Czy i jak działają leki przeciwbólowe? Historia leczenia bólu.

Jak wykazało nowe badanie, przeciwzapalne leki przeciwbólowe tylko w niewielkim stopniu łagodzą ostre dolegliwości, a mogą być przyczyną przewlekłych problemów już po kilku miesiącach.

Artykuł na: 9-16 minut
Zdrowe zakupy

Zmaganie z bólem jest chyba nieodłączną częścią ludzkiego losu. Lekarze mogą potwierdzić, że u swych pacjentów leczą go znacznie częściej niż jakiekolwiek inne dolegliwości, a rozwiązanie jest niezmiennie takie samo: recepta na środek przeciwbólowy, jak np. silne i skuteczne NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne), steroid lub opioid.

Ok. 1/3 wszystkich dorosłych Amerykanów cierpi z powodu przewlekłego bólu, a wielu z nich nigdy nie wybrało się do lekarza. Zamiast tego, sami ordynują sobie dostępne w aptece bez recepty leki przeciwbólowe, wybierając albo paracetamol (Panadol, Tylenol), albo NLPZ m.in. ibuprofen i aspirynę, która ma zwalczać stan zapalny w organizmie.

Popyt na tę grupę farmaceutyków zapoczątkowała aspiryna, która w 1917 r. została pierwszym dostępnym bez recepty lekiem o takim działaniu. Od tamtej pory ich produkcja stała się wielkim przemysłem, a dochody z ich sprzedaży mają do końca 2028 r. sięgnąć 27,7 mld dolarów, podczas gdy sprzedaż medykamentów na receptę ma osiągnąć, według przewidywań, wartość 91,6 mld dolarów już rok wcześniej1.

Czy leki przeciwbólowe są skuteczne?

Podczas gdy pacjenci w najlepsze łykają tabletki, naukowcy bacznie obserwują te środki, oceniając ich skuteczność i bezpieczeństwo. Autorzy przeglądów Cochrane, będący niezależną grupą badaczy, ponownie przeanalizowali 10 spośród własnych prac przeglądowych, oceniających skuteczność 21 dostępnych bez recepty leków przeciwbólowych, przyjmowanych osobno lub w kombinacji.

Paracetamol (acetaminofen) i aspiryna, 2 z najpopularniejszych leków dostępnych bez recepty, okazały się najmniej skuteczne w zmniejszaniu ostrego bólu, pomagając zaledwie w 11% przypadków. Ale gdy paracetamol przyjmowany był wraz z ibuprofenem, jego skuteczność wzrastała do 70%2.

Inni uczeni nie uznają nawet tych skromnych sukcesów, twierdząc, że działanie leków przeciwbólowych nie jest bardziej skuteczne niż placebo. Innymi słowy, osoba cierpiąca ból wierzy, że pigułka go złagodzi, i tak się dzieje. Może to też mieć jakiś związek z charakterystyką tej dolegliwości, gdyż, jak się wydaje, składają się na nią aspekty fizyczne, psychologiczne i emocjonalne.

Ale badacze z McGill University w Kanadzie odkryli coś bardzo dziwnego: wszelkie różnice pomiędzy efektem działania leku przeciwbólowego i placebo zmniejszają się z biegiem lat z powodu wzrostu efektu placebo. Podczas gdy dawniej istniała wyraźna różnica pomiędzy prawdziwym środkiem a placebo, to dzisiaj jest ona niemal niewidoczna.

Zjawisko to stanowi problem dla firm farmaceutycznych, które próbują wprowadzić na rynek nowy lek i starają się wykazać znaczący efekt jego stosowania, przewyższający to, co oferuje placebo. Jeszcze dziwniejszy jest fakt, że takie zmniejszenie różnic notuje się jedynie w amerykańskich badaniach leków3.

Czy leki przeciwbólowe są bezpieczne?

Leki przeciwbólowe nie są nieszkodliwymi pigułkami, które zalecałoby się łykać do śniadania w ramach zdrowego stylu życia. Aspiryna i inne NLPZ wyrządzają spustoszenie w jelitach i wykazują powiązanie z wieloma schorzeniami, od wrzodów po krwawienia z żołądka.

W jednym z badań, obejmującym 713 zmarłych pacjentów, 244 przyjmowało któryś z NLPZ. Sekcje zwłok wykazały, że 30% grupy przyjmującej lek miało wrzody żołądka lub jelit, podczas gdy w grupie, która go nie stosowała odsetek ten wynosił 13%4.

