Tak odmłodzisz swoje serce

Naukowcom udało się cofnąć zmiany związane z wiekiem w mięśniach sercowych u muszek owocowych. Jednak, jak zapewniają brytyjscy specjaliści, nawet bez fachowej pomocy możemy przywrócić naszym sercom młodzieńczą wydolność.

Artykuł na: 17-22 minuty
Zdrowe zakupy

Najważniejszy element układu krążenia pra­cuje bez chwili prze­rwy. W ciągu minuty przepompowuje 5-6 l krwi w stanie spoczynku, a nawet i 20 l, gdy jesteśmy aktywni fizycznie. Podczas doby serce wykonuje 100-120 tys. uderzeń. Ta pompa jest w ciągłym ruchu!  Niestety – jak pokazują staty­styki – nie pomagamy jej zbytnio, a wręcz utrudniamy działanie. Choroby sercowo-naczyniowe są główną przyczyną śmierci na całym świecie. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) odpowiadają za ok. 33% wszystkich zgonów. Dla­tego naukowcy nie ustają w poszu­kiwaniu metod, które pozwoliłyby wzmacniać nasze umęczone pompy.

Quote icon
Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) choroby sercowo-naczyniowe odpowiadają za ok. 33% wszystkich zgonów na całym świecie.

Serce człowieka może się regenerować

Dotychczas uważano, że serce czło­wieka nie może się samo odbudo­wywać. Jednak z opublikowanych na łamach Science wyników pracy międzynarodowego zespołu bada­czy wynika, że w ciągu całego życia człowiek regeneruje mniej więcej połowę wszystkich komórek tworzą­cych serce. Zdaniem specjalistów ze szwedzkiego Uniwersytetu Lund i Karolinska Institutet, amerykań­skiego Lawrence Livermore Natio­nal Laboratory oraz francuskiego Uniwersytetu w Lyonie, dwudzie­stolatek odnawia mniej więcej 1% swego serca rocznie. Tempo to jednak spada wraz z wiekiem.

Wysiłkiem fizycznym można prze­modelować serce, które będzie bardziej wydolne, co z kolei zmniejsza ryzyko jego niewydol­ności. Jednak aktywność fizyczną należy podjąć przed 65. r.ż., kiedy serce pozostaje jeszcze dość ela­styczne i zdolne do przebudowy3.

Regularne ćwiczenia - serce nie znosi bezruchu!

Zgodnie z zaleceniami Europej­skiego Towarzystwa Kardiologicz­nego i WHO dla utrzymania serca w dobrej kondycji powinniśmy upra­wiać sport minimum 5 razy w tygo­dniu przez 45 min. Ważne, żeby był to wysiłek kardio, czyli angażował duże grupy mięśniowe przez dłuższy czas, co prowadzi do zwiększenia wymiany tlenowej w organizmie. Ćwiczenia fizyczne tego typu nazywa się właśnie aerobowymi (tlenowymi). Należą do nich spa­cer, bieganie, pływanie, koszy­kówka, zumba, tenis czy squash. Nie trzeba robić ich wszystkich. Wystarcza wybrać to, co nam spra­wia przyjemność. Jak pokazują testy przeprowadzone na pacjentach, którzy przeszli zawał, przepisywane im farmaceutyki zmniejszają ryzyko powtórnego zawału serca o kilkana­ście do dwudziestu kilku procent, natomiast regularny wysiłek fizyczny o 30%. Ważne, by był on uprawiany z umiarem.

Z analiz wynika, że ruch w granicach 150-300 min tygo­dniowo jest korzystny dla układu krążenia, to jednak wbrew poprzed­nim zaleceniom medycznym maratony czy triatlony mogą być niekorzystne dla mięśnia sercowego. Dwuwymiarowe badania echokar­diograficzne Dopplera, przeprowa­dzone wkrótce po przebiegnięciu maratonu, wykazały dysfunkcję rozkurczową (lub zwiększoną sztyw­ność) serca u uczestników w śred­nim wieku, która skutkuje jego roz­kurczową niewydolnością. Ponadto odnotowano pięciokrotny wzrost częstości występowania groźnego dla życia migotania przedsionków4!

