Jak i po co stymulować nerw błędny?

Stymulacja nerwu błędnego jest skutecznym sposobem łagodzenia objawów zespołu stresu pourazowego i lęku, ponieważ nerw ten jest głównym prze­wodnikiem komunikacji między mózgiem a resztą ciała. Dr Arielle Schwartz, psycholog kliniczna z Boulder w stanie Kolorado, specjalizująca się w leczeniu urazów psychicznych, ma do opowiedzenia wiele historii takich urazów oraz efektów zdrowotnych stymulacji nerwu błędnego.

Artykuł na: 23-28 minut
Zdrowe zakupy

U pewnej pacjentki, która musia­ła zidentyfikować ciało swego ojca po tym, jak popełnił on samobójstwo, wystąpiła później ga­stropareza, czyli dotkliwe schorzenie, charak­teryzujące się mdłościami, wymiotami i bólem brzucha. W końcu jej stan pogorszył się do tego stopnia, że nie mogła już wychodzić z domu.Gdy odwiedziła mnie po raz pierwszy, nie była w stanie prowadzić samochodu – wspomina. – Pod­czas sesji czuła taki lęk i mdłości, że nawet nie roz­mawiałyśmy o niczym związanym z traumą. Nie mogłyśmy. Zamiast tego nauczyłam ją oddychania przeponowego (które stymuluje nerw błędny) i ro­biłyśmy to razem. W trakcie tej jednej sesji zdołała obniżyć o połowę poziom lęku i problemów fizjologicz­nych. To był ogromny postęp.

Dr Schwartz pomogła pacjent­ce przeanalizować jej konkret­ny uraz podczas późniejszych sesji, włączając do nich pracę somatyczną (z ciałem) i terapię EMDR. Skrót ten oznacza „de­sensytyzację i przetwarzanie za pomocą ruchu gałek ocznych” (ang. eye movement desen­sitization and reprocessing), formę medycyny energetycznej, opracowaną w celu redukcji stresu po urazach psychicznych metodą wspominania traumy przy jednoczesnym skupianiu wzroku w pewnym punkcie. Jednakże terapie te wprowadziłyśmy dopiero wtedy, gdy pacjentka była na nie gotowa – mówi dr Schwartz. – Najpierw musiałyśmy ustabilizować jej układ nerwowy, by mogła spać w nocy i lepiej tra­wić pokarm, gdyż jej trauma wszystko to zaburzyła. Dr Schwartz nauczyła kobietę domowych tech­nik samodzielnej stymulacji nerwu błędnego, które mogła stosować między sesjami, gdy czu­ła, że nasilają się objawy fizyczne i lęk. W ciągu 3 miesięcy pacjentka zaczęła znów wychodzić z domu, prowadzić samochód i odzyskała zdolność do prowadzenia stosunkowo normalnego życia.

Czym jest nerw błędny i jak wpływa na nas jego stymulacja?

Stymulacja nerwu błędnego jest skutecznym i natych­miastowym sposobem łagodzenia objawów zespołu stresu pourazowego, lęku i innych rodzajów stresu, ponieważ nerw ten (nervus vagus) jest głównym prze­wodnikiem komunikacji między mózgiem a resztą ciała, przenoszącym zarówno informacje motoryczne, jak i sensoryczne. Vagus po łacinie oznacza „wędrowiec”.

Roli nerwu błędnego nie sposób przecenić. To on jest w głównej mierze odpowiedzialny za komunikację między mózgiem a reszta ciała.

Nerw błędny jest najdłuższym nerwem czaszko­wym; ma swój początek w pniu mózgu, biegnie w dół poprzez szyję, klatkę piersiową i brzuch aż do okręż­nicy. Jest on jednym z głównych sterowników autono­micznego (niezależnego od woli) układu nerwowego i kontroluje szeroki zakres funkcji organizmu, takich jak rytm pracy serca, ciśnienie krwi, trawienie, oddy­chanie, pocenie się, wydzielanie śliny, odruchy kaszlu i wymiotów, przełykanie i koordynacja głosowa.