Leki te mogą także zabijać. Według Systemu Zgłaszania Niepożądanych Zdarzeń (FAERS) agencji FDA , były one odpowiedzialne za 64 354 poważne reakcje w 2015 i 2016 r., w tym blisko 13 tys. zgonów, a "poważne reakcje niepożądane" włącznie ze śmiercią wystąpiły w 67% takich przypadków5.

Od ostrego do przewlekłego bólu

Gdy ból utrzymuje się przez 2 lub więcej tygodni, zostaje przeklasyfikowany z ostrego na przewlekły. Jeśli nawet leki te są marginalnie skuteczne w przypadkach ostrych, to w zwalczaniu bólu przewlekłego są praktycznie bezużyteczne.

Brytyjski Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej (NICE), który ocenia koszt i skuteczność leków zanim będą one mogły być przepisywane przez Narodową Służbę Zdrowia (NHS), twierdzi, że standardowe leki przeciwbólowe - włącznie z aspiryną i ibuprofenem, benzodiazepinami i opioidami - nie powinny być oferowane osobom cierpiącym na ból przewlekły.

Nawet antydepresanty mogą być od nich bardziej skuteczne, ponieważ mogą przynajmniej uporać się z niektórymi psychologicznymi aspektami bólu. Zamiast medykamentów, lekarze powinni sugerować grupowe programy ćwiczeń, terapie psychologiczne lub akupunkturę6.

W tej historii następuje jeszcze jeden zwrot akcji. Otóż, w nowym badaniu odkryto, że ostry ból może przejść w przewlekły, ponieważ pacjent przyjmował te środki. NLPZ, paracetamol i steroidy zakłócają naturalne zdolności układu odpornościowego do radzenia sobie z bólem, wydłużając czas cierpienia z jego powodu.

Czy leki przeciwbólowe mogą powodować zwiększenie bólu?

Największym winowajcą mogą być przeciwzapalne leki przeciwbólowe. Osoby cierpiące na ból krzyża - jedną z najczęstszych lokalizacji tych dolegliwości - są niemal dwukrotnie bardziej narażone na przejście w stan przewlekły, jeżeli we wczesnym stadium stosowały NLPZ, niż te, które używały innego rodzaju leku przeciwbólowego.

Ogółem, ok. 40% osób w tej kondycji przyjmujących te środki wciąż odczuwa ból rok później, a badacze z McGill University twierdzą, że wiedzą, dlaczego tak się dzieje. Leki te blokują produkcję neutrofilów, czyli białych krwinek stanowiących pierwszą linię obrony układu odpornościowego w walce ze stanem zapalnym i w naprawie uszkodzonych tkanek7.

Uczeni przeanalizowali profile genetyczne 98 osób z ostrym bólem krzyża i odnotowali zmiany ekspresji ponad 5,5 tys. genów u tych, którym po upływie 3 miesięcy ból już nie dokuczał, ale brak było zmian ekspresji genów u tych, u których nadal się utrzymywał.

Odkrycia te sugerują, że farmaceutyki zatrzymały naturalną odpowiedź organizmu na ból.

Stan zapalny nie jest złoczyńcą, którego trzeba powstrzymać lekami przeciwzapalnymi; w istocie jest on początkiem procesu leczenia przyczyny bólu, a blokowanie go może wprawdzie przynieść pewną krótkotrwałą ulgę w ostrych dolegliwościach, ale jednocześnie spowoduje też przewlekłe, długofalowe problemy.

Jeffrey Mogil, badacz z McGill, wyjaśnia: "Stan zapalny pojawia się z jakiegoś powodu i, jak się wydaje, ingerowanie weń jest rzeczą niebezpieczną. Od kilkudziesięciu lat standardową praktyką medyczną jest leczenie bólu lekami przeciwzapalnymi, ale odkryliśmy, że to krótkoterminowe rozwiązanie może prowadzić do bardziej długotrwałych problemów".

Ból przewlekły poprzez leki przeciwbólowe

Większość z nas prędzej czy później dozna tego stanu. "Ból jest stałym towarzyszem ludzkości", jak mówi Marcia Meldrum, badaczka z University of California w Los Angeles (UCLA). Jednakże, pomimo jego powszechności medycyna dopiero usiłuje zrozumieć, co tak naprawdę dzieje się w organizmie i jak to skutecznie leczyć, o ile w ogóle leczenie jest potrzebne8.

Podjęto dotychczas kilka fałszywych tropów w kwestii traktowania bólu. Na przestrzeni lat oferowano morfinę i heroinę, a później opioidy, które stały się przyczyną jednego z największych skandali współczesnej medycyny, w wyniku którego całe miasta popadły w uzależnienie.

