Jak zmniejszyć objawy alergii?

Wiosna to niełatwy czas dla alergików... Trzymaj układ immunologiczny w równowadze, a zmniejszysz objawy uczulenia.

25 marzec 2015
Artykuł na: 6-9 minut
Zdrowe zakupy

Przyzwyczailiśmy się do tego, że wszędzie zachęca się nas do wzmacniania układu immunologicznego. Odporność to klucz, który ma nas zachować w zdrowiu. Ostatnio jednak badacze coraz częściej zwracają uwagę na to, że stałe stymulowanie odporności (np. za pomocą suplementów) może spowodować skutek odwrotny do zamierzonego.

Jak pokazują bowiem wyniki badań nadmierne pobudzanie komórek T może sprzyjać patologiom związanym z chorobą zapalną jelit.

Naukowcy zwracają też uwagę, na fakt, że rośnie liczba osób cierpiących z powodu nadczynności układu odpornościowego. W tej grupie znajdują się alergicy oraz osoby cierpiące na choroby autoimmunologiczne i inne stany zapalne. W ich przypadku najlepszym rozwiązaniem byłoby hamowanie nadmiernej odpowiedzi immunologicznej.

Oczywiście winne są nie tylko suplementy. Stres, niedostatek snu i uboga w składniki odżywcze dieta również wpływają na kondycję układu odpornościowego. Wszystkie te czynniki mogą prowadzić do upośledzenia jego działania.

Dysfunkcyjny (wykazujący nadczynność) układ odpornościowy może powodować alergie poprzez mylne rozpoznanie nieszkodliwych substancji, takich jak pyłki środowiskowe, biorąc je za inwazyjne pasożyty. Dlaczego tak się dzieje?

Prawdopodobnie z powodu... nadmiaru higieny. Obecnie żyjemy w wyizolowanym środowisku (płyny czyszczące zabijają 90 proc. zarazków, odkurzacze zbierają kurz, jaja pasożytów i roztocza).

Suplement diety EPICOR wzmacnia układ odpornościowy oraz pomaga alergikom odpowiednio reagować na pyłki, działa przeciwzapalnie, powoduje wzrost komórek odpowiedzialnych za walkę z infekcjami wirusowymi, bakteryjnymi i nowotworowymi.

W efekcie znacznie rzadziej niż dawniej jesteśmy narażeni na działanie mikroorganizmów. W związku z tym, nasz układ odpornościowy nie został odpowiednio przeszkolony, co skutkuje niewłaściwymi odpowiedziami immunologicznymi w wieku dorosłym. Przeciwnie wygląda sytuacja w krajach trzeciego świata, gdzie alergie są znacznie rzadsze.

Dlatego też, istnieje potrzeba zbalansowania układu odpornościowego, tak aby nie był zbyt słaby ani nie wykazywał nadczynności. Naturalne produkty mogą pomóc zachować tę równowagę w przypadku zdrowych osób. Niestety, prawie wszystkie naturalne produkty obecne na rynku skupiają się na zwiększaniu odpowiedzi immunologicznej a nie na równoważeniu układu odpornościowego.

W pełni naturalny produkt EpiCor®, jak wykazano w badaniach klinicznych, równoważy odpowiedź układu immunologicznego. Kilka opublikowanych badań pokazuje, że EpiCor może być pomocny w w utrzymaniu zbalansowanego, zdrowego układu odpornościowego.

W innych badaniach udowodniono, że EpiCor skracał czas trwania przeziębienia i grypy oraz zmniejszał intensywność występujących objawów (Moyad i inni 2008 i Moyad i inni 2010).

W czasopiśmie „Advances in Therapy” opublikowano wyniki badania przeprowadzonego z użyciem EpiCor na alergikach, z zastosowaniem modelu podwójnej ślepej próby i kontrolowanego placebo.

Okazało się, że u osób przyjmujących lek widoczna była znacząca redukcja kataru i przekrwienia błony śluzowej nosa w porównaniu do placebo i 43% redukcja dni występowania alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa w porównaniu do placebo.

Osoby zażywające EpiCor znacznie rzadziej sięgały po inne medykamenty w porównaniu do grupy placebo. Widoczne też było zrównoważenie immunologicznej odpowiedzi, objawiające się znaczącym zwiększeniem poziomów sigA a zarazem zmniejszeniem objawów alergii w porównaniu do placebo.

S-IgA jest najliczniej występującym i najważniejszym przeciwciałem w pierwszej linii aktywnej obrony organizmu. Odgrywa kluczową rolę nadzorze immunologicznym błon śluzowych, wyściełających przewód pokarmowy czy drogi oddechowe. Nie tylko chroni obszary śluzówki bezpośrednio narażone na patogeny z powietrza ale także nabłonek jelitowy przed drobnoustrojami chorobotwórczymi. Skuteczność S-IgA w obronie błon śluzowych przed zakażeniami jest związana ze zdolnością do neutralizacji niebezpiecznych mikrobów.

Wyniki badania dowiodły, że EpiCor pomaga organizmowi właściwie odpowiadać i reagować w sytuacji zagrożenia górnych dróg oddechowych. Badanie to również pokazało, że EpiCor pomaga alergikom odpowiednio reagować na pyłki (nieswoista odpowiedź) a tym samym cieszyć się zmniejszonymi objawami alergii. Jedną z najważniejszych funkcji EpiCor jest zwiększenie poziomów wydzielniczej IgA (sigA), które należą do pierwszej linii obrony naszego organizmu.

EpiCor okazał się skuteczny we wzmacnianiu i balansowaniu układu odpornościowego podnosząc poziom sIgA oraz obniżając stężenie IgE.

IgE jest przeciwciałem powiązanym z reakcjami alergicznymi na takie substancje szkodliwe jak pyłki czy kurz. Ponad to EpiCor działa przeciwzapalnie i powoduje wzrost komórek odpowiedzialnych za walkę z infekcjami wirusowymi, bakteryjnymi a także nowotworowymi przez aktywowanie komórek NK (Natural Killer - naturalni zabójcy).

 

 

Wczytaj więcej
Nasze magazyny