Są to właściwie 2 nerwy, z których jeden biegnie wzdłuż prawej strony ciała, a drugi – wzdłuż lewej, choć zazwyczaj określa się je zbiorczo mianem ner­wu błędnego. Nadmiernie stymulowany lub zbyt słabo funkcjonujący nervus vagus powoduje ze­spół dolegliwości zdrowotnych, znanych ogólnie jako dysautonomia, czyli zaburzenie funkcjonowa­nia nerwów regulujących funkcje mimowolne. Dysautonomia, dotykająca we­dług szacunków ponad 70 mln osób na całym świecie, jest regularnie błędnie diagnozowana i czasem potrzeba kilku lat, by została zi­dentyfikowana.

Na czym polega teoria poliwagalna?

Jednym z systemów terapeu­tycznych, jakie wykorzystuje dr Schwartz, jest terapia poliwa­galna, opracowana przez dr. Ste­phena Porgesa, wykładowcę psychiatrii z University of North Carolina oraz dyrektora i zało­życiela Konsorcjum Badań nad Stresem Urazowym przy Indiana University. Ten twórca kilku protokołów interwencji w przypadkach urazów psychicznych ukuł termin „neurocepcja” na opisanie nieustannego, wysoce czu­łego „skanowania” niebezpieczeństw, jakie prowadzi autonomiczny układ nerwowy. Jego zdolność wyczu­wania jest znacznie bardziej subtelna niż postrzeganie zmysłowe i całkowicie omija normalną świadomość.

Dr Porges identyfikuje 3 ścieżki odpowiedzi neurocepcyjnej:

 • Ścieżka grzbietowa błędna przywspółczulnej gałęzi układu nerwowego – poziom najbardziej prymityw­ny, z reakcją „zamarcia”, czyli unieruchomienia.
 • Współczulna gałąź układu nerwowego, któ­ra rozwinęła się w następnej kolejności, dając nam zdolność działania (walki lub ucieczki).
 • Ścieżka brzuszna błędna gałęzi przywspółczul­nej – najnowsze osiągnięcie ewolucji, umoż­liwiające nawiązywanie relacji i bezpiecz­ne zaangażowanie w związki społeczne.

Gdy jesteśmy mocno zakorzenieni w naszej brzusznej ścieżce błędnej, czujemy, że jeste­śmy bezpieczni, powiązani z innymi, spokojni i uspołecznieni. Poczucie (neurocepcja) nie­bezpieczeństwa może wytrącić nas z tego stanu i cofnąć na ewolucyjnej osi czasu do gałęzi współczulnej. Mobilizujemy się, by zareagować i podjąć działanie – tak Deb Dana, terapeutka poliwagalna i współpracowniczka dr. Porgesa, opisuje wzajemne interakcje tych 3 ścieżek. – Podjęcie działań może pomóc nam powrócić do stanu bezpiecznego i społecznego. Kiedy jednak czujemy się uwięzieni w pułapce i nie możemy uciec przed zagrożeniem, grzbie­towa ścieżka nerwu błędnego ciągnie nas wstecz, aż do naszych ewolucyjnych począt­ków jako pradawnych zwierząt kręgowych. W takim stanie jesteśmy unieruchomieni. Zamykamy się, by przeżyć. Daleka droga dzie­li nas od poczucia bezpieczeństwa i więzi społecznych, a przebycie jej jest bolesne.

Jakie są objawy słabego napięcia nerwu błędnego?

Ponieważ nerw błędny odgrywa rolę w tak wielu funkcjach organizmu – rytmie pracy serca, trawie­niu, oddychaniu, napięciu ścian naczyń, wokaliza­cji itd. – to objawy spadku jego napięcia są liczne i zróżnicowane. Do wczesnych oznak należą:

 • Lęk i depresja Słabe napięcie nerwu błędnego wiązane jest z upośledzeniem neurotransmisji monoamin w mózgu (neuroprzekaźnikami monoamin są takie neuroprzekaźniki i neuromodulatory, jak serotonina, dopamina i norepinefryna); rozregulowaniem aktywności między podwzgórzem, przysadką mózgową i nadnerczami; zmniejszeniem plastyczności neuronalnej oraz przewlekłym stanem zapalnym w mózgu. Wszystkie te stany wywołują depresję1. Ponieważ nerw błędny jest odpowiedzialny za regulowanie współczulnego układu nerwowego i odpowiedzi organizmu na stres, to słabe napięcie tego nerwu może także być przyczyną przewlekłego lęku2.
 • Bóle głowy, migreny i drgawki Włókna nerwu błędnego przeplatają się z nerwem trójdzielnym, twarzowym, językowo-gardłowym i podjęzykowym, i przypuszcza się, że sterują one ścieżkami mózgowymi bólu głowy. Kiedy nerw błędny nie działa prawidłowo, mogą pojawiać się bóle głowy, klasterowe bóle głowy, migreny i drgawki3.
 • Bradykardia, tachykardia, arytmia Słabe napięcie nerwu błędnego może wpływać negatywnie na zmienność rytmu pracy serca, ponieważ nerwy błędne mają wtedy mniejszą zdolność przenoszenia regulujących pracę serca sygnałów z mózgu. Może to powodować spowolnienie pracy serca (bradykardię), przyspieszenie jego pracy (tachykardię) lub pracę nieregularną.

