Masz wysokie ciśnienie? Spróbuj tych sposobów

Wysokie ciśnienie krwi, zwa­ne też nadciśnieniem, defi­niuje się jako trwałą wartość 140/90 mmHg lub wyższą w Pol­sce, a 130/80 mmHg w Stanach Zjednoczonych. Rzadko wywołuje ono widoczne objawy, ale może poważnie uszkadzać narządy takie jak serce, nerki i mózg, przyczyniając się też do podwyż­szenia ryzyka zawału i udaru. Przedstawiamy kilka domowych łatwych sposobów na nadciśnienie.

Artykuł na: 6-9 minut
Zdrowe zakupy

Na wartość ciśnienia mogą wywierać wpływ najrozmaitsze czynniki, takie jak pora dnia, tem­peratura w pomieszczeniu, je­dzenie lub picie w ciągu godziny przed pomiarem, wysiłek fizycz­ny, stres, a nawet rozmowa. Być może słyszałaś też o "efekcie bia­łego fartucha" – wzroście ciśnie­nia krwi wywołanym samą czyn­nością mierzenia go przez lekarza.

Aby ustalić, czy Twoje ciśnienie krwi jest powodem do niepokoju, lekarz może zalecić ambulatoryj­ne monitorowanie go, polegające na pomiarze ciśnienia w okresie 24-godzinnym, lub monitoro­wanie domowe, gdzie samo­dzielnie dokonujesz odczytów. Udowodniono, że takie sposo­by monitorowania umożliwiają lepszą ocenę ryzyka sercowo­-naczyniowego niż manualne pomiary ciśnienia krwi dokony­wane w gabinecie lub klinice1.

Jeżeli po dokładnym moni­torowaniu okaże się, że Twoje ciśnienie krwi jest niezdrowo podwyższone, możesz podjąć szereg prostych kroków, by je obniżyć, o ile nie jest spowodo­wane konkretną przyczyną, taką jak choroba nerek lub zaburzenia hormonalne. Oto kilka natural­nych sposobów i zmian stylu życia, jakie możesz zastosować, a wszystkie one cechują się udo­wodnioną dobrą skutecznością.

Jedz więcej owoców i warzyw

Zwykłe zwiększenie spożycia zieleniny może znacząco obniżyć ciśnienie krwi2. Zarówno owoce, jak i warzywa są dobrymi źródłami potasu i błonnika, mających znane własności obniżania ciśnienia3.

 • Buraki Codzienna porcja soku z buraków może obniżać ciśnienie krwi4. Zdaniem badaczy, dzieje się tak dlatego, iż buraki są bogate w azotany, przez co zwiększają we krwi poziom tlenku azotu, rozszerzają­cego naczynia krwionośne. Jak się jednak wydaje, buraki mają też niezależne od azota­nów działanie obniżające ciśnienie krwi5.
 • Jagody Codzienne spożywanie 100 g ja­gód oraz wypijanie napoju jagodowego może obniżyć skurczowe ciśnienie krwi o wartość do 7 mmHg6. Dobrym wybo­rem będzie borówka amerykańska, czarna jagoda, borówka brusznica, czarna po­rzeczka, truskawka, aronia lub malina.
sok pomidorowy
Jak stwierdzono, picie niesolonego soku pomidorowego obniża zarówno skurczo­we, jak i rozkurczowe ciśnienie krwi u osób z nadciśnieniem i stanem przednadciśnienio­wym (ciśnieniem krwi lekko powyżej wartości prawidłowej)7. Zdaniem naukowców odpowia­da za to zawarty w tych warzywach likopen.
 • Rodzynki Garść rodzynek, spożywana 3 razy dziennie, może znacząco obniżyć ciśnienie krwi już w ciągu miesiąca8.
 • Banany Te owoce, słynące z wysokiej zawartości potasu, mogą przy regularnym spożywaniu pomóc obniżyć ciśnienie krwi9.

Suplementy pomogą w walce z nadciśnieniem

Mnóstwo z nich wykazało skuteczność w obniżaniu ciśnienia krwi. Najlepiej skonsultuj się ze swoim lekarzem, by ustalić, jakie suplementy i dawki będą dla Ciebie najlepsze, ale poniżej proponujemy kilka najważniejszych suplementów wraz z sugerowanymi dawkami na podstawie dowodów naukowych.

 • Czosnek Liczne badania wykazały, że suplementy z tym warzywem mogą skutecznie obniżać ciśnienie krwi u osób z nadciśnieniem10. Sugerowane dawkowanie: 600 mg dziennie ekstraktu z czosnku.
 • Koenzym Q10 W jednym z badań ten silny przeciwutleniacz był w stanie obniżać skurczowe ciśnienie krwi (wyższą wartość) nawet o 17 mmHg, a ciśnienie rozkurczowe (niższą wartość) do 10 mmHg bez znaczących skutków ubocznych11. Sugerowane dawkowanie: 100 mg 2 razy dziennie.
 • Omega-3 Suplementy z tymi niezbędnymi kwasami tłuszczowymi konsekwentnie obniżają ciśnienie krwi w badaniach klinicznych. Wyższe dawki wydają się mieć najsilniejsze działanie, ale nawet mniejsze dawki mogą prowadzić do znaczącego obniżenia12. Sugerowane dawkowanie: 3-15 g dziennie kwasów omega-3 łącznie.
 • Ekstrakt z pestek winogron Rezultaty 16 badań obejmujących ponad 800 osób wykazują, że ma on korzystny wpływ na ciśnienie krwi13. Sugerowane dawkowanie: 150-300 mg dziennie.