Faktem pozostaje jednak, że roz­sądna aktywność fizyczna powinna stać się niezbędnym elementem naszego codziennego życia, takim jak jedzenie, picie i higiena. Tym bardziej że poza kondycją serca polepsza również wydolność umy­słową i zmniejsza ryzyko demen­cji. Wynika to właśnie z tego, że poprawia stan naczyń krwio­nośnych, a to zwiększa ukrwienie zarówno serca, jak i mózgu.

serce
Najważniejszy element układu krążenia pra­cuje bez chwili prze­rwy. W ciągu minuty serce przepompowuje 5-6 l krwi w stanie spoczynku, a nawet i 20 l, gdy jesteśmy aktywni fizycznie.

Dieta dla zdrowego serca

Jeżeli ktoś z Twoich dziadków lub rodziców miał zawał serca, udar mózgu lub chorobę wieńcową przed 55. r.ż. w przypadku mężczyzn bądź przed 65. r.ż. u kobiet – to znaczy, że możesz być obciążony nieko­rzystnym genotypem i powinieneś dużo wcześniej wystrzegać się czynników ryzyka choroby. Prócz braku ruchu i palenia papierosów kolejnym punktem na tej liście jest niewłaściwa dieta. Oczywiście sercu tak samo, jak i innym naszym organom szkodzą sól, cukier i alko­hol.

W Polsce istotnym czynnikiem choroby jest szczególnie nadmierna konsumpcja czerwonego mięsa, a zwłaszcza jego przetworów, czyli wędlin. Dowiedziono już nie tylko ich szkodliwości dla serca, ale również udziału w rozwoju nowo­tworów żołądka i jelita grubego. Z tego powodu staraj się spożywać je nie więcej niż 2 razy w tygodniu. W ich miejsce wprowadź ryby sło­nowodne. Zawierają one kwasy omega-3, które obniżają stężenie cholesterolu i trójglicerydów. Pod­stawą Twojej piramidy żywieniowej powinny stać się warzywa i owoce – jedz ich po 200 g codziennie.

Greccy autorzy metaanalizy badań poświęconych związkowi między spożyciem czerwonego mięsa i jego przetworów a ryzykiem rozwoju cukrzycy typu 2 i choroby wieńco­wej wskazują, że każda dzienna por­cja 100 g przetworzonego mięsa wią­zała się z ponad 2-krotnie wyższym ryzykiem cukrzycy oraz sprzyjała wystąpieniu wieńcówki, co uczeni przypisywali dużej zawartości sodu i azotanów w wędlinach. Jednak zda­niem Greków przegląd badań wyka­zał, że nie ma mocnych dowodów łączących spożycie nieprzetworzo­nego mięsa czerwonego z incyden­tami choroby niedokrwiennej serca5.

 • Ogranicz mięso. Najnowsze badania przynoszą ciekawą konkluzję: otóż zamiana już 5% kalorii przyjmowanych dziennie z mięsa przetworzonego na roślinną alternatywę (np. orzechy czy warzywa) sprawi, że ryzyko cho­rób serca kolosalnie się zmniejszy. Badacze z Uniwersytetu Harvarda monitorujący stan zdrowia oraz dietę ok. 37 tys. ludzi o średniej wieku wynoszącej 50 lat zauwa­żyli, że u osób, które wprowa­dziły w życie nawet najmniejsze zmiany (zastąpienie 2% czerwo­nego lub przetwarzanego mięsa zdrowszym zamiennikiem), ryzyko chorób serca spadło o 32%! Największe korzyści zaobserwowali natomiast u tych, którzy na zdrowsze zamienili 5% białka pochodzącego z mięsa6.
 • Pij wodę niegazowaną i herbatę zieloną. Z wiekiem odczuwamy coraz mniejsze pragnienie, dla­tego pilnuj, by Twoje spożycie zwłaszcza w ciepłych miesiącach wynosiło zalecane 2 l. Możesz też profilaktycznie wypijać 3-4 fili­żanki kawy. Zdaniem badaczy mała czarna reguluje ciśnienie i tętno7. Jeśli za nią nie przepadasz, się­gnij po wyciąg z kwiatów głogu. Są twarde dowody na to, że obniża stężenie cholesterolu i ciśnienie tętnicze oraz rozluźnia naczynia8.
 • Wybieraj pieczywo razowe. Dzięki temu przewód pokarmowy poświęci dużo więcej czasu, by strawić i przyswoić składniki odżywcze z pieczywa, w tym cukry. W efek­cie nie zostaną one wchłonięte w żołądku i jelicie, tylko dalej, co przeciwdziała otyłości. Sięgaj też po orzechy, są one skarbnicą kwasów tłuszczowych potrzeb­nych do pracy mózgu, oraz po kiełki – doskonale uzupełniają niedobory witamin i dostarczają błonnika, który pomaga zmniej­szyć stężenie cholesterolu.

