Te dwie rośliny pomagają zmniejszyć skoki glukozy

Badania dowodzą, że ekstrakty z goździków i jagód maqui mogą zmniejszać niebezpieczne poposiłkowe skoki poziomu glukozy we krwi i w ten sposób chronić nas przed zaburzeniami metabolizmu węglowodanów.

Artykuł na: 6-9 minut

Nie tylko diabetycy muszą martwić się o utrzymanie pra­widłowego poziomu glukozy we krwi (glikemii). Według danych National Diabetes Statistics Report, 38% Ameryka­nów w wieku 18 lat lub starszych ma podwyższony poziom glukozy we krwi, który jednocześnie nie osiąga progu wyma­ganego do zdiagnozowania u nich cukrzycy typu 2 (W Polsce podwyższony poziom glukozy stwierdza się u ok. 15% osób, ale specjaliści szacują, że dane te są niepełne, ponieważ wiele osób nie jest świadomych tego, iż ich także dotyczy ten pro­blem – przyp. tłum.)

Specjaliści od dawna stoją na stanowi­sku, że każda osoba, u której stwierdzono nawet nieznaczne podwyższenie poziomu glukozy, insuliny i hemoglobiny glikowanej A1c (HbA1c), powinna natychmiast podjąć kroki w celu optymalizacji poziomów tych markerów. Pomocni okazali się tu naukowcy – zidentyfikowali oni dwa ekstrakty roślinne, które mogą wesprzeć nasze wysiłki zmierzające do utrzymania prawidłowego poziomu glukozy we krwi, zwłasz­cza po posiłkach, po których w sposób naturalny dochodzi do nagłego wzrostu stężenia cukrów we krwi. W badaniach przeprowadzonych z udziałem ludzi wykazano, że ekstrakty z goździków i z jagód maqui pomagają zapobiegać tym szkodliwym, poposiłkowym skokom poziomu cukru we krwi i przyczyniają się do utrzymania prawidłowej glikemii.

Niebezpieczny stan przedcukrzycowy

U ponad 48% wszystkich dorosłych Amerykanów w wieku 65 lat i starszych stwierdza się stan przedcukrzycowy. Około 25% ma zdiagnozowaną cukrzycę typu 2 (w Polsce stan przedcukrzycowy stwierdza się u 15% Polaków, a na cukrzycę typu 2 choruje 5,6% – przyp. tłum.). Paradoksalnie, osoby w stanie przedcukrzycowym mogą mieć normalny poziom glukozy w na czczo, ale jej stężenie może wymykać się spod kontroli po posiłku. Przypadki te często pozostają niezdia­gnozowane, ponieważ nie są widoczne w standardowych badaniach krwi wykonywanych na czczo. To ogromny pro­blem. Sam podwyższony poziom glukozy po posiłku wiąże się z wyższymi wskaźnikami ryzyka chorób sercowo-naczy­niowych, upośledzeniem funkcji poznawczych i śmierci. Prawie u jednej trzeciej osób ze stanem przedcukrzycowym może rozwinąć się w ciągu 5 lat pełnoobjawowa cukrzyca, jeśli nie podejmą oni żadnych działań.

kobieta sprawdza stan cukru
W Polsce stan przedcukrzycowy stwierdza się u 15% Polaków, a na cukrzycę typu 2 choruje 5,6%.

Ekstrakty roślinne obniżające poziom glukozy

Wyższe spożycie roślinnych polifenoli chroni nas przed wieloma chorobami, a zbyt niskie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju chorób przewlekłych, w tym cukrzycy typu 2. Stwierdzono, że dwa specyficzne ekstrakty roślinne bogate w polifenole wywierają korzystny wpływ na poziom glukozy, zwłaszcza po posiłku – to ekstrakt z jagód maqui (Aristotelia chilensis, jeżyny chilijskie) i goździków (Syzygium aromaticum, czapetka pachnąca, goździkowiec korzenny).

Jagody maqui

To owoce pochodzące z Ameryki Południowej. Ekstrakty z tych jagód są bogate w delfinidyny. Wykazano, że obni­żają one poziom glukozy we krwi po posiłku. Dzieje się tak poprzez pobudzenie wydzielania w jelitach peptydu, biorą­cego udział w metabolizmie glukozy.

