Telefony komórkowe: jak chronić się przed promieniowaniem?

Coraz więcej krajów zauważa zagrożenia zdrowotne wynikające ze stosowania telefonów komórkowych. Guy Hudson radzi, jak zminimalizować te niebezpieczeństwa.

Artykuł na: 9-16 minut

Od lat 30. ubiegłego wieku¹, czyli od czasu odkryć dotyczących ludzkiej wrażliwości na fale elektromagnetyczne, pisze się o wpływie promieniowania mikrofalowego na zdrowie, np. o chorobie mikrofalowej². Wyniki wszystkich tych badań kwestionują słuszność umieszczania nadajnika mikrofalowego w okolicy głowy, co ma miejsce za każdym razem, gdy korzysta się z telefonu komórkowego, który przekazuje mikrofalowe impulsy.

Coraz częściej naukowo dowodzi się związku pomiędzy korzystaniem z telefonu a problemami zdrowotnymi³. Jednakże wykazanie jego bezpośredniego wpływu, np. na rozwój nowotworów, jest trudne, ponieważ po ekspozycji na promieniowanie choroby onkologiczne rozwijają się przez wiele lat. Prosty przykład podobnej zależności stanowi palenie papierosów i rak płuc. Na przekonanie ekspertów i rządzących, że nałóg zdecydowanie go powoduje, potrzeba było dziesięcioleci, ponieważ choroba zazwyczaj ujawnia się dopiero po latach palenia.

Bibliografia

 1. Bevington M. Electromagnetic Sensitivity and Electromagnetic Hypersensitivity: A Summary. Capability Books, 2013; page 54
 2. 'Radar Overview', online at http://goo.gl/5iFvXJ
 3. 'Professor Olle Johansson', online at http://goo.gl/LQMdDq Fertil Steril, 2008; 89: 124–8
 4. http://goo.gl/eg57mY; http://goo.gl/xoCWuk
 5. Iran J Med Sci, 2011; 36: 96–103; BMC Public Health, 2011; 11: 66
 6. Schooneveld H, Kuiper J. 'Electrohypersensitivity (EHS) in the Netherlands - A Questionnaire survey.' Dutch EHS Foundation.
 7. EHS in the Netherlands, 2007, online at http://goo.gl/2sVE2y
 8. Soz Praventivmed, 2006; 51: 202–9
 9. http://goo.gl/MvKtNA; BioInitiative 2012, online at http://goo.gl/sqCMOK; Bioinitiative 2012; 'Evidence that children are more vulnerable', page 8, online at http://goo.gl/UNxROY
 10. http://goo.gl/eCefjG
 11. http://goo.gl/EbTn2W
 12. EMF Safety Network, online at http://goo.gl/1nFljD
 13. 'Product manual recommendations for use', online at http://goo.gl/b3j1Mo
 14. 'Siemens Gigaset low EMF ECO-DECT-Plus Cordless Phones', online at http://goo.gl/N69VbZ

Jednakże korzystanie z telefonów komórkowych może powodować nie tylko nowotwory. Inne problemy zdrowotne mogą uwidocznić się o wiele szybciej, np. w przypadku zaburzeń płodności to kwestia dni lub godzin. Wykazano, że płodność mężczyzn obniża się po krótkotrwałej ekspozycji na promieniowanie telefonu komórkowego4. Co gorsza, dowiedziono też, że narażenie na tego rodzaju radiację uszkadza ludzkie DNA5.

Coraz większa liczba ludzi zgłasza objawy, czasem uciążliwe, podczas korzystania z telefonów komórkowych6. Niektórzy interpretatorzy uważają, że 5% społeczeństwa należy uznać za osoby wrażliwe na promieniowanie elektromagnetyczne 1% za nadwrażliwe7. W Szwajcarii przeprowadzono telefoniczne badanie ankietowe, w którym wzięło udział ponad 2 tys. uczestników w wieku od 14 lat wzwyż. 5% tej grupy dotyczył problem nadwrażliwości na promieniowanie elektromagnetyczne (według ich własnej  oceny, uskarżali się na zaburzenia snu i bóle głowy)8.