 • Zawroty głowy i/lub omdlenia Słabe napięcie nerwu błędnego, wpływające negatywnie na układ krążenia, może prowadzić do epizodów skrajnie niskiego ciśnienia krwi, czego skutkiem mogą być zawroty głowy, a nawet omdlenia.
 • Trudności z przełykaniem Może nastąpić upośledzenie pracy języka i automatycznych skurczów przełyku.
 • Przewlekła suchość w ustach i gardle, której towarzyszy suchy kaszel. Ponieważ nervus vagus uczestniczy w sterowaniu śliniankami, jego słabe napięcie może powodować suchość w ustach i suchy kaszel.
 • Zmiany wokalne Mogą być to chrypka, trudności z koordynacją języka podczas mówienia oraz wrażenie, że coś niewłaściwego dzieje się z gardłem.
  Problemy jelitowe Zaparcia, skurcze żołądka, niestrawność (włącznie z refluksem kwasowym), zespół drażliwego jelita (IBS) oraz nieszczelne jelito mogą wskazywać na słabe napięcie nerwu błędnego.
 • Funkcjonowanie mózgu Mgła mózgowa, słaba koncentracja, trudności z uczeniem się, przewlekłe zmęczenie i bóle głowy również mogą wskazywać na nieprawidłowe funkcjonowanie nervus vagus.
 • Przewlekłe stany zapalne, reumatoidalne zapalenie stawów oraz upośledzenie funkcjonowania układu odpornościowego także mogą być objawami dysfunkcji naszego głównego przewodnika.
Depresja i stany lękowe mogą być jednymi z wielu objawów spadku napięcia nerwu błędnego.

W jakich przypadkach sprawdzi się stymulacja nerwu błędnego?

Stymulacja nerwu błędnego (VNS), znana od dawna jako skuteczny sposób leczenia padaczki, jest przed­miotem wielu badań klinicznych, oceniających jej potencjalne zastosowanie w terapii szerokiego zakresu innych schorzeń, takich jak zespół stresu pourazo­wego, depresja oporna na leczenie4, lęk, migreny5, artretyzm6, problemy sercowo-naczyniowe7, choroba zapalna jelit8, choroba Parkinsona, autyzm, urazowe uszkodzenia mózgu i udar9. Bada się również wykorzy­stanie stymulacji nerwu błędnego  łagodzeniu chorób rób o podłożu zapalnym, ataków astmy, przewlekłego bólu10, a nawet covid-1911. – Ponieważ autonomiczny układ nerwowy działa zazwyczaj automatycz­nie, a my nie odczuwamy tego, ani nie mamy nad tym wolicjonalnej kontroli, to kiedy układ ten rozreguluje się, mo­żemy mieć wrażenie, że takie rzeczy, jak wszystkie wynikające z tego dole­gliwości, po prostu nam się przydarzają.

Zamiast pozosta­wać w świadomym związku z naszym ciałem, postrzegać siebie jako jego dyrygenta i czuć, że działamy z nim w harmonii, większość ludzi zaczyna w końcu mieć wrażenie, że z nim wal­czy. Użycie metod wpływania na napię­cie nerwu błędnego poprzez świadome interakcje z tym nerwem pozwala nam pozostać w harmonii z naszym ciałem. Możemy zacząć odbudowywać relację umysłu-ciała, co oznacza odbudowę poczucia zaufania do samych siebie i swego wnętrza. W tym przełomowym momencie dziejów świata wszyscy bardzo potrzebujemy tego rodzaju wiedzy – przekonuje specjalistka. ­

Naturalne leki przeciwlękowe

Wszystkie poniższe metody udowodniły swą skutecz­ność w leczeniu różnorodnych problemów lękowych.

