Naturalne sposoby na wysokie ciśnienie krwi

Jestem 31-letnim mężczy­zną, który nie pali, odży­wia się w miarę zdrowo i codziennie ćwiczy. Jed­nakże w ciągu ostatnich 2 mie­sięcy lekarz 2-krotnie stwierdził, że moje ciśnienie krwi było wyż­sze od prawidłowego. Jak mogę je obniżyć, korzystając z naturalnych metod?

Artykuł na: 6-9 minut

Podwyższonego ciśnienia krwi z całą pewnością nie należy ignorować, lecz nie można zapo­minać, że pomiary mogą być mało wiarygodne. Wartości ciśnienia mogą wzrastać przy wysiłku fizycz­nym lub stresie wszelkiego rodzaju, nawet niewielkim. Na odczyt wpływać może pora dnia, tempe­ratura w pomieszczeniu, pełny pęcherz, jedzenie lub picie w ciągu ostatniej godziny, stanie, siedze­nie lub leżenie. Nawet rozmowa może podwyższyć ciśnienie krwi. To pomaga wyjaśnić „efekt białego fartucha”, czyli wzrost ciśnienia krwi, spowodowany samą czynnością jego pomiaru.

Aby sprawdzić, czy Twoje ciśnie­nie jest rzeczywiście powodem do niepokoju, możesz spróbować ambulatoryjnego monitorowania ciśnienia, tzw. holtera, w którym mierzy się je w okresie 24-godzin­nym podczas wykonywania zwy­kłych czynności, lub skorzystać z domowego ciśnieniomierza. Badania zgodnie potwierdzają, że takie pomiary są znacząco  bardziej dokładne niż te wyko­nywane zazwyczaj podczas wizyty w gabinecie lekarskim1.

Jak leczyć nadciśnienie naturalnie?

Jeżeli po uważnej kontroli okaże się, że Twoje ciśnienie krwi jest rze­czywiście nieprawidłowo wysokie, to istnieje wiele prostych kroków, które możesz podjąć, by je obni­żyć, o ile nie występuje konkretna przyczyna w postaci choroby nerek lub zaburzeń hormonal­nych. Wszystkie przedstawione poniżej leki naturalne i zmiany stylu życia wykazały swą skutecz­ność w leczeniu nadciśnienia.