Jeśli rzeczywiście istnieją tego rodzaju zagrożenia, świadomość dotycząca zwiększonej podatności na nie płodów w łonach matek oraz dzieci powinna być jeszcze większa, a technologia ta - niedostępna dla najmłodszych9. Właśnie dlatego rządy niektórych krajów planują lub już prowadzą działania mające na celu ochronę wszystkich ich mieszkańców, którzy korzystają z telefonów komórkowych. Należą do nich władze Austrii, Rosji, Izraela, Kanady, Francji i Hiszpanii10.

Na początku 2013 r. Didier Bellens, ówczesny prezes Belgacomu (jednej z czołowych belgijskich firm telekomunikacyjnych), poinformował dzieci w wieku szkolnym, że telefony komórkowe nie są dla nich bezpieczne, a w jego biurze urządzenia te zawsze są wyłączane11. Nic dziwnego, że w listopadzie korporacja zażądała, by odszedł ze stanowiska. Pomimo tej dymisji w Belgii wprowadzono zakaz korzystania z komórek, z myślą szczególnie o dzieciach poniżej 7. r.ż., który wszedł w życie 1 marca 2014 r. W 2013 r. uchwalono również, że informacje dotyczące swoistego tempa pochłaniania energii (ang. specific absorption rate, SAR) - ilości promieniowania zaabsorbowanego przez ciało podczas korzystania z danego urządzenia - będą publikowane w postaci punktów na skali12.

Na szczęście można wiele zrobić, by nawet tysiąckrotnie zredukować poziomy obecnej ekspozycji. Należy po prostu wprowadzić kilka prostych zmian w sposobie korzystania z telefonu:

1. Przede wszystkim należy unikać staromodnych prostych aparatów z małymi wystającymi antenami na górze, ponieważ wchodzą one w fizyczny kontakt ze skórą wokół czaszki. Bardziej nowoczesne telefony komórkowe często mają anteny umieszczone wewnątrz, w połowie wysokości, dzięki czemu podczas korzystania z urządzenia zachowana jest minimalna odległość pomiędzy nimi a ciałem.

2. Siła sygnału telefonicznego znacznie maleje wraz ze wzrostem odległości. Nowsze urządzenia mają mniej punktów emisji dużego promieniowania, a więc mniejsze jest również swoiste tempo pochłaniania energii podczas korzystania z nich. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa korzystania z telefonów komórkowych (ukryte, napisane drobnym drukiem informacje, których nikt nie czyta) właściwie zakazują używania słuchawek w odległości 15 mm lub mniejszej od jakiejkolwiek partii skóry. Nie jest to zalecenie łatwe do przestrzegania13! Można jednak przynajmniej trzymać aparat z daleka od ciała.

3.

Co kilka minut telefon komórkowy komunikuje się z lokalnymi masztami telekomunikacyjnymi, aby potwierdzić, że znajduje się w zasięgu jednego z nich, do którego może skierować połączenie. To nieprzerwany proces, który odbywa się nawet wtedy, gdy urządzenie jest w trybie czuwania - włączone, lecz nie w użyciu. Maksymalna siła sygnału telefonicznego występuje w okolicy anteny nadajnika aparatu.

Aby naprawdę zredukować ekspozycję na promieniowanie, należałoby przestać używać telefonu komórkowego, jednak może to być niemożliwe ze względu na obowiązki zawodowe, opiekę nad dziećmi i inne codzienne potrzeby.

Jeśli więc korzystanie z telefonu jest konieczne, kiedy to tylko możliwe, należy kierować wszystkie połączenia komórkowe na linię domową lub biurową, w zależności od tego, gdzie przebywamy, i odsłuchiwać pocztę głosową telefonu stacjonarnego po wybraniu numeru serwisu poczty głosowej urządzenia mobilnego. Dzwoniący będą wiedzieli, że komórka abonenta nie jest włączona cały czas, lecz skontaktuje się on z nimi później.

4.

Aby w ogóle nie trzymać telefonu komórkowego bezpośrednio przy głowie, można używać zestawu słuchawkowego wykorzystującego kanał powietrzny lub trybu głośnomówiącego.

Głośnomówiące zestawy słuchawkowe wykorzystujące kanał powietrzny wyglądają dokładnie tak, jak standardowe urządzenia tego typu. Jednak decydujące znaczenie ma w ich przypadku fakt, że umieszczona na klatce piersiowej część z mikrofonem zawiera również głośnik oraz pustą, napowietrzoną rurkę podłączoną do słuchawki.