 • Jedz ryby, oleje rybne i siemię lniane Niedobór w diecie kwasu dokozaheksaenowego (DHA), składnika olejów rybnych (kwasu tłuszczowego omega-3), od dawna wiązany jest z podwyższonym ryzykiem zaburzeń lękowych. Niezbędne kwasy tłuszczowe mogą łagodzić stres prenatalny, obniżać poziom kortyzolu oraz zmniejszać zarówno lęk przedmiesiączkowy, jak i lęk menopauzalny u kobiet.Sugerowane dzienne dawkowanie: Możesz kupić zawierający wysokie dawki lub czysty DHA olej rybny, siemię lniane lub olej lniany. Staraj się przyjmować 20 g dziennie lub więcej zarówno DHA, jak i kwasu eikozapentaenowego (EPA)
 • Bierz magnez Badania na zwierzętach wiążą niedobór tego pierwiastka z lękiem, natomiast połączenie magnezu z witaminą B6 może zmniejszać lęk w zespole przedmiesiączkowym oraz łagodny lęk u kobiet. Sugerowane dzienne dawkowanie: Tlenek magnezu: 200-600 mg; witamina B6 (pirydoksyna): 50 mg
 • Dodaj witaminę C Wysokie dawki jej suplementu o przedłużonym uwalnianiu mogą zmniejszać lęk i łagodzić podwyższone w reakcji na stres ciśnienie krwi. Sugerowane dzienne dawkowanie: 8 g (w podzielonych dawkach po 2 g)
 • Używaj przypraw Udowodniono, że kurkumina, składnik przyprawy używanej w kuchni indyjskiej, zwiększa syntezę DHA, szczególnie z wegańskiego źródła, jakim jest olej lniany. Sugerowane dzienne dawkowanie: 500 mg kurkuminy 2 razy dziennie (w postaci kapsułek)
 • Nakarm bakterie jelitowe Spożywanie większej ilości prebiotyków może pomóc w naprawieniu szkód wyrządzonych przez stres dzięki odżywianiu i wspomaganiu wzrostu korzystnych bakterii jelitowych. Prebiotyki występują w błonniku roślinnym, np. w surowym korzeniu cykorii, bulwach topinambura, surowych: liściach mniszka, czosnku, porach, szparagach oraz surowej i gotowanej cebuli. Jak donoszą naukowcy z University of Colorado, wstępne badania laboratoryjne sugerują, że prebiotyki mogą także pomagać ochronić dobre bakterie w okresach stresu, a nawet pomóc w przywróceniu prawidłowych schematów snu, co z kolei również może niwelować lęk. Probiotyki, takie jak jogurt, kefir i fermentowane warzywa, np. kiszo­na kapusta, wprowadzają do jelit ponownie korzystne bakterie.
 • Ruszaj się Badacze z Teksasu, którzy dokonali przeglądu kilkudziesięciu badań, odkryli, że ćwiczenia fizyczne wywierają wpływ na obszary mózgu, mogące przeciwdziałać depresji i lękowi. Poprawa pod względem nastroju i poziomu stresu jest widoczna już po 25 min ćwiczeń. Sugerowane dzienne dawkowanie: 2-2,5 godz. umiarkowanych lub intensywnych ćwiczeń tygodniowo
 • Sięgnij po zioła Krzew znany jako kava (pieprz metystynowy, Piper methysticum) wykazał w badaniu przeprowadzonym na uniwersytecie w Melbourne zdolność wybitnej redukcji lęku, szczególnie w cięższych przypadkach, po zaledwie 6 tygodniach, i to bez niepożądanych reakcji lub problemów z uzależnieniem.
dziurawiec
Wyciągi z dziurawca od daw­na stosowane w medycynie tradycyjnej, a w Niemczech dopuszczone do leczenia lęku, depresji lub zaburzeń snu, okazują się równie skuteczne jak leki prze­ciwdepresyjne, przy znacznie mniejszej ilości skutków ubocznych. Zwiększają one liczbę receptorów serotoniny, co może być kluczem do leczenia depresji, zamiast podwyższa­nia poziomu samego hormonu szczęścia. Sugerowane dzienne dawkowanie: 120 mg kava 2 razy dziennie, 0,3-1 g dziurawca

Jak właściwie stymulować nerw błędny?