NLPZ wydawały się bezpieczniejszą drogą, ale wiele wskazuje na to, że stanowią one raczej część problemu niż rozwiązania, gdyż przekształcają dolegliwości ostre w przewlekłe.

Jednakże dr Meldrum nie ma złudzeń, że cokolwiek szybko się zmieni: pigułki łatwo się łyka i stały się one sposobem życia dla wielu Amerykanów. Jak pisze: "Żyjemy teraz w kulturze, gdzie zbyt wiele osób postrzega leki nie tylko jako odpowiedź na ból, ale także sposób polepszenia życia".

Skłonienie tych osób, by zobaczyły, że środki te skazują je na trwające całe życie dolegliwości, będzie wymagało ogromnej zmiany kulturowej, która nie nastąpi z dnia na dzień.

Historia leczenia bólu

 • XVII w.: Lekarze oferują opium dla złagodzenia bólu 1806 r.: Morfina zostaje wyizolowana z opium Lata 20.
 • XIX w.: Morfina produkowana jest w niemieckich fabrykach i używana do leczenia bólu, lęku, gruźlicy i "choroby kobiecej"
 • Lata 60. XIX w.: Morfina używana jest jako lek przeciwbólowy do leczenia żołnierzy podczas amerykańskiej Wojny Secesyjnej
 • 1898 r.: Firma Bayer produkuje heroinę, pochodną morfiny, aby zmniejszyć ryzyko uzależnienia, i sprzedaje ją jako lek na kaszel
 • 1899 r.: Bayer opracowuje aspirynę z acetylowanego kwasu salicylowego, związku pochodzenia roślinnego Początek XX w.: Morfina i heroina stają się najczęściej używanymi lekami przeciwbólowymi, pierwszymi spośród opioidów
 • 1917 r.: Aspiryna staje się pierwszym lekiem przeciwbólowym dostępnym bez recepty, zastępując opiaty w leczeniu łagodnego i umiarkowanego bólu
 • Lata 20. XX w.: Osoby cierpiące z powodu przewlekłego bólu nadal charakteryzowane są jako ulegające urojeniom, symulujące lub uzależnione od narkotyków
 • Lata 60. XX w.: Leczenie bólu staje się uznaną dziedziną medycyny; w latach 70. wydawane jest już dedykowane zagadnieniu czasopismo naukowe, Pain, oraz powstaje stowarzyszenie: Międzynarodowe Stowarzyszenie Badania Bólu
 • 1965 r.: Psychologowie Ronald Melzack i Patrick Wall publikują swą teorię "kontroli bramkowej", postulującą, że ból związany jest z wysyłaniem sygnałów bólowych z rdzenia kręgowego do mózgu
 • Lata 80. XX w.: Świat medyczny ogłasza "niskie ryzyko" uzależnienia od opioidów
 • 1985 r.: Chociaż NLPZ zapowiadane były jako "bezpieczne" leki przeciwbólowe, jeden z pierwszych tego typu środków na rynku, fenylobutazon, został zakazany, gdy stwierdzono, że wywołuje on niedokrwistość aplastyczną
 • 1999 r.: Na rynek wprowadzone zostają pierwsze leki przeciwbólowe COX-2 jako opcja bezpieczniejsza niż NLPZ, ponieważ nie wywołują wrzodów żołądka i krwawień, lecz oddziałują na mediatory zapalne i omijają jelita
 • Początek XXI w.: Jako alternatywa dla leków przeciwbólowych, popularność zyskują mechanizmy radzenia sobie z bólem, takie jak terapia poznawczo-behawioralna (CBT)
Bibliografia
 • Globe Newswire, "Over-the-Counter Pain Medication Market Is Estimated to Attain a Valuation of US $27.7 Bn by the End of 2028," Apr 11, 2022. globenewswire.com; MarketWatch, "Pain Management Drugs Market Share, Key Players Profiles, Revenue, Regional Analysis and Forecast 2027," press release, May 13, 2022. Marketwatch. com
 • Cochrane Database Syst Rev, 2015 (11): CD010794
 • Pain, 2015; doi: 10.1097/j.pain.0000000000000333
 • Postgrad Med J, 2001; 77: 82-8
 • Drug Saf, 2018; 41: 313-20
 • NICE draft clinical guidelines, August 3, 2020
 • Sci Transl Med, 2022; 14(644): eabj9954
 • JAMA, 2003; 290: 2470-2
Autor publikacji:
Wczytaj więcej
Magazyn
O czym lekarze ci nie powiedzą
ma już 10 lat
Alicja Langsteiner
Alicja Langsteiner
Prezes i założycielka Spółki Langsteiner Sp. z o.o