Wśród warzyw, które pomagają obniżać ciśnienie krwi, warto zwrócić szczególną uwagę na czosnek i pomidory.
 • Zmiana diety Prozaiczne zwięk­szenie spożycia owoców i warzyw może znacznie obniżyć ciśnienie krwi2, prawdopodobnie dlatego, że są one dobrym źródłem potasu i błonnika, z których obydwa znane są ze swych własności obniżających ciśnienie3. Jeszcze bardziej skuteczna jest dieta DASH, kładąca nacisk na owoce i warzywa, jak również na niski poziom tłuszczu i sodu4. Ważne jest również ograniczenie spożycia alko­holu do nie więcej niż 14 jednostek tygodniowo (dla kobiet 9 jednostek)5.
 • Koenzym Q10 Ten silny przeci­wutleniacz jest obiecującą alterna­tywą dla leków konwencjonalnych w regulowaniu nadciśnienia. W jed­nym z badań 50 mg suplementów 2 razy dziennie bardzo znacząco obniżyło zarówno skurczowe (wyż­sza wartość) jak i rozkurczowe (niższa wartość) ciśnienie krwi w ciągu zaledwie 10 tygodni6.
  Późniejszy przegląd lite­ratury, dokonany w zespole chirurgii kardiologicznej w Melbourne w Australii, podsumowano wnio­skiem, że „koenzym Q10 ma u pacjentów z nad­ciśnieniem potencjał obniżania skurczowego ciśnienia krwi o wartość do 17 mmHg, a ciśnienia roz­kurczowego do 10 mmHg bez znaczących skutków ubocznych”7.
 • Olej rybny Według analizy 31 badań z kontrolną grupą placebo, kwasy tłuszczowe omega-3, wystę­pujące w oleju rybnym, mają uzależ­niony od dawki wpływ na ciśnienie krwi: im wyższa dawka, tym lepsze rezultaty. Ciśnienie krwi obni­żało się najbardziej w badaniach wykorzystujących wysokie dawki omega-3 (15 g dziennie), chociaż niższe dawki (ok. 3 g dziennie) rów­nież powodowały znaczące obniże­nie ciśnienia8. Jedna z prac sugeruje, że głównym kwasem omega-3 odpo­wiedzialnym za działanie obni­żające ciśnienie krwi może być kwas dokozaheksaenowy (DHA)9.
 • Czosnek Metaanaliza 11 badań wykazała, że preparaty z czosnkiem są lepsze niż placebo w zmniejsza­niu nadciśnienia10. Spróbuj suple­mentacji sproszkowanego czosnku w dawce 600-900 mg dziennie.
 • Achillea wilhelmsii Ta irań­ska roślina (odmiana krwaw­nika) znacząco obniżała zarówno skurczowe, jak i rozkurczowe ciśnienie krwi w porównaniu do placebo. Uczestnicy badania brali 15-20 kropli ekstraktu wod­no-alkoholowego 2 razy dziennie przez 6 miesięcy – i nie zgłaszali żadnych skutków ubocznych11.
 • Czekolada W 18-tygodniowym badaniu osób z wyższym niż opty­malne ciśnieniem krwi, a poza tym zdrowych, zaledwie 6,3 g ciemnej czekolady dziennie (zawierające 30 mg polifenoli) znacząco obniżało odczyty ciśnienia krwi, nie powodu­jąc przy tym przyrostu wagi. Nieza­wierająca polifenoli biała czekolada nie miała jednak takiego działania12.
 • Wyciąg z pomidorów Pacjenci z nadciśnieniem, którym podawano 250 mg dziennie ekstraktu z pomi­dorów (kapsułki żelowe Lyc-O-Mato, zawierające 15 mg likopenu oraz inne karotenoidy), uzyskiwali zna­czące obniżenie ciśnienia krwi po 8 tygodniach leczenia13.
 • Ćwiczenia umysł-ciało Wygląda na to, że wykonujesz już wystar­czająco dużo ćwiczeń fizycznych, ale być może warto włączyć do codziennego planu dnia techniki umysłu-ciała, takie jak joga, tai-chi i qigong, gdyż wszystkie one, jak udowodniono, obniżają ciśnienie krwi14. Prawdopodobnie działają one poprzez obniżanie stresu, który powiązany jest z ciśnieniem krwi, szczególnie u mężczyzn15.
Bibliografia
 • Curr Hypertens Rep, 2008; 10: 355-8
 • Lancet, 2002; 359: 1969-74
 • J Hypertens, 1991; 9: 465-73; J Hypertens, 1992; 10: 195-9
 • Can Fam Physician, 2004; 50: 375
 • Can J Cardiol, 2008; 24: 465-75
 • Mol Aspects Med, 1994; 15 Suppl: s257-63
 • J Hum Hypertens, 2007; 21: 297-306
 • Circulation, 1993; 88: 523-33
 • Hypertension, 1999; 34: 253-60
 • BMC Cardiovasc Disord, 2008; 8: 13
 • Drugs Exp Clin Res, 2000; 26: 89-93
 • JAMA, 2007; 298: 49-60
 • Am Heart J, 2006; 151: 100
 • J Clin Hypertens [Greenwich], 2007; 9: 800-1; J Altern Complement Med, 2003; 9: 747-54; J Altern Complement Med, 2008; 14: 27-37
 • Curr Hypertens Rep, 2001; 3: 249-54
 • Smith L. i in., The Duke Encyclopedia of New Medicine, 2006, Emmaus, PA, Rodale Press
Autor publikacji:
Wczytaj więcej