii odpowiedzialnymi za boreliozę.

Badania te, a szczególnie test PAPP-A, są szalenie ważne dla przyszłych mam, bowiem pobrana od nich krew - w okresie między 10. a 14. tygodniem ciąży - pozwala wykluczyć wady genetyczne płodu. Wynik testu w połączeniu z badaniem USG płodu wykazuje zespół Downa, Edwardsa, Pataua i Turnera. To badanie krwi sprawdza się w 90% przypadków15.

Gazometria umożliwia rozpoznanie i monitorowanie zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej i wymiany gazowej organizmu - pozwala np. wykluczyć takie choroby jak astma czy POChP. Badanie polega na pobraniu krwi z tętnicy do specjalnej heparynizowanej strzykawki, która musi natychmiast zostać szczelnie zamknięta. Prawidłowe pH krwi waha się między 7,35 a 7,45. Gdy wyniki są poniżej normy, może to świadczyć m.in. o kwasicy, hiperkalemii, zaburzeniach metabolizmu oraz syndromie chronicznego zmęczenia. Z kolei podwyższone pH krwi świadczy o zasadowicy, hipokalemii oraz aktywacji glukozy beztlenowej16.

Rodzaje chorób krwi

Oprócz chorób, które wpływają na zmiany obrazu krwi, istnieją również takie, które bezpośrednio atakują ją samą i jej składniki.

Anemia (niedokrwistość) - gdy we krwi znajduje się za mało erytrocytów lub hemoglobiny, pojawiają się zawroty głowy, omdlenia, bladość skóry i błon śluzowych, zaburzenia pamięci oraz senność17. Przyczyną może być utrata krwi, niedostateczna produkcja erytrocytów lub ich przyśpieszony rozpad, a także niedobór witamin z grupy B lub żelaza. Czasami niedokrwistość powoduje nowotwór szpiku.

Czerwienica (nadkrwistość) najczęściej spowodowana jest długotrwałym niedotlenieniem lub zmianami rozrostowymi szpiku kostnego. W ich efekcie dochodzi do nadmiernej produkcji krwinek czerwonych. Charakterystycznym objawem schorzenia jest czerwone lub czerwonosine zabarwienie skóry twarzy oraz przekrwienie jamy ustnej i spojówek18.

Białaczka (leukemia) ma różne postaci. W białaczkach szpikowych komórki macierzyste szpiku zaczynają produkować ogromne ilości leukocytów. W dodatku rosnąca ich liczba wypiera inne komórki krwi, w tym erytrocyty. Dlatego leukemii towarzyszy zazwyczaj anemia19.

Hemofilia (skaza krwotoczna) to choroba, w której na skutek mutacji genu, od którego zależy przekształcenie fibrynogenu w fibrynę, dochodzi do zaburzenia krzepnięcia. Chorują na nią tylko mężczyźni. Bez wyraźnej przyczyny pojawiają się krwawienia w mięśniach i stawach, czasem dochodzi do obfitych krwotoków, które zagrażają życiu20.

Jak wykonać badanie krwi?

Najlepszą porą dnia do pobrania materiału są godziny poranne (7-9). Aby wyniki nie zostały zafałszowane, przed większością badań krwi należy być na czczo, a od ostatniego posiłku powinno upłynąć ok. 12 godz. Na 2-3 dni przed testami nie należy pić alkoholu. Przed wyjściem z domu można wypić nie więcej niż pół szklanki przegotowanej wody. Na kilka minut przed badaniem krwi najlepiej usiąść i zrelaksować się. Przeciwwskazaniem do pobrania krwi jest menstruacja (badania można wykonać dopiero 3 dni po niej). Nie należy też wykonywać testów tuż po przeżyciu silnego stresu lub po znacznym wysiłku.

Czasami, w przypadku specjalistycznych badań krwi, mogą obowiązywać inne zasady przygotowania się do analiz. Typowym przykładem jest oznaczanie PSA - markera raka stercza. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo uzyskania fałszywie dodatniego wyniku tego badania krwi, gdy jest ono wykonywane po badaniu per rectum, długotrwałej jeździe pociągiem lub na rowerze, a nawet po współżyciu płciowym.