W życiu i działalności biznesowej ważne są dla mnie te same wartości. Tworzenie rzeczy użytecznych, poprawiających zdrowie i komfort życia idą więc w parze ze wspieraniem rozwoju nauki. Jestem propagatorką holistycznego podejścia do zdrowia, wykorzystywania mądrości natury i siły nauki, w tworzeniu naszych produktów, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jako laureaci licznych nagród, w tym Diamenty Forbes, Ambasador Polskiej Gospodarki czy Gazele Biznesu, cenimy współpracę z zaufanymi partnerami i odpowiedzialnymi mediami. Dlatego gościmy na łamach tego wydawnictwa.

Więcej
Ryszard Chęciński
Ryszard Chęciński
Prezes Gabinety Mumio Sp. z.o.o.

O czym lekarze Ci nie powiedzą?... na przestrzeni dziesięciolecia periodyku, okazuje się, że nie powiedzą Ci o wielu sprawach, możliwościach, lekach, sposobach, nadziejach wręcz.
W sposób jasny, przejrzysty, dostępny robi to za nich właśnie ten nasz miesięcznik. To na jego łamach dowiadujemy się, jak można z pominięciem medycyny konwencjonalnej postawić się na nogi, zapobiec schorzeniom czy nawet po prostu się uzdrowić. Skala źródeł, środków, ocen, podpowiedzi, adresów jest ogromna i z łatwością można dotrzeć zarówno
do wiarygodnych uzdrowicieli, jak i zdrowych suplementów diety, ziół czy sposobów uzdrawiania się samemu. Naszym zdaniem, może to i lepiej dla nas, że lekarze nie o wszystkim Ci powiedzą, a zrobi to dla nas dostępny, porządnie wydany i wiarygodny miesięcznik.

Więcej
Marcin Płoch
Marcin Płoch
Dyrektor ds. marketingu Xenico Pharma Sp. z o.o.

Żyjemy w czasach szerokiego dostępu do informacji, również do informacji o tym, jak najlepiej należy dbać o swoje zdrowie. Prewencja i profilaktyka to jest coś, co pozwala nam je jak najdłużej utrzymać w dobrej kondycji. W Xenico tworzymy wysokiej jakości, naturalne rozwiązania w oparciu o najnowsze doniesienia z całego świata. Od wielu już lat prezentujemy nasze produkty na łamach OCL. Mamy nadzieję na dobrą współpracę w kolejnych latach, w myśl wspólnie wyznawanej zasady – Twoje zdrowie w Twoich rękach.

Więcej
Marcin Fiedorowicz
Marcin Fiedorowicz
Dyrektor Operacyjny Herbal Pharmaceuticals

Doceniamy O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą za ich nieustępliwość w dążeniu do szerzenia wiedzy i za to, że wszystkie publikacje oraz informacje, na których bazuje pismo, są poparte rzetelnymi i zweryfikowanymi badaniami. To pokrewieństwo w podejściu do zdrowia i nauki sprawia, że nasza współpraca jest tak naturalna i trwała. Herbal Monasterium to kluczowa marka firmy Herbal Pharmaceuticals, która od lat szanuje tradycję stosowania naturalnych składników w celu promowania holistycznego podejścia do zdrowia. Oferujemy preparaty, które łączą w sobie mądrość tradycyjnego ziołolecznictwa z nowoczesnymi osiągnięciami medycyny. Nasza obietnica to dostarczenie produktów najwyższej jakości, które są nie tylko skuteczne, ale przede wszystkim bezpieczne, pozbawione zbędnych dodatków, konserwantów czy barwników. Sięgając po nasze produkty, dzięki określonej standaryzacji składników, otrzymuje się oczekiwaną skuteczność z wysokim poziomem bezpieczeństwa stosowania. Wyróżnia nas holistyczne podejście do zdrowia, które wykracza poza leczenie objawów i skupia się na pierwotnych przyczynach problemów zdrowotnych. Ponadto, kładziemy nacisk na etyczne praktyki i odpowiedzialność za środowisko. Herbal Monasterium to marka dla tych, którzy szukają naturalnych rozwiązań dla swojego zdrowia. Nasze produkty są odpowiedzią na potrzeby współczesnego Pacjenta, który chce łączyć tradycję z nowoczesnością.