Koenzym Q10 a zdrowie naczyń krwionośnych

Uczeni z University of Colorado uważają, że koenzym Q10, który oddziałuje na mitochondria, może odwrócić starzenie się naczyń krwio­nośnych o 15 do 20 lat w ciągu zale­dwie 6 tygodni. To zaś może zmniej­szyć ryzyko związanych z wiekiem chorób sercowo-naczyniowych.  W eksperymencie wzięło udział 20 osób w wieku 60-79 lat. Części z nich codziennie podawano 20 mg koenzymu Q10, a pozostali otrzymywali placebo. Po 6 tygo­dniach zbadano śródbłonek naczyń krwionośnych, sprawdzając sto­pień rozszerzalności tętnic przy intensyfikacji przepływu krwi. Po 2 tygodniach przerwy powtórzono badanie, tym razem jednak osoby otrzymujące wcześniej placebo teraz przyjmowały koenzym Q10.

Ustalono, że u uczestników, któ­rym go podawano, funkcje naczyń poprawiły się o 42% ze względu na zmniejszenie stresu oksydacyj­nego. To oznacza, że ich naczynia krwionośne na powrót stały się takie, jakie są u ludzi młodszych o 15-20 lat. Co istotne wiązało się to z 13-procentowym zmniej­szeniem ryzyka chorób serca9. Zdaniem badaczy warto wpro­wadzić do diety również inne przeciwutleniacze, bowiem wszyst­kie zwalczają stres oksydacyjny. Do szczególnie polecanych jako korzystne dla serca należą reswe­ratrol, galusan epigallokatechiny zawarty w zielonej herbacie, kur­kumina i kofeina. Łączy je nie tylko zdolność wymiatania wolnych rodników, ale również uspraw­nianie procesów autofagii, które pozwalają odmłodzić serce.

Śpij dobrze w trosce o serce

Dla zdrowia serca niesamowicie ważne są spokój i nocny odpo­czynek. Dziś wiemy już, że osoby śpiące 7-8 godz. dziennie żyją najdłużej. Jednak zdaniem medy­ków równie ważna jest higiena snu, o której zwykle zapominamy. Do najistotniejszych wytycznych w tym zakresie należy zalecenie wyciszenia organizmu na godzinę przed zaśnięciem. Oznacza to, że ciepłą kąpiel powinniśmy wziąć 1,5 godz. przed snem, bowiem gorąca woda powoduje rozszerzenie naczyń krwiono­śnych i pobudzenie pracy serca.

KOBIETA Z TELEFONEM
W czasie poprzedzającym spoczynek należy zrezygnować z używania telefonu i ogląda­nia telewizji. Takie aktywności pobudzają mózg, zatem gdy wyłą­czamy komórkę lub telewizor tuż przed snem, rozpędzony umysł nie jest w stanie błyskawicznie przestawić się na tor nocnego wypoczynku, co sprawia, że nasz sen przestaje być efektywny.

W trwającym 8,5 roku badaniu powiązań między zdrowym snem a ryzykiem wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych między­narodowy zespół analizował dane 385 292 Brytyjczyków, którzy początkowo byli zdrowi. Naukowcy stworzyli wzorzec zdrowego snu, w którym punktowali 5 czynników:

 • Bycie skowronkiem, a nie sową;
 • Sen trwający 7-8 godz. przez większość nocy;
 • Brak kłopotów z zasypianiem i/lub budzeniem się w nocy, lub występujące rzadko;
 • Brak chrapania;
 • Brak przypadkowych drze­mek w ciągu dnia.

Następnie uczeni obliczyli, że w porównaniu z osobami mają­cymi 0-1 punktów badani z wyni­kiem 5 pkt mieli o 34% niższe ryzyko choroby sercowo-naczy­niowej, w tym wieńcowej oraz udaru. Ich zdaniem niemal 10% zdarzeń sercowo-naczynio­wych w badanej kohorcie można przypisać złemu wzorowi snu10.

Mężczyzno, sprawdź swoje tętno!