Jak odczytać wynik morfologii?

Bibliografia

 1. https://goo.gl/TaebQX
 2. The Franklin Institute Inc. "Blood - The Human Heart". Retrieved 19 March 2009
 3. Alberts, Bruce (2012). "Table 22-1 Blood Cells". Molecular Biology of the Cell. NCBI Bookshelf. Retrieved 1 November 2012
 4. Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. Władysław Z. Traczyk i Andrzej Trzebski. Wydanie III. Strony: 398–421
 5. Praca zbiorowa: Tablice biologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Adamantan, 2003, s. 154
 6. Medical Encyclopedia: RBC count. Medline Plus. Retrieved 18 November 2007
 7. Ganong, William F. (2003). Review of medical physiology (21 ed.). New York: Lange Medical Books/McGraw-Hill. p. 518
 8. Blood tests normal ranges. Monthly Prescribing Reference. Retrieved June 21, 2012
 9. Marcel Bessis: Blood Smears Reinterpreted (wydanie elektroniczne). Berlin, Heidelberg: Springer, 1977, s. 217-229
 10. Henryk Bomski: Podstawowe laboratoryjne badania hematologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1995, s. 186–192
 11. Anna Dmoszyńska, Tadeusz Robak (red.): Podstawy hematologii. Lublin: Czelej, 2003, s. 126-128
 12. Paulina Dumnicka. Problemy racjonalnego wykorzystania badań laboratoryjnych. "Badanie i Diagnoza: nowości diagnostyki laboratoryjnej". 12 (1), s. 1-4, styczeń 2006. Kraków: Fundacja Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej
 13. Belargo, Kevin. "Cholesterol Levels". Manic EP. Retrieved 17 January 2012
 14. Lu-Gang Yu. The oncofetal Thomsen–Friedenreich carbohydrate antigen in cancer progression. "Glycoconj J", s. 411–420, 2007. DOI: 10.1007/s10719-007-9034-3
 15. Stembalska A. Łaczmańska I. Dudarewicz L.: Test PAPP-A - prenatalne badanie skriningowe aneuploidii chromosmów 13, 18 i 21, Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia, tom 4, zeszyt 1, 49-53, 2011
 16. Waugh, Anne; Grant, Allison (2007). "2". Anatomy and Physiology in Health and Illness (Tenth ed.). Churchill Livingstone Elsevier. p. 22
 17. Beghetti M., Mermillod B., Halperin DS. Blue sclerae: a sign of iron deficiency anemia in children?. "Pediatrics". 91. 6, s. 1195-6, 1993
 18. MedlinePlus Encyclopedia Polycythemia vera
 19. Kruś i Skrzypek-Fakhoury 2007 s. 744
 20. K. Michaelides, EG. Tuddenham, C. Turner, B. Lavender i inni. Live birth following the first mutation specific pre-implantation genetic diagnosis for haemophilia A. "Thromb Haemost". 95 (2), s. 373-9, 2006
 21. Henryk Bomski: Podstawowe laboratoryjne badania hematologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1995, s. 186–192]
Artykuł należy do raportu
Jakie tajemnice skrywa krew?
Zobacz cały raport
Może Cię zainteresować
Wczytaj więcej
Magazyn
O czym lekarze ci nie powiedzą
ma już 10 lat
Alicja Langsteiner
Alicja Langsteiner
Prezes i założycielka Spółki Langsteiner Sp. z o.o

W życiu i działalności biznesowej ważne są dla mnie te same wartości. Tworzenie rzeczy użytecznych, poprawiających zdrowie i komfort życia idą więc w parze ze wspieraniem rozwoju nauki. Jestem propagatorką holistycznego podejścia do zdrowia, wykorzystywania mądrości natury i siły nauki, w tworzeniu naszych produktów, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jako laureaci licznych nagród, w tym Diamenty Forbes, Ambasador Polskiej Gospodarki czy Gazele Biznesu, cenimy współpracę z zaufanymi partnerami i odpowiedzialnymi mediami. Dlatego gościmy na łamach tego wydawnictwa.

Więcej
Ryszard Chęciński
Ryszard Chęciński
Prezes Gabinety Mumio Sp. z.o.o.