Więcej
mgr farm. Aleksandra Mróz-Lubińska
mgr farm. Aleksandra Mróz-Lubińska
Prezes Zarządu Chemiczno-Farmaceutycznej Spółdzielni Pracy ESPEFA

Nasza współpraca zrodziła się na łamach tego prestiżowego czasopisma i trwa nadal, owocując udanymi kampaniami. 10 ostatnich lat to dla nas inspirująca podróż do innowacji i rozwoju. ESPEFA w tym czasie z sukcesem wprowadzała na rynek nowe produkty, które znalazły miejsce na łamach czasopisma, dzięki czemu mogliśmy dotrzeć z ważnymi informacjami do odbiorców. Wspólnie edukowaliśmy czytelników, umożliwiając im podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących opieki zdrowotnej.

Więcej
Beata Iwanicka
Beata Iwanicka
General Manager Kenay

Współpracę z redakcją O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą rozpoczęliśmy dokładnie 10 lat temu – zamieściliśmy reklamę już w drugim numerze pisma. Przez ten czas nasza firma rozrosła się i rozwinęła współpracę z najlepszymi zagranicznymi producentami renomowanych marek, z roku na rok poszerzając asortyment oraz kontynuując swoją misję propagowania zdrowego stylu życia i udowadniając, że zachowanie młodości i zdrowia przez długie lata – a co za tym idzie także poprawianie jakości codziennego życia – nie musi kojarzyć się z nieprzyjemnym obowiązkiem. Wiemy, jak ważne jest zdrowie dla każdego, dlatego kierując się tym przekonaniem, obserwujemy światowy rynek suplementów diety zarówno poprzez uczestniczenie w międzynarodowych targach, analizę fachowej literatury, jak i poprzez rozwijanie współpracy z partnerami na całym świecie. W ten sposób staramy się zapewnić naszym klientom dostęp do najnowszych, najciekawszych, ekologicznych suplementów diety oraz superfoods. W tych działaniach sekunduje nam redakcja O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą. Lata współpracy zawodowej zaowocowały również przyjacielskimi relacjami osobistymi.

Więcej
Marta Skolmowska
Marta Skolmowska
Właścicielka Centrum Ziołolecznictwa Wilcaccora w Łomiankach

Nasza współpraca z Redakcją O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą przyczyniła się niewątpliwie do poprawienia wiedzy Czytelników o naszych sztandarowych produktach, jakimi są zioła amazońskie, o ich zastosowaniu i skuteczności. Jako Centrum Ziołolecznictwa dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty były zawsze badane zarówno pod względem czystości, jak i skuteczności, dlatego staramy się podkreślać w artykułach, udostępnianych na łamach tego magazynu, jak ważna jest nasza współpraca z centrami naukowymi. Sądzimy, że dzięki naszej współpracy z gazetą rośnie w społeczeństwie świadomość, jak niezwykle ważna jest profilaktyka zdrowotna, gdyż łatwiej jest zapobiegać, niż leczyć, a lepiej jest zapobiegać środkami naturalnymi, aniżeli sztucznie wytworzonymi przez koncerny farmaceutyczne. Właśnie to propagowanie wśród Czytelników profilaktyki zdrowotnej uważamy za jedno z najważniejszych zadań, które magazyn O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą nam umożliwia, za co bardzo dziękujemy i mamy nadzieję na dalszą wieloletnią i owocną współpracę.

Więcej
Agnieszka Wójcik
Agnieszka Wójcik
Prezes Onkomed Sp. z o.o.

Onkomed Sp. z o.o. współpracuje z redakcją O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą od wielu lat w ramach reklamy naszych oliwek ozonowanych OZONELLA i potwierdzamy dużą skuteczność naszych reklam oraz oczekiwany odzew. Mimo ogromnego postępu medycyna konwencjonalna ma swoje ograniczenia, zostawiając przestrzeń dla niekonwencjonalnych, sięgających natury, metod walki z różnymi dolegliwościami. Te właśnie metody w sposób bardzo przystępny prezentowane są na łamach miesięcznika. Wielu z naszych klientów
to jego czytelnicy. W dzisiejszych czasach ludzie chcą wiedzieć więcej, żyć zdrowo i naturalnie, dlatego chętnie sięgają do natury mającej tak wiele do zaoferowania. Warto podkreślić, że miesięcznik stale ewoluuje, reaguje na zmieniające się potrzeby swoich odbiorców i nieustannie dąży do tego, aby czymś nowym, niespotykanym zaskoczyć swoich czytelników i tym samym sprawia, że ich rzesza ciągle rośnie. W ciągu 10 lat istnienia na rynku stał się inspiracją i kopalnią wiedzy dla wielu osób, poszukujących różnych ciekawych rozwiązań w dziedzinie zdrowego trybu życia.

Więcej
Nasze magazyny