Spoczynkowe tętno wynoszące 50-100 uderzeń na minutę jest zwykle oceniane jako prawidłowe, ale uczeni z Uniwersytetu w Göteborgu w Szwecji uważają, że każdy wynik powyżej 75 zwiększa ryzyko przedwczesnej śmierci. Obserwowali oni grupę 798 mężczyzn w wieku 50 lat i starszych. Pierwszy pomiar tętna wykonano u nich w 1993 r., a kolejne w latach 2003 i 2014. Mężczyźni, których tętno spoczynkowe było wyższe niż 75, gdy po raz pierwszy je zmierzono, dwukrotnie częściej umierali przedwcześnie niż osoby, których częstość akcji serca wynosiła 55 lub mniej. Mężczyźni, których wskaźnik częstości akcji serca pozostawał stabilny w latach 1993-2003, byli o 44% mniej podatni na rozwój chorób sercowo-naczyniowych w ciągu następnych 11 lat. Zdaniem Szwedów każde dodatkowe uderzenie wiąże się z trzypro­centowym wzrostem ryzyka śmierci z wielu przyczyn13.

Lecz infekcje, by nie obciążać serca

Jeżeli masz infekcję górnych dróg oddechowych, wyleż ją – radzą kardiolodzy. A jeżeli czujesz się źle, masz zaburzenia akcji serca – wezwij pomoc. SARS-CoV-2 i grypa należą do wirusów kardiotro­powych, czyli takich, które potrafią wniknąć do komórki mięśnia sercowego i spowodować jego uszkodzenie. Większość niebezpiecznych dla serca wirusów (w tym ospy, zapalenia wątroby, świnki, różyczki oraz opryszczki typu 6) dosta­je się do organizmu przez drogi oddechowe lub za pośrednictwem przewodu pokarmowego. W typowym przebiegu infekcji do wiremii układowej i reakcji naczyniowej dochodzi w czasie 3 dni. W tym okresie patogen może dotrzeć do tkanek mięśnia sercowego i namnażać się w kardiomiocytach, powodując ostrą fazę zapalenia mięśnia sercowego11.

Wiele osób lekceważy grypę czy opryszczkę i nie widzi powodów, by przerwać codzienną aktywność z ich powodu. Tymczasem trening fizyczny, czy nawet większy wysiłek wynikający z forsowania osłabionego organizmu, mogą doprowadzić do poważnych kłopotów sercowych – w przesilonym organie dochodzi do mikrouszkodzeń, przez które wirus wnika do wnętrza komórek i powoduje stan zapalny.

 

Bibliografia
 • Science. 2009;324:98-102
 • Autophagy, 16:10, 1807-1822
 • Circulation. 2018;137:1549-1560
 • Mayo Clin Proc. 2012 Jun; 87(6): 587-595
 • Curr Atheroscler Rep. Author manuscript; available in PMC 2013 Dec 1
 • Haslam DE, Rehm CD, Song M, Hu FB, Zhang FF, Bhupathiraju  SN. American Heart Association EPI | LIFESTYLE 2020 Scientifi c  Sessions - Abstracts P510 and P512. March 5, 2020:
 • Phoenix, AZ.
 • BMJ, 2017; j5024
 • Pharmacogn Rev. 2010 Jan-Jun; 4(7): 32-41
 • Hypertension, 2018; HYPERTENSIONAHA.117.10787 DOI: 1161/HYPERTENSIONAHA.117.10787
 • European Heart Journal, 2020 Mar; 41(11): 1182-1189
 • Choroby Serca i Naczyń 2011, tom 8, nr 3, 124-131
 • PLoS ONE doi.org/10.1371/journal.pone.0237131
 • OpenHeart,2019;6:e000856
Autor publikacji:
Wczytaj więcej
Magazyn
O czym lekarze ci nie powiedzą
ma już 10 lat
Alicja Langsteiner
Alicja Langsteiner
Prezes i założycielka Spółki Langsteiner Sp. z o.o

W życiu i działalności biznesowej ważne są dla mnie te same wartości. Tworzenie rzeczy użytecznych, poprawiających zdrowie i komfort życia idą więc w parze ze wspieraniem rozwoju nauki. Jestem propagatorką holistycznego podejścia do zdrowia, wykorzystywania mądrości natury i siły nauki, w tworzeniu naszych produktów, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jako laureaci licznych nagród, w tym Diamenty Forbes, Ambasador Polskiej Gospodarki czy Gazele Biznesu, cenimy współpracę z zaufanymi partnerami i odpowiedzialnymi mediami. Dlatego gościmy na łamach tego wydawnictwa.