Badania pokazują, że stymulacja nerwu błędnego łagodzi wiele poważnych do­legliwości, negatywnie wpływających na nasze zdrowie i samopoczucie. Oto lista aktualnych podejść leczniczych.

 • Świadome oddychanie Jednym z najbardziej bezpośrednich sposobów, w jakie możemy stymulować nerw błędny, jest oddech, a badania wykazują, że wolne tempo oddychania i niski stosunek wdechu do wydechu zwiększa napięcie nerwu błędnego. Gdy jesteśmy zestresowani i funk­cjonujemy w trybie walcz lub uciekaj, wy­konujemy płytkie oddechy górną częścią klatki piersiowej, a nawet nieświadomie wstrzymujemy oddech – wyjaśnia dr Ariel­le Schwartz – i w ten sposób wysyłamy do pnia mózgu wiadomość, że w tej chwili nie czujemy się bezpiecznie, a mózg reaguje na to bez udziału naszej świadomej uwagi.
ćwiczenia oddechowe
Większość ludzi, o ile nie jest pod wpły­wem stresu, wykonuje 7-13 oddechów na minutę. Jeżeli zaczniemy po prostu liczyć do 5 przy wdechu i do 5 przy wy­dechu, to możemy spowolnić oddychanie do 6 oddechów na minutę. Kiedy to robimy, spowalniamy wszystko i zmieniamy sto­sunek między tlenem i dwutlenkiem węgla w krwiobiegu. A wtedy cały nasz organizm rozluźnia się i zwalnia.
 • Leczenie zimną wodą Według dr Schwartz inną klasyczną techniką stymulacji nerwu błędnego jest oddziaływanie zimną wodą. Może to być zimna ściereczka do mycia lub kilka kostek lodu zapakowanych w plastikową torebkę, owiniętą ściereczką. Jeżeli czujesz się na siłach, możesz też wskoczyć do lodowatej kąpieli lub wziąć zimny prysznic.
  Ostra świado­mość ciała, jaką wytwarza nagła zmiana tempe­ratur, a także samo zimno, oddziałuje na nerw błędny, wysyłając do mózgu sygnał, że je­steśmy obec­ni, świadomi i mamy wszystko pod kontrolą.
 • Joga Badania pokazują, że zmniejsza ona znacząco objawy zespołu stresu pourazowego i jest w tym równie skuteczna jak interwencje psychoterapeutyczne i psychofarmakologiczne. Dr Schwartz od lat uczy jogi poliwagalnej, stosowanej w leczeniu urazów.
pozycja kota
Wspaniale działa uczucie skurczenia klatki piersiowej, a następnie jej otwarcia, uno­szenie głowy, a potem skulenie pleców w pozycji kota lub kro­wy. Stymulujemy okolicę, w której nerw błędny przechodzi przez klatkę piersiową i przez przeponę, gdy kurczymy, a potem otwieramy brzuch i gardło.
 • Mruczenie i różne wokalizacje Nerw błędny przebiega w pobliżu strun głosowych i ucha wewnętrznego, więc wibracje, jakie wytwarzasz podczas mruczenia, mogą wpływać na stan układu nerwowego. Możesz mruczeć, wydawać jakikolwiek dźwięk, jaki masz chęć wydać, możesz brzęczeć jak pszczoła. Zwróć uwagę na odczucia w klatce piersiowej, gardle i głowie. Zaobserwuj, jak Twoje ciało i układ nerwowy uspokajają się.
 • Próba Valsalvy Badania pokazują, że ten manewr łagodzi arytmię serca związaną ze stresem. Aby go wykonać, zamknij usta, zaciśnij nos i próbuj wydmuchnąć powietrze, jak gdyby starając się odblokować uszy, tak jak robi się to podczas lądowania samolotu. W ten sposób wytwa­rza się pewne ciśnienie tam, gdzie nerw błędny przechodzi przez obszary wokół serca i płuc, i po­czujesz to w klatce pier­siowej – mówi dr Schwar­tz. – Gdy wypuścisz ten zatrzymany oddech, zareaguje całe ciało, gdyż poczuje się nagle odświeżone, jak gdyby właśnie obudziło się z drzemki!
 • Mocno zakaszl W ten sposób zwiększa się ciśnienie w klatce piersiowej, co wywiera wpływ na nerw błędny.
 • Technika Havening Badania pokazują, że akupresura przynosi natychmiastową ulgę w lęku. Metoda Havening, będąca poli­wagalnym podejściem w celu uspokojenia i przywrócenia poczucia bezpieczeń­stwa w ciele, jest procesem silnego dotykania swego ciała wzdłuż ramion i nóg oraz różnych punktów akupresurowych, przez co wywiera się wpływ na nerw błędny w celu zmniejszenia stresu.
 • Łączność Staraj się nawiązać kontakty z innymi osobami będącymi w dobrym stanie umysłowym. Nie musi to być łączność fizyczna. Nawet wybranie czyjegoś numeru telefonu lub napisanie SMS-a do kogoś, komu ufasz, może pomóc rozpocząć regulację ciała i umysłu. Związki z innymi osobami rodzą żartobliwość i kreatywność, pozwalają nam rozluźnić się i odnaleźć zaufanie w relacjach.