W badaniu opubli­kowanym w 2022 roku w czasopiśmie medycznym Frontiers in Nutrition stwierdzono, że pojedyncza dawka ekstraktu z jagód maqui, przyjęta przed spożyciem cukrów, wiązała się ze zmniejszonym wzrostu poziomu glukozy we krwi u osób ze stanem przedcukrzycowym. U pacjentów tych zaobserwowano także obniżenie ryzyka dysglikemii (niepra­widłowego poziomu glukozy we krwi) przy zastosowaniu różnych dawek, przy czym najlepsze wyniki dała dawka naj­wyższa –180 mg. W innym badaniu z udziałem ludzi, 200 mg ekstraktu z jagód maqui przyjmowane przed posiłkiem, pomogło obniżyć poziom glukozy po posiłku o ponad 15%, jednocześnie zmniejszając poposiłkowy poziom insuliny – nadmierne wydzielanie insuliny wiąże się z insulinoopor­nością i zwiększa ryzyko rozwoju cukrzycy. Inne badanie przeprowadzone wśród osób z nowo zdiagnozowanym stanem przedcukrzycowym wykazało, że 180 mg ekstraktu z jagód maqui znacząco obniżyło u nich poziom HbA1c (hemoglobiny glikowanej A1c) w ciągu 90 dni. HbA1c jest powszechnie stosowanym wskaźnikiem długoterminowej kontroli poziomu glukozy we krwi.

Jej niski poziom związany jest z prawidłowym stężeniem glukozy na przestrzeni 3 mie­sięcy i tym samym mniejszym ryzykiem chorób związanych z hiperglikemią. Ogólnie rzecz biorąc, badania te sugerują, że wczesna interwencja, polegająca na zastosowaniu ekstraktu z jagód maqui, może pomóc w zapobieganiu przekształceniu stanu przedcukrzycowego w pełnoobjawową cukrzycę.

Jagody maqui
Jagody maqui to ciemne i drobne owoce. Ich głównym składnikiem prozdrowotnym są antocyjany - związki te mają silne właściwości przeciwutleniające, dzięki czemu pomagają zapobiegać wielu chorobom, u których podłoża leży stres oksydacyjny.

Ekstrakt z goździków

Goździki to suszone pąki kwiatowe drzewa Syzygium aromati­cum. Od wieków są powszechnie stosowane jako przyprawa. Standaryzowany ekstrakt z goździków zawiera co najmniej 30% występujących w nich polifenoli, które stanowią potężną mieszankę związków bioaktywnych. Najbardziej przekonujące dowody na to, że przy pomocy goździków można kontrolować poziom glukozy we krwi, pochodzą z opublikowanego w 2019 roku badania klinicznego. W tym pilotażowym badaniu wzięły udział zdrowe młode osoby dorosłe z prawidłowym poziomem glukozy na czczo oraz osoby w stanie przedcukrzycowym, u których stwierdzono podwyższony poziom glukozy na czczo.

Wszystkim badanym podawano 250 mg ekstraktu z goździ­ków dziennie, po posiłku, przez 30 dni. W trakcie trwania eksperymentu oznaczano u uczestników stężenie glukozy przed i po posiłku. W obu grupach zaobserwowano poprawę wyników, w tym obniżenie poziomu glukozy we krwi po posiłku o 22% u osób z prawidłowym poziomem glukozy na czczo oraz obniżenie poziomu glukozy we krwi po posiłku o 27% u osób z podwyższonym poziomem glukozy na czczo. W grupie ze stanem przedcukrzycowym ekstrakt z goździ­ków pomógł również utrzymać prawidłowy poziom glukozy przez cały dzień. Oznacza to, że poziom glukozy na czczo również został znacznie obniżony.

Eksperymenty na hodow­lach komórkowych ujawniają trzy sposoby, w jakie ekstrakt z goździków pomaga utrzymać prawidłową glikemię i zapobiega skokom poziomu glukozy po posiłku. Okazuje się, że zwiększa on wychwyt glukozy do komórek mię­śniowych o 63%, hamuje nadmierne wytwarzanie glukozy przez komórki wątroby, oraz zmniejsza aktywność dwóch enzymów trawiennych, które rozkładają bardziej złożone cukry, takie jak skrobia, zapobiegając tym samym nagłym wzrostom poziomu glukozy. Jednoczesne przyjmowanie ekstraktów z goździków i jagód maqui może zatem zmniej­szyć poposiłkowe skoki glukozy i pomóc w ogólnej kontroli poziomu glukozy.

seniorzy w kuchni
U seniorów stwierdza się często podwyższony poziom glukozy, insuliny i HbA1C. Wykazano, że ekstrakty z goździ­ków i z jagód maqui obniżają poposiłkowy poziom glukozy we krwi u osób w stanie przedcukrzycowym. Nawet u osób dorosłych z prawidłowym poziomem glukozy na czczo, eks­trakt z goździków obniża poziom glukozy po posiłku.

Konsultacja medyczna dr Gary Gonzales
Copyright 2023. All rights reserved. Reprinted with exclusive permission of Life Extension ®
https://www.lifeextension.com/magazine/2022/11/after-meal-blood-sugar-spikes

Bibliografia
  • https://www.lifeextension.com/magazine/2022/11/after-meal-blood-sugar-spikes
Autor publikacji:
Nasze magazyny