Więcej
Ryszard Chęciński
Ryszard Chęciński
Prezes Gabinety Mumio Sp. z.o.o.

O czym lekarze Ci nie powiedzą?... na przestrzeni dziesięciolecia periodyku, okazuje się, że nie powiedzą Ci o wielu sprawach, możliwościach, lekach, sposobach, nadziejach wręcz.
W sposób jasny, przejrzysty, dostępny robi to za nich właśnie ten nasz miesięcznik. To na jego łamach dowiadujemy się, jak można z pominięciem medycyny konwencjonalnej postawić się na nogi, zapobiec schorzeniom czy nawet po prostu się uzdrowić. Skala źródeł, środków, ocen, podpowiedzi, adresów jest ogromna i z łatwością można dotrzeć zarówno
do wiarygodnych uzdrowicieli, jak i zdrowych suplementów diety, ziół czy sposobów uzdrawiania się samemu. Naszym zdaniem, może to i lepiej dla nas, że lekarze nie o wszystkim Ci powiedzą, a zrobi to dla nas dostępny, porządnie wydany i wiarygodny miesięcznik.

Więcej
Marcin Płoch
Marcin Płoch
Dyrektor ds. marketingu Xenico Pharma Sp. z o.o.

Żyjemy w czasach szerokiego dostępu do informacji, również do informacji o tym, jak najlepiej należy dbać o swoje zdrowie. Prewencja i profilaktyka to jest coś, co pozwala nam je jak najdłużej utrzymać w dobrej kondycji. W Xenico tworzymy wysokiej jakości, naturalne rozwiązania w oparciu o najnowsze doniesienia z całego świata. Od wielu już lat prezentujemy nasze produkty na łamach OCL. Mamy nadzieję na dobrą współpracę w kolejnych latach, w myśl wspólnie wyznawanej zasady – Twoje zdrowie w Twoich rękach.

Więcej
Marcin Fiedorowicz
Marcin Fiedorowicz
Dyrektor Operacyjny Herbal Pharmaceuticals

Doceniamy O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą za ich nieustępliwość w dążeniu do szerzenia wiedzy i za to, że wszystkie publikacje oraz informacje, na których bazuje pismo, są poparte rzetelnymi i zweryfikowanymi badaniami. To pokrewieństwo w podejściu do zdrowia i nauki sprawia, że nasza współpraca jest tak naturalna i trwała. Herbal Monasterium to kluczowa marka firmy Herbal Pharmaceuticals, która od lat szanuje tradycję stosowania naturalnych składników w celu promowania holistycznego podejścia do zdrowia. Oferujemy preparaty, które łączą w sobie mądrość tradycyjnego ziołolecznictwa z nowoczesnymi osiągnięciami medycyny. Nasza obietnica to dostarczenie produktów najwyższej jakości, które są nie tylko skuteczne, ale przede wszystkim bezpieczne, pozbawione zbędnych dodatków, konserwantów czy barwników. Sięgając po nasze produkty, dzięki określonej standaryzacji składników, otrzymuje się oczekiwaną skuteczność z wysokim poziomem bezpieczeństwa stosowania. Wyróżnia nas holistyczne podejście do zdrowia, które wykracza poza leczenie objawów i skupia się na pierwotnych przyczynach problemów zdrowotnych. Ponadto, kładziemy nacisk na etyczne praktyki i odpowiedzialność za środowisko. Herbal Monasterium to marka dla tych, którzy szukają naturalnych rozwiązań dla swojego zdrowia. Nasze produkty są odpowiedzią na potrzeby współczesnego Pacjenta, który chce łączyć tradycję z nowoczesnością.

Więcej
mgr farm. Aleksandra Mróz-Lubińska
mgr farm. Aleksandra Mróz-Lubińska
Prezes Zarządu Chemiczno-Farmaceutycznej Spółdzielni Pracy ESPEFA

Nasza współpraca zrodziła się na łamach tego prestiżowego czasopisma i trwa nadal, owocując udanymi kampaniami. 10 ostatnich lat to dla nas inspirująca podróż do innowacji i rozwoju. ESPEFA w tym czasie z sukcesem wprowadzała na rynek nowe produkty, które znalazły miejsce na łamach czasopisma, dzięki czemu mogliśmy dotrzeć z ważnymi informacjami do odbiorców. Wspólnie edukowaliśmy czytelników, umożliwiając im podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących opieki zdrowotnej.