Jak poznać, w jakim jesteś stanie?

Deb Dana opisuje rodzaje myśli, działań i stanów zdro­wotnych, charakteryzujące każdy poziom akty­wacji autonomicznego układu nerwowego.

 • Uaktywniona ścieżka brzuszna nerwu błędnego
  Mam poczucie związku i bezpiecznych interakcji z innymi. Jestem dobrze zorganizowana, produktywna, odpowiedzialna i skora do żartów. Pod względem zdrowotnym czuję się dobrze i mam prawidłowe ciśnienie krwi, silny układ odpornościowy i dobre trawienie. Dobrze sypiam.
 • Uaktywniona gałąź współczulna
  Czuję się niepewnie. Często myślę o tym, że świat jest przerażającym i niebezpiecznym miejscem, i spędzam dużo czasu, chroniąc się przed innymi. Doświadczam lęku, ataków paniki i wybuchów emocjonalnych (szczególnie gniewu), nie potrafię zbyt dobrze koncentrować się na różnych sprawach i ich organizacji. Moja pamięć nie jest zbyt dobra. Mam wysokie ciśnienie krwi, wysoki poziom cholesterolu, częste niestrawności. Nie sypiam dobrze. Często boli mnie głowa i cierpię na przewlekłe bóle szyi oraz pleców z powodu całego tego napięcia. Bardzo często też choruję.
 • Uaktywniona ścieżka grzbietowa nerwu błędnego
  Czuję się odłączona od innych i zamknięta w sobie. W mojej rozpaczy i odizolowaniu mam wrażenie, że jestem beznadziejna, a życie jest puste i mroczne. Doświadczam zaników pamięci i nie mam energii. Mam nadwagę i cierpię na depresję, niskie ciśnienie krwi, cukrzycę typu 2 i cały szereg problemów trawiennych. Nic nie ma znaczenia
Bibliografia
 • Neuro Endocrinol Lett, 2010; 31(5): 602-8
 • Brain Stimul, 2008; 1(2): 112-21
 • Cephalalgia, 2019; 39(9): 1180-94
 • J Clin Psychiatry, 2011; 72(10): 1376-82
 • Neurology, 2016; 87(5): 529-38
 • Mediators Inflamm, 2021; 2021: 9933532
 • Auton Neurosci, 2021; 236: 102893
 • Front Neurosci, 2021; 15: 650971
 • Neurosci Biobehav Rev, 2021; 127: 37-53
 • Curr Pain Headache Rep, 2015; 19(12): 54
 • Neuromodulation, 2020 Aug; 23(6): 784-8
Autor publikacji:
Wczytaj więcej
Magazyn
O czym lekarze ci nie powiedzą
ma już 10 lat
Alicja Langsteiner
Alicja Langsteiner
Prezes i założycielka Spółki Langsteiner Sp. z o.o

W życiu i działalności biznesowej ważne są dla mnie te same wartości. Tworzenie rzeczy użytecznych, poprawiających zdrowie i komfort życia idą więc w parze ze wspieraniem rozwoju nauki. Jestem propagatorką holistycznego podejścia do zdrowia, wykorzystywania mądrości natury i siły nauki, w tworzeniu naszych produktów, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jako laureaci licznych nagród, w tym Diamenty Forbes, Ambasador Polskiej Gospodarki czy Gazele Biznesu, cenimy współpracę z zaufanymi partnerami i odpowiedzialnymi mediami. Dlatego gościmy na łamach tego wydawnictwa.

