Holistyczne metody wspierające terapię nowotworową

Terapia wspomagająca leczenie przeciwnowotworowe obejmuje różnorodne metody i środki, które mają na celu poprawę skuteczności głównego leczenia oraz zmniejszenie toksyczności i skutków ubocznych.

Artykuł na: 6-9 minut
Zdrowe zakupy

Co niszczy komórki rakowe?

W momencie, gdy dochodzi do zdiagnozowania nowo­tworu, w organizmie znajdują się już biliony komórek rakowych. Aby guz był widoczny na skanie, potrzeba obec­ności od tysiąca do miliona milionów komórek. Wszystkie techniki mogące pomóc w zmniejszeniu ich liczebności są warte zastosowania. Należy wziąć pod uwagę standar­dowe, konwencjonalne metody leczenia raka: chirurgię, radioterapię i chemioterapię.

Problemem jest zaplanowanie leczenia tak, aby zabić jak najwięcej komórek rakowych, a jednocześnie oszczędzić jak najwięcej zdrowych. W prak­tyce taka równowaga jest bardzo trudna do osiągnięcia. Istnieją jednak inne metody, które można stosować rów­nolegle i które nie tylko zwiększają skuteczność terapii, ale również znacznie zmniejszają jej efekty uboczne. Z mojego doświadczenia oraz z licznych dowodów przedstawianych w literaturze medycznej wynika, że działania te zwiększają szanse na przeżycie. Ich listę znajdziecie w tabeli.

Podstawowe zasady stosowania uzupełniających terapii przeciwnowotworowych
Podstawowe zasady stosowania uzupełniających terapii przeciwnowotworowych

Czy raka można wyleczyć głodówką?

Komórki rakowe są ewolucyjnie prymitywne i do przetrwa­nia potrzebują glukozy. Przypominają pod tym względem komórki drożdżaków. Polegają całkowicie na metabolizmie beztlenowym. Gdy nie ma tlenu, glukoza jest fermento­wana w celu pozyskania energii. Ta metoda jest niesku­teczna i przyczynia się do wytwarzania kwasu mlekowego. To nieefektywne przetwarzanie glukozy prawdopodobnie tłumaczy występowanie związanej z nowotworami kachek­sji (utraty masy ciała), którą obserwujemy w zaawansowa­nych stadiach choroby.

Podstawowe zasady stosowania uzupełniających terapii przeciwnowotworowych
Podstawowe zasady stosowania uzupełniających terapii przeciwnowotworowych

Komórki zwierzęce, w tym również ludzkie, zdecydo­waną większość energii pozyskują z procesów zachodzą­cych w mitochondriach. Ta metoda jest bardzo wydajna, ponieważ mitochondria mogą wykorzystywać jako paliwo nie tylko glukozę, ale także tłuszcz i białko. W każdym przypadku wymagana jest obecność tlenu. Ważne, aby to było jasne, ponieważ mitochondria zarządzają podzia­łem komórek. Jeśli przestają właściwie funkcjonować, tracą kontrolę, a komórki zmieniają się w rakowe. W rzeczy samej, możliwe, że ten mechanizm leży u podstaw powsta­wania raka.

Podstawowe zasady stosowania uzupełniających terapii przeciwnowotworowych
Podstawowe zasady stosowania uzupełniających terapii przeciwnowotworowych

Czy witamina C leczy raka?

Różnica pomiędzy komórkami rakowymi a prawi­dłowymi związana jest także ze sposobem, w jaki pozyskują one energię. Innymi słowy, zmniejszając dopływ cukru, można zagłodzić komórki rakowe. W takim przypadku udoskonalą one mechanizm wchłaniania cukru, który jest tym samym mechanizmem, dzięki któremu absorbują witaminę C. A witamina C jest niezwykle szkodliwa dla komórek rakowych.

Zatem dwa najważniejsze działania to:

  • wprowadzenie diety ketogenicznej;
  • przyjmowanie dużych dawek witaminy C – do poziomu tolerancji jelit.

Najtańszą formą witaminy C jest kwas askorbinowy, ale jeśli go nie tolerujemy, można zamiast niego zastosować askorbinian magnezu. Ponieważ okres półtrwania wita­miny C we krwi jest bardzo krótki, należy ją przyjmować w małych dawkach w ciągu dnia. Jeśli mamy taką możli­wość, warto rozważyć przyjmowanie witaminy C dożylnie, ale nie ma sensu decydować się na to od razu. W pierwszej kolejności należy dojść z doustnymi dawkami do poziomu tolerancji jelitowej. Możliwe, że to wystarczy. Ten plan przypomina działania wojenne: głodzimy wroga (dietą ketogeniczną) i zabijamy go (witaminą C).

Publikowane WYKŁADY DOKTOR MYHILL zostały opracowane na podstawie książki „Ecological Medicine”, napisanej przez dr Myhill i Craiga Robinsona, wydanej w 2020 roku. 

Doktor Sarah Myhill jest brytyjską lekarką, praktykującą medycynę integracyjną, uznaną w świecie ekspertką w leczeniu mialgicznego zapalenia mózgu i rdzenia/zespołu chronicznego zmęczenia (ang. Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome – ME/CFS). Jest autorką kilku książek – bestsellerów w świecie medycznym – o leczeniu zespołu chronicznego zmęczenia, cukrzycy i infekcji. W toku 35-letniej praktyki lekarskiej wypracowała własną metodykę leczenia przez skupienie się na przyczynach choroby, a nie tylko na jej symptomach. W jej zaleceniach terapeutycznych pierwszorzędną rolę odgrywają zmiany w stylu życia pacjenta, dotyczące diety, detoksykacji organizmu, suplementów, regular­nego wysypiania się, ćwiczeń fizycznych oraz zbalansowania czasu pracy i odpo­czynku. Publikowane w „Holistic Health” wykłady są redakcyjnym opracowaniem dorobku dr Myhill w dziedzinie medycyny funkcjonalnej, zawartego w jej książce „Ecological Medicine” (współautor Craig Robinson, rok wydania 2020)

Bibliografia
  • Ketogenic Diet Resource. Ketogenic Medical Research, www.ketogenic-diet-resource.com/medical-research.html#cancer (accessed 29 November 2019)
  • Lee S.J. et al., Effect of High-dose Vitamin C Combined With Anticancer Treatment on Breast Cancer Cells, Anticancer Res 2019; 39(2): 751-758, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30711954
  • Skitzki J.J. et al., Hyperthermia as an immunotherapy strategy for cancer. Current Opinion in Investigational, Drugs 2009; 10(6): 550-558Autor publikacji:
Wczytaj więcej
Nasze magazyny