O czym lekarze Ci nie powiedzą?... na przestrzeni dziesięciolecia periodyku, okazuje się, że nie powiedzą Ci o wielu sprawach, możliwościach, lekach, sposobach, nadziejach wręcz.
W sposób jasny, przejrzysty, dostępny robi to za nich właśnie ten nasz miesięcznik. To na jego łamach dowiadujemy się, jak można z pominięciem medycyny konwencjonalnej postawić się na nogi, zapobiec schorzeniom czy nawet po prostu się uzdrowić. Skala źródeł, środków, ocen, podpowiedzi, adresów jest ogromna i z łatwością można dotrzeć zarówno
do wiarygodnych uzdrowicieli, jak i zdrowych suplementów diety, ziół czy sposobów uzdrawiania się samemu. Naszym zdaniem, może to i lepiej dla nas, że lekarze nie o wszystkim Ci powiedzą, a zrobi to dla nas dostępny, porządnie wydany i wiarygodny miesięcznik.

Więcej
Marcin Płoch
Marcin Płoch
Dyrektor ds. marketingu Xenico Pharma Sp. z o.o.

Żyjemy w czasach szerokiego dostępu do informacji, również do informacji o tym, jak najlepiej należy dbać o swoje zdrowie. Prewencja i profilaktyka to jest coś, co pozwala nam je jak najdłużej utrzymać w dobrej kondycji. W Xenico tworzymy wysokiej jakości, naturalne rozwiązania w oparciu o najnowsze doniesienia z całego świata. Od wielu już lat prezentujemy nasze produkty na łamach OCL. Mamy nadzieję na dobrą współpracę w kolejnych latach, w myśl wspólnie wyznawanej zasady – Twoje zdrowie w Twoich rękach.

Więcej
Marcin Fiedorowicz
Marcin Fiedorowicz
Dyrektor Operacyjny Herbal Pharmaceuticals

Doceniamy O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą za ich nieustępliwość w dążeniu do szerzenia wiedzy i za to, że wszystkie publikacje oraz informacje, na których bazuje pismo, są poparte rzetelnymi i zweryfikowanymi badaniami. To pokrewieństwo w podejściu do zdrowia i nauki sprawia, że nasza współpraca jest tak naturalna i trwała. Herbal Monasterium to kluczowa marka firmy Herbal Pharmaceuticals, która od lat szanuje tradycję stosowania naturalnych składników w celu promowania holistycznego podejścia do zdrowia. Oferujemy preparaty, które łączą w sobie mądrość tradycyjnego ziołolecznictwa z nowoczesnymi osiągnięciami medycyny. Nasza obietnica to dostarczenie produktów najwyższej jakości, które są nie tylko skuteczne, ale przede wszystkim bezpieczne, pozbawione zbędnych dodatków, konserwantów czy barwników. Sięgając po nasze produkty, dzięki określonej standaryzacji składników, otrzymuje się oczekiwaną skuteczność z wysokim poziomem bezpieczeństwa stosowania. Wyróżnia nas holistyczne podejście do zdrowia, które wykracza poza leczenie objawów i skupia się na pierwotnych przyczynach problemów zdrowotnych. Ponadto, kładziemy nacisk na etyczne praktyki i odpowiedzialność za środowisko. Herbal Monasterium to marka dla tych, którzy szukają naturalnych rozwiązań dla swojego zdrowia. Nasze produkty są odpowiedzią na potrzeby współczesnego Pacjenta, który chce łączyć tradycję z nowoczesnością.

Więcej
mgr farm. Aleksandra Mróz-Lubińska
mgr farm. Aleksandra Mróz-Lubińska
Prezes Zarządu Chemiczno-Farmaceutycznej Spółdzielni Pracy ESPEFA

Nasza współpraca zrodziła się na łamach tego prestiżowego czasopisma i trwa nadal, owocując udanymi kampaniami. 10 ostatnich lat to dla nas inspirująca podróż do innowacji i rozwoju. ESPEFA w tym czasie z sukcesem wprowadzała na rynek nowe produkty, które znalazły miejsce na łamach czasopisma, dzięki czemu mogliśmy dotrzeć z ważnymi informacjami do odbiorców. Wspólnie edukowaliśmy czytelników, umożliwiając im podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących opieki zdrowotnej.