Więcej
Ryszard Chęciński
Ryszard Chęciński
Prezes Gabinety Mumio Sp. z.o.o.

O czym lekarze Ci nie powiedzą?... na przestrzeni dziesięciolecia periodyku, okazuje się, że nie powiedzą Ci o wielu sprawach, możliwościach, lekach, sposobach, nadziejach wręcz.
W sposób jasny, przejrzysty, dostępny robi to za nich właśnie ten nasz miesięcznik. To na jego łamach dowiadujemy się, jak można z pominięciem medycyny konwencjonalnej postawić się na nogi, zapobiec schorzeniom czy nawet po prostu się uzdrowić. Skala źródeł, środków, ocen, podpowiedzi, adresów jest ogromna i z łatwością można dotrzeć zarówno
do wiarygodnych uzdrowicieli, jak i zdrowych suplementów diety, ziół czy sposobów uzdrawiania się samemu. Naszym zdaniem, może to i lepiej dla nas, że lekarze nie o wszystkim Ci powiedzą, a zrobi to dla nas dostępny, porządnie wydany i wiarygodny miesięcznik.

Więcej
Marcin Płoch
Marcin Płoch
Dyrektor ds. marketingu Xenico Pharma Sp. z o.o.

Żyjemy w czasach szerokiego dostępu do informacji, również do informacji o tym, jak najlepiej należy dbać o swoje zdrowie. Prewencja i profilaktyka to jest coś, co pozwala nam je jak najdłużej utrzymać w dobrej kondycji. W Xenico tworzymy wysokiej jakości, naturalne rozwiązania w oparciu o najnowsze doniesienia z całego świata. Od wielu już lat prezentujemy nasze produkty na łamach OCL. Mamy nadzieję na dobrą współpracę w kolejnych latach, w myśl wspólnie wyznawanej zasady – Twoje zdrowie w Twoich rękach.

Więcej
Marcin Fiedorowicz
Marcin Fiedorowicz
Dyrektor Operacyjny Herbal Pharmaceuticals

Doceniamy O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą za ich nieustępliwość w dążeniu do szerzenia wiedzy i za to, że wszystkie publikacje oraz informacje, na których bazuje pismo, są poparte rzetelnymi i zweryfikowanymi badaniami. To pokrewieństwo w podejściu do zdrowia i nauki sprawia, że nasza współpraca jest tak naturalna i trwała. Herbal Monasterium to kluczowa marka firmy Herbal Pharmaceuticals, która od lat szanuje tradycję stosowania naturalnych składników w celu promowania holistycznego podejścia do zdrowia. Oferujemy preparaty, które łączą w sobie mądrość tradycyjnego ziołolecznictwa z nowoczesnymi osiągnięciami medycyny. Nasza obietnica to dostarczenie produktów najwyższej jakości, które są nie tylko skuteczne, ale przede wszystkim bezpieczne, pozbawione zbędnych dodatków, konserwantów czy barwników. Sięgając po nasze produkty, dzięki określonej standaryzacji składników, otrzymuje się oczekiwaną skuteczność z wysokim poziomem bezpieczeństwa stosowania. Wyróżnia nas holistyczne podejście do zdrowia, które wykracza poza leczenie objawów i skupia się na pierwotnych przyczynach problemów zdrowotnych. Ponadto, kładziemy nacisk na etyczne praktyki i odpowiedzialność za środowisko. Herbal Monasterium to marka dla tych, którzy szukają naturalnych rozwiązań dla swojego zdrowia. Nasze produkty są odpowiedzią na potrzeby współczesnego Pacjenta, który chce łączyć tradycję z nowoczesnością.

Więcej
mgr farm. Aleksandra Mróz-Lubińska
mgr farm. Aleksandra Mróz-Lubińska
Prezes Zarządu Chemiczno-Farmaceutycznej Spółdzielni Pracy ESPEFA

Nasza współpraca zrodziła się na łamach tego prestiżowego czasopisma i trwa nadal, owocując udanymi kampaniami. 10 ostatnich lat to dla nas inspirująca podróż do innowacji i rozwoju. ESPEFA w tym czasie z sukcesem wprowadzała na rynek nowe produkty, które znalazły miejsce na łamach czasopisma, dzięki czemu mogliśmy dotrzeć z ważnymi informacjami do odbiorców. Wspólnie edukowaliśmy czytelników, umożliwiając im podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących opieki zdrowotnej.