Sięgnij po ciemną czekoladę

Zaledwie kilka kostek dziennie (ok. 6 g) może obniżyć ciśnienie krwi u osób z łagodnym nadci­śnieniem, nie wywierając żadne­go wpływu na wagę ciała. Musi to być jednak ciemna czekolada; biała nie ma takiego działania14. Dla uzyskania maksymalnych korzyści wybieraj czekoladę o za­wartości kakao 70% lub wyższej.

Ruszaj się

Ćwiczenia aerobowe, takie jak marsze, biegi, jazda na ro­werze, taniec i pływanie, są bardzo skutecznym natu­ralnym sposobem obniżania ciśnienia krwi15. Jeżeli dotąd jeszcze nie jesteś aktywna fizycznie, znajdź taki rodzaj aktywności, który sprawi Ci przyjemność, i dąż do wy­konywania go codziennie przez co najmniej 20 minut.

Qigong
Qigong to starożytna chińska metoda ruchu i kontroli oddychania, wyraźnie obniżała odczyty ciśnienia krwi po 10 tygodniach praktykowania, co stwierdzono w ba­daniu osób z łagodnym nadciśnieniem. Wiele wskazuje na to, że spokrewniona z nią technika tai-chi również ma dzia­łanie obniżające ciśnienie krwi.

Rzuć palenie, aby mieć niskie ciśnienie

Związki zawarte w dymie papie­rosowym uszkadzają naczynia krwionośne i zaburzają rytmiczną pracę serca. U palaczy ryzyko cho­rób układu sercowo-naczyniowego wzrasta 3-krotnie.

Nikotyna obkur­cza naczynia, przez co krew z coraz większym trudem przeciska się przez tętnice. Pod jej wpływem dochodzi do upośledzenia funkcji śródbłonka, sztywności tętnic, stanu zapalnego, modyfikacji lipidów, a także zmiany czynników przeciwzakrzepowych, co sprzyja inicjacji i przyspiesze­niu procesów miażdżycowych23.

medytacja
W 4-miesięcznym badaniu medytacji transcendentalnej (formy medytacji z bezgłośną mantrą) u pacjentów z chorobą wieńco­wą osoby medytujące uzyskały znaczące obniżenie skurczo­wego ciśnienia krwi w porównaniu do grupy kontrolnej18.

Sprawdź swoje leki

Nadciśnienie mogą wywoły­wać różne leki, zapytaj więc lekarza, czy któryś z przyj­mowanych przez Ciebie pre­paratów może być przyczyną wysokich odczytów ciśnienia, i tam, gdzie to możliwe, poszukaj alternatyw natural­nych. Oto niektóre leki, na ja­kie należy zwrócić uwagę:

 • Doustne środki antykoncepcyjne19,
 • Trójcykliczne leki przeciwdepresyjne20,
 • Leki obkurczające bło­nę śluzową nosa, takie jak pseudoefedryna21,
 • Leki o działaniu sty­mulującym, takie jak me­tylofenidat (Ritalin)22.

Pozbądź się nadwagi

Zależność między nadmierną wagą a podniesionym ciśnie­niem krwi jest dobrze udokumentowana. Eksperci szacu­ją, że otyłość stanowi 65-78% przypadków pierwotnego nadciśnienia. Składa się na to kilka różnych mechanizmów, m.in. zmiany cytokin pochodzących z tłuszczów, zaburzenia hormonalne, oporność na insulinę, strukturalne i funkcjonalne zmiany nerek oraz nadmierna aktywacja układu nerwowego.

Obniżenie masy ciała jest głównym celem leczenia nadciśnienia związanego z otyłością, bo już utrata 1 kg ob­niża ciśnienie o 2-3 mmHg, a 5 kg – aż o 10-20 mmHg. Jeśli pracujesz fizycznie, wystarczy Ci 1500-2000 kcal dziennie. Najlepiej spożywać je pod postacią 4-5 niewielkich posił­ków zamiast 2 dużych. Od stołu wstawaj z lekkim uczu­ciem niedosytu. Kolację jedz na 2 godz. przed snem24.

Bibliografia
 • Curr Hypertens Rep, 2008; 10: 355–8; Clin Exp Pharmacol Physiol, 2014; 41: 46–53
 • Lancet, 2002; 359: 1969–74
 • J Hypertens, 1991; 9: 465–73; J Hypertens, 1992; 10: 195–9
 • J Nutr, 2013; 143: 818–26
 • Adv Nutr, 2017; 8: 830–8
 • Am J Clin Nutr, 2008; 87: 323–31
 • Food Sci Nutr, 2019; 7: 2271–9
 • Postgrad Med, 2014; 126: 37–43
 • Indian J Med Res, 1999; 110: 27–9
 • J Nutr, 2016; 146: 389S–96S; BMC Cardiovasc Disord, 2008;8:13
 • J Hum Hypertens, 2007; 21: 297–306
 • Circulation, 1993; 88: 523–33
 • Medicine (Baltimore), 2016; 95: e4247
 • JAMA, 2007; 298: 49–60
 • Medicine (Baltimore), 2017; 96: e6150
 • Am J Chin Med, 2003; 31: 489–97
 • J Altern Complement Med, 2003; 9: 747–54
 • Arch Intern Med, 2006; 166: 1218–24
 • J Clin Hypertens (Greenwich), 2017; 19: 1032–41
 • Am J Cardiol, 1992; 70: 1306–9
 • J Fam Pract, 2017; 66: E1-E2; Arch Intern Med, 2005; 165: 1686–94
 • Int J Environ Res Public Health, 2018; 15. pii: E1789
 • Curr Pharm Des. 2010;16(23):2518-25
 • Gland Surg. 2020 Feb; 9(1): 80-93
Autor publikacji:
Wczytaj więcej
Nasze magazyny