Jak dobrze zacząć dzień? Jest na to wzór matematyczny

Chcesz lepiej się wysypiać i wstawać w dobrym nastroju? Oto równanie, które zwiększa na to szanse.

Artykuł na: 4-5 minut
Zdrowe zakupy

Jak dobrze zacząć dzień?

Być może nie sypiasz zbyt dobrze, a może problem spra­wia raczej funkcjonowanie tuż po wstaniu z łóżka. Ok. 60% dorosłych nie przesypia optymalnych 8 godz. i nic dziwnego, biorąc pod uwagę pospieszne i stresu­jące życie, jakie prowadzimy. Jest jeszcze poranne wstawanie – nawet je­śli się wyspaliśmy, mało kto wychodzi do pracy w świetnym nastroju. Może istnieć wiele powo­dów, dla których nie jesteśmy rano w najlepszej formie. Na­ukowcy jako głównych podej­rzanych wymieniają hormony, dietę i stres. Według pewnego badania zleconego przez kon­cern Kellogg ok. 29% z nas – czyli prawie 1/3 – budzi się w złym nastroju co naj­mniej 2 razy w tygodniu.

Reguła na dobry sen

Wzór na dobry sen dzia­ła niezależnie od tego, czy brakuje nam nocnego wy­poczynku, czy wstaliśmy lewą nogą. Trener rozwoju osobistego Craig Ballanty­ne wymyślił sposób, który zwiększa szanse na dobry sen, natomiast genialna brytyjska matematyczna Anne-Marie Imafidon opracowała równa­nie, które pozwala dobrze się czuć tuż po obudzeniu się. Craig opracował wzór 10-3-2-1 na dobry sen. Wy­licza on czas, w którym możemy wypić ostatnią kawę w ciągu dnia, kiedy powinniśmy przestać jeść i kiedy należy wyłączyć urządzenia elektroniczne.

Reguła 10-3-2-1

  • 10 godzin Wypij ostatnią kawę lub przyjmij ostatnią porcję kofeiny co najmniej 10 godz. przed pójściem spać
  • 3 godziny Ostatni posiłek zjedz ok. 3 godz. przed snem
  • 2 godziny Przestań pracować co najmniej 2 godz. przed pójściem do łóżka (a najlepiej przestań też myśleć o pracy, chociaż to może być trudniejsze)
  • 1  godzina Wyłącz wszystkie urządzenia elektroniczne na godzinę przed spaniem, w tym telewizor, laptopa, telefon czy tablet

Równanie matematyczne podpowie jak mieć lepszy nastrój

Z kolei równanie matema­tyczne Anne-Marie zwiększa nasze szanse na doskonały humor od samego rana. Cho­dzi tu o ilość czasu, przez jaki rano ćwiczymy (jeśli w ogóle), ile czasu spędzamy przy śniadaniu i minuty, które spędzamy pod prysznicem. W badaniu Kellogg wyliczo­no, że wyjście z domu do pra­cy po wstaniu z łóżka średnio zajmuje nam 37 min, więc krótszy wynik oznacza, że się spieszymy i prawdopodobnie już jesteśmy w złym nastroju. Z kolei dłuższy czas oznacza, że więcej czasu poświęcamy sobie, a tym samym jeste­śmy w lepszym nastroju.

Anne-Marie przyzna­je, że wszyscy jesteśmy różni i nie ma jednego wzoru, który pasowałby do każdego, ale uważa też, że jej równanie daje nam największe szanse na wyj­ście z domu z uśmiechem na twarzy. Craig mówi to samo o swoim równaniu na dobry sen. Upublicznił je już w 2016 r. i od tam­tego czasu pojawiło się wiele pozytywnych opi­nii, które sugerują, że jego sposób zdaje egzamin.

Jak dobrze zacząć dzień?

Pamiętaj, że we­dług badania Kellogg ludziom potrzeba ok. 37 min od wsta­nia do wyjścia z domu do pracy. Odrobina mniej, a Anne-Marie Imafidon uważa, że za­czniemy dzień w złym humorze, ponieważ zbyt się spieszymy. Jednak każda minuta więcej niż ta średnia, a zaczniemy dzień w dobrym na­stroju, dając sobie wy­starczająco dużo czasu na prysznic, ćwiczenia, zjedzenie śniadania i wy­konanie wszelkich innych czynności, które lubimy robić przed wyjściem z domu, takich jak czyta­nie gazety lub medytacja.


Dla Czytelników zaintere­sowanych rzeczywistym równaniem, oto ono:

 

Gdzie:
g = liczba minut, któ­rych zwykle nam potrzeba, aby się wyszykować; śred­nia to 37 min
b = minuty spędzone na jedzeniu śniadania
e = minuty spędzone na ćwiczeniach
s = minuty spędzone pod prysznicem
h = minuty spędzo­ne na spaniu
w = różnica w godzinach między porą po­budki – 7 a 12 rano, którą uważa się za optymalny czas na wstawanie z łóżka
c = minuty spędzone na innych zajęciach, podzielone przez 2


Autor publikacji:
Wczytaj więcej
Nasze magazyny