Jak bezpiecznie pracować na drabinie?

Praca na działce czy porządki w mieszkaniu często wymagają użycia drabiny. No ale co trudnego może być w korzystaniu z drabiny? Wbrew pozorom - całkiem sporo. Nieumiejętne manewrowanie może doprowadzić do upadku, a w konsekwencji do długotrwałych negatywnych skutków, wykraczających poza złamania kości.

Artykuł na: 4-5 minut
Zdrowe zakupy

Jeśli jesteś w domu osobą, której zadaniem jest czyszczenie rynien, wymiana gontów dachowych i przycinanie gałęzi drzew czy po pro­stu wymiana żarówek lub zdejmowa­nie pudełek z wysokiej półki w szafie, najprawdopodobniej używasz drabiny. Nasze dwa podstawowe słowa porady brzmią: BĄDŹ OSTROŻNY!

Według American Ladder Institut, czyli Amerykańskiego Instytutu Drabin (tak, istnieje instytut drabin, podobnie jak Narodowy Miesiąc Bezpieczeństwa Drabin, obcho­dzony w Stanach w marcu) tysiące ludzi w USA doznaje każdego roku obrażeń spowodowanych upadkiem z drabiny, a ponad 100 osób rocz­nie z tego powodu umiera. Centers for Disease Control and Prevention (CDC – agencja rządu federalnego, do której zadań należy zapobieganie chorobom, zwłaszcza zakaźnym, ich monitoring i zwalczanie) przytacza jeszcze bardziej niepokojące statystyki, z których wynika, że ponad 500 tys. osób rocznie jest leczonych z powodu wypadków, których „uczestnikiem” była drabina, a około 300 umiera.

Badanie przeprowadzone w 2018 roku w Australii, którym objęto 177 osób, wykazało, że do upadków z drabiny najczęściej dochodzi w przypadku mężczyzn po pięćdziesiątce (badanie nie uwzględniało mężczyzn korzystają­cych z drabin w związku z wykonywa­nym zawodem). Większość wypadków była spowodowana poślizgnięciami i błędami w chodzeniu po drabinie.

Skutki upadku z drabiny

Najczęstsze złamania kości po upadku z drabiny dotyczyły kręgosłupa, żeber, dolnych części nogi, nadgarstka, ramienia i miednicy. Niektóre osoby doznały zapadnięcia płuca. Stłuczone i bolące mięśnie też są częstym skutkiem upadku z drabiny.

Skutki tego rodzaju wypadków utrzy­mują się zwykle co najmniej sześć miesięcy, częściowo dlatego, że kon­sekwencje upadku z drabiny często obejmują także zdrowie psychiczne. Prawie połowa osób poszkodowanych deklarowała pogorszenie samopo­czucia psychicznego (występowanie stanów niepokoju, depresji i trud­ności ze snem) oraz swoich relacji społecznych.

kobieta stojąca na drabinie
Nie korzystaj z drabiny, jeśli masz skłonność do zawrotów głowy lub odczuwasz zmęczenie albo przyjmujesz leki, które mogą sprawić, że stracisz równowagę;

Jak zapobiegać urazom podczas pracy na drabinie?

Przestrzegając pewnych środków ostrożności, można uniknąć urazów związanych z użytkowaniem drabiny. American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS – Amerykańska Akademia Chirurgów Ortopedów) podaje następujące wskazówki dotyczące zachowania bezpieczeń­stwa korzystania z drabin stojących i przystawnych:

  • nigdy nie używaj drabiny na zewnątrz przy wietrznej pogodzie;
  • przed użyciem drabiny sprawdź, czy nie ma ona poluzowanych szczebli, śrub lub zawiasów;
  • usuń wszelkie zabrudzenia ze szczebli i szyn;
  • korzystaj z pełnego obuwia z czystymi, antypoślizgowymi podeszwami, w razie potrzeby podwiń nogawki spodni, aby ich nie przydepnąć;
  • nie stawaj okrakiem na szczycie drabiny;
  • pamiętaj o trzech punktach podparcia (dwie stopy i dłoń lub dwie dłonie i stopa powinny stykać się z drabiną);
  • nie rozstawiaj drabiny w bezpośrednim sąsiedztwie napowietrznej linii energetycznej, gałęzi drzew i innych przeszkód;
  • ustaw drabinę na twardym, równym podłożu.
Autor publikacji:
Wczytaj więcej
Nasze magazyny