Więcej
Beata Iwanicka
Beata Iwanicka
General Manager Kenay

Współpracę z redakcją O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą rozpoczęliśmy dokładnie 10 lat temu – zamieściliśmy reklamę już w drugim numerze pisma. Przez ten czas nasza firma rozrosła się i rozwinęła współpracę z najlepszymi zagranicznymi producentami renomowanych marek, z roku na rok poszerzając asortyment oraz kontynuując swoją misję propagowania zdrowego stylu życia i udowadniając, że zachowanie młodości i zdrowia przez długie lata – a co za tym idzie także poprawianie jakości codziennego życia – nie musi kojarzyć się z nieprzyjemnym obowiązkiem. Wiemy, jak ważne jest zdrowie dla każdego, dlatego kierując się tym przekonaniem, obserwujemy światowy rynek suplementów diety zarówno poprzez uczestniczenie w międzynarodowych targach, analizę fachowej literatury, jak i poprzez rozwijanie współpracy z partnerami na całym świecie. W ten sposób staramy się zapewnić naszym klientom dostęp do najnowszych, najciekawszych, ekologicznych suplementów diety oraz superfoods. W tych działaniach sekunduje nam redakcja O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą. Lata współpracy zawodowej zaowocowały również przyjacielskimi relacjami osobistymi.

Więcej
Marta Skolmowska
Marta Skolmowska
Właścicielka Centrum Ziołolecznictwa Wilcaccora w Łomiankach

Nasza współpraca z Redakcją O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą przyczyniła się niewątpliwie do poprawienia wiedzy Czytelników o naszych sztandarowych produktach, jakimi są zioła amazońskie, o ich zastosowaniu i skuteczności. Jako Centrum Ziołolecznictwa dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty były zawsze badane zarówno pod względem czystości, jak i skuteczności, dlatego staramy się podkreślać w artykułach, udostępnianych na łamach tego magazynu, jak ważna jest nasza współpraca z centrami naukowymi. Sądzimy, że dzięki naszej współpracy z gazetą rośnie w społeczeństwie świadomość, jak niezwykle ważna jest profilaktyka zdrowotna, gdyż łatwiej jest zapobiegać, niż leczyć, a lepiej jest zapobiegać środkami naturalnymi, aniżeli sztucznie wytworzonymi przez koncerny farmaceutyczne. Właśnie to propagowanie wśród Czytelników profilaktyki zdrowotnej uważamy za jedno z najważniejszych zadań, które magazyn O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą nam umożliwia, za co bardzo dziękujemy i mamy nadzieję na dalszą wieloletnią i owocną współpracę.

Więcej
Agnieszka Wójcik
Agnieszka Wójcik
Prezes Onkomed Sp. z o.o.

Onkomed Sp. z o.o. współpracuje z redakcją O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą od wielu lat w ramach reklamy naszych oliwek ozonowanych OZONELLA i potwierdzamy dużą skuteczność naszych reklam oraz oczekiwany odzew. Mimo ogromnego postępu medycyna konwencjonalna ma swoje ograniczenia, zostawiając przestrzeń dla niekonwencjonalnych, sięgających natury, metod walki z różnymi dolegliwościami. Te właśnie metody w sposób bardzo przystępny prezentowane są na łamach miesięcznika. Wielu z naszych klientów
to jego czytelnicy. W dzisiejszych czasach ludzie chcą wiedzieć więcej, żyć zdrowo i naturalnie, dlatego chętnie sięgają do natury mającej tak wiele do zaoferowania. Warto podkreślić, że miesięcznik stale ewoluuje, reaguje na zmieniające się potrzeby swoich odbiorców i nieustannie dąży do tego, aby czymś nowym, niespotykanym zaskoczyć swoich czytelników i tym samym sprawia, że ich rzesza ciągle rośnie. W ciągu 10 lat istnienia na rynku stał się inspiracją i kopalnią wiedzy dla wielu osób, poszukujących różnych ciekawych rozwiązań w dziedzinie zdrowego trybu życia.

Więcej
Nasze magazyny