Nie ma ona głośnika, więc nie występuje w tym przypadku związana z jego obecnością częstotliwość akustyczna pól magnetycznych lub mikrofal. Dźwięk głosu generuje maleńki głośnik na drugim końcu rurki. Dzięki takiemu zestawowi słuchawkowemu następuje znacząca redukcja ilości promieniowania docierającego do głowy użytkownika.

Wskazówka: Na powietrzu należy korzystać z torby, która pozwala na noszenie napowietrzonej rurki na zewnątrz. Można wówczas odbierać telefon poprzez naciśnięcie przycisku na kulce mikrofonu i umieścić słuchawkę bezpośrednio w uchu, by rozpocząć rozmowę. Paniczne rozplątywanie przewodu podczas prób odbierania połączeń w torbie niszczy rurki, więc tak użytkowany zestaw nie posłuży przez długi czas.

5. Z telefonu komórkowego należy korzystać w zasięgu silnego sygnału. Szczególnie należy unikać dzwonienia w samochodach, pociągach i samolotach. Tam, gdzie sygnał jest słaby, urządzenie będzie bowiem nawet tysiąckrotnie zwiększać moc nadajnika. Ekspozycję na promieniowanie podwajają ponadto fale odbijające się od metalowych ścian pojazdu.
6. Podczas wysyłania wiadomości tekstowych należy trzymać telefon z daleka od ciała i wyłączyć urządzenie tak szybko, jak to tylko możliwe. Płatne konto komunikatora Skype umożliwia wysyłanie SMS-ów (najlepiej robić to przez komputer emitujący niewielkie promieniowanie). Jest to nie tylko bezpieczniejsze, ale i wygodniejsze - dużo łatwiej używać pełnowymiarowej klawiatury. Osoby biegle obsługujące smartfony mogą pobrać aplikację przekierowującą wiadomości tekstowe do skrzynki mailowej. Dzięki temu telefon będzie trzeba uruchomić tylko na kilka minut podczas korzystania z internetu.
7. W przypadku telefonów bezprzewodowych oraz bardziej powszechnych ładowarek i stacji dokujących wykorzystujących system łączności cyfrowej port podłączony do linii telefonicznej emituje impulsy mikrofalowe przez 24 godziny na dobę. Jest to często jedno z największych domowych źródeł elektrosmogu. Nieużywana słuchawka również działa jak nadajnik, więc lepiej jest wrócić do tradycyjnych aparatów. Jeśli jednak nowoczesne są naprawdę niezbędne, można skorzystać z bezprzewodowych urządzeń z systemem łączności cyfrowej i technologią Eco Plus14. Nie emitują one promieniowania, gdy się z nich nie korzysta (oszczędność energii elektrycznej), a także znacząco obniżają moc wyjściową nadajników w zależności od poziomu faktycznie potrzebnego do użytkowania.
8. W przypadku telefonów stacjonarnych należy wybierać w miarę możliwości zwykłe, tradycyjne aparaty, jako że emitują one bardzo niewielkie promieniowanie. Ludzie nadwrażliwi na impulsy elektromagnetyczne powinni zaopatrzyć się w aktywny szerokopasmowy filtr umieszczany pomiędzy kablem telefonicznym a gniazdkiem elektrycznym w ścianie w celu odcięcia od urządzenia wszelkich szerokopasmowych sygnałów (często są one przesyłane, nawet jeśli nie korzysta się z usługi szerokopasmowej).

 

 

Guy Hudson

Fizyk, audytor elektromagnetyczny.

Pomaga konsumentom zmniejszyć narażenie na nadmierne promieniowanie i chronić się przed wrażliwością na elektryczność, ze szczególnym uwzględnieniem elektrosmogu.

Autor publikacji:
Guy Hudson
Guy Hudson

Lekarz zajmujący się badaniem pól elektromagnetycznych. Pomaga pacjentom ograniczyć narażenie na nadmierne działanie fal i chronić się przed elektronadwrażliwością, szczególnie na tzw. „brudny” prąd. Więcej informacji: www.ben-e.cowww.es-uk.info.

Zobacz więcej artykułów tego eksperta
Wczytaj więcej
Nasze magazyny