Więcej
Beata Iwanicka
Beata Iwanicka
General Manager Kenay

Współpracę z redakcją O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą rozpoczęliśmy dokładnie 10 lat temu – zamieściliśmy reklamę już w drugim numerze pisma. Przez ten czas nasza firma rozrosła się i rozwinęła współpracę z najlepszymi zagranicznymi producentami renomowanych marek, z roku na rok poszerzając asortyment oraz kontynuując swoją misję propagowania zdrowego stylu życia i udowadniając, że zachowanie młodości i zdrowia przez długie lata – a co za tym idzie także poprawianie jakości codziennego życia – nie musi kojarzyć się z nieprzyjemnym obowiązkiem. Wiemy, jak ważne jest zdrowie dla każdego, dlatego kierując się tym przekonaniem, obserwujemy światowy rynek suplementów diety zarówno poprzez uczestniczenie w międzynarodowych targach, analizę fachowej literatury, jak i poprzez rozwijanie współpracy z partnerami na całym świecie. W ten sposób staramy się zapewnić naszym klientom dostęp do najnowszych, najciekawszych, ekologicznych suplementów diety oraz superfoods. W tych działaniach sekunduje nam redakcja O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą. Lata współpracy zawodowej zaowocowały również przyjacielskimi relacjami osobistymi.

Więcej
Marta Skolmowska
Marta Skolmowska
Właścicielka Centrum Ziołolecznictwa Wilcaccora w Łomiankach

Nasza współpraca z Redakcją O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą przyczyniła się niewątpliwie do poprawienia wiedzy Czytelników o naszych sztandarowych produktach, jakimi są zioła amazońskie, o ich zastosowaniu i skuteczności. Jako Centrum Ziołolecznictwa dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty były zawsze badane zarówno pod względem czystości, jak i skuteczności, dlatego staramy się podkreślać w artykułach, udostępnianych na łamach tego magazynu, jak ważna jest nasza współpraca z centrami naukowymi. Sądzimy, że dzięki naszej współpracy z gazetą rośnie w społeczeństwie świadomość, jak niezwykle ważna jest profilaktyka zdrowotna, gdyż łatwiej jest zapobiegać, niż leczyć, a lepiej jest zapobiegać środkami naturalnymi, aniżeli sztucznie wytworzonymi przez koncerny farmaceutyczne. Właśnie to propagowanie wśród Czytelników profilaktyki zdrowotnej uważamy za jedno z najważniejszych zadań, które magazyn O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą nam umożliwia, za co bardzo dziękujemy i mamy nadzieję na dalszą wieloletnią i owocną współpracę.

Więcej
Agnieszka Wójcik
Agnieszka Wójcik
Prezes Onkomed Sp. z o.o.

Onkomed Sp. z o.o. współpracuje z redakcją O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą od wielu lat w ramach reklamy naszych oliwek ozonowanych OZONELLA i potwierdzamy dużą skuteczność naszych reklam oraz oczekiwany odzew. Mimo ogromnego postępu medycyna konwencjonalna ma swoje ograniczenia, zostawiając przestrzeń dla niekonwencjonalnych, sięgających natury, metod walki z różnymi dolegliwościami. Te właśnie metody w sposób bardzo przystępny prezentowane są na łamach miesięcznika. Wielu z naszych klientów
to jego czytelnicy. W dzisiejszych czasach ludzie chcą wiedzieć więcej, żyć zdrowo i naturalnie, dlatego chętnie sięgają do natury mającej tak wiele do zaoferowania. Warto podkreślić, że miesięcznik stale ewoluuje, reaguje na zmieniające się potrzeby swoich odbiorców i nieustannie dąży do tego, aby czymś nowym, niespotykanym zaskoczyć swoich czytelników i tym samym sprawia, że ich rzesza ciągle rośnie. W ciągu 10 lat istnienia na rynku stał się inspiracją i kopalnią wiedzy dla wielu osób, poszukujących różnych ciekawych rozwiązań w dziedzinie zdrowego trybu życia.

Więcej
Nasze magazyny