Więcej
Beata Iwanicka
Beata Iwanicka
General Manager Kenay

Współpracę z redakcją O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą rozpoczęliśmy dokładnie 10 lat temu – zamieściliśmy reklamę już w drugim numerze pisma. Przez ten czas nasza firma rozrosła się i rozwinęła współpracę z najlepszymi zagranicznymi producentami renomowanych marek, z roku na rok poszerzając asortyment oraz kontynuując swoją misję propagowania zdrowego stylu życia i udowadniając, że zachowanie młodości i zdrowia przez długie lata – a co za tym idzie także poprawianie jakości codziennego życia – nie musi kojarzyć się z nieprzyjemnym obowiązkiem. Wiemy, jak ważne jest zdrowie dla każdego, dlatego kierując się tym przekonaniem, obserwujemy światowy rynek suplementów diety zarówno poprzez uczestniczenie w międzynarodowych targach, analizę fachowej literatury, jak i poprzez rozwijanie współpracy z partnerami na całym świecie. W ten sposób staramy się zapewnić naszym klientom dostęp do najnowszych, najciekawszych, ekologicznych suplementów diety oraz superfoods. W tych działaniach sekunduje nam redakcja O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą. Lata współpracy zawodowej zaowocowały również przyjacielskimi relacjami osobistymi.

Więcej
Marta Skolmowska
Marta Skolmowska
Właścicielka Centrum Ziołolecznictwa Wilcaccora w Łomiankach

Nasza współpraca z Redakcją O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą przyczyniła się niewątpliwie do poprawienia wiedzy Czytelników o naszych sztandarowych produktach, jakimi są zioła amazońskie, o ich zastosowaniu i skuteczności. Jako Centrum Ziołolecznictwa dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty były zawsze badane zarówno pod względem czystości, jak i skuteczności, dlatego staramy się podkreślać w artykułach, udostępnianych na łamach tego magazynu, jak ważna jest nasza współpraca z centrami naukowymi. Sądzimy, że dzięki naszej współpracy z gazetą rośnie w społeczeństwie świadomość, jak niezwykle ważna jest profilaktyka zdrowotna, gdyż łatwiej jest zapobiegać, niż leczyć, a lepiej jest zapobiegać środkami naturalnymi, aniżeli sztucznie wytworzonymi przez koncerny farmaceutyczne. Właśnie to propagowanie wśród Czytelników profilaktyki zdrowotnej uważamy za jedno z najważniejszych zadań, które magazyn O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą nam umożliwia, za co bardzo dziękujemy i mamy nadzieję na dalszą wieloletnią i owocną współpracę.

Więcej
Agnieszka Wójcik
Agnieszka Wójcik
Prezes Onkomed Sp. z o.o.

Onkomed Sp. z o.o. współpracuje z redakcją O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą od wielu lat w ramach reklamy naszych oliwek ozonowanych OZONELLA i potwierdzamy dużą skuteczność naszych reklam oraz oczekiwany odzew. Mimo ogromnego postępu medycyna konwencjonalna ma swoje ograniczenia, zostawiając przestrzeń dla niekonwencjonalnych, sięgających natury, metod walki z różnymi dolegliwościami. Te właśnie metody w sposób bardzo przystępny prezentowane są na łamach miesięcznika. Wielu z naszych klientów
to jego czytelnicy. W dzisiejszych czasach ludzie chcą wiedzieć więcej, żyć zdrowo i naturalnie, dlatego chętnie sięgają do natury mającej tak wiele do zaoferowania. Warto podkreślić, że miesięcznik stale ewoluuje, reaguje na zmieniające się potrzeby swoich odbiorców i nieustannie dąży do tego, aby czymś nowym, niespotykanym zaskoczyć swoich czytelników i tym samym sprawia, że ich rzesza ciągle rośnie. W ciągu 10 lat istnienia na rynku stał się inspiracją i kopalnią wiedzy dla wielu osób, poszukujących różnych ciekawych rozwiązań w dziedzinie zdrowego trybu życia.

Więcej
Nasze magazyny