Czy warto przyjmować nootropy - substancje poprawiające sprawność mózgu?

Nootropy mają poprawiać pamięć i utrzymywać koncentrację. Ale czy naprawdę działają, czy to tylko pobożne życzenia?

Artykuł na: 9-16 minut
Zdrowe zakupy

Każdy potrzebuje czasami odrobiny wsparcia poznawczego – od ucznia, który musi przebrnąć przez nocną na­ukę przed egzaminem, po starszą osobę, która od czasu do czasu ma problemy z pamięcią i chce ją poprawić.

Dawniej studenci mogli sięgnąć po dzbanek kawy lub nawet amfetaminę, a niektó­rzy nadal to robią dzięki pozyskiwaniu nielegalnych zapasów leków Ritalin lub Adderall w celu zwiększenia po­ziomu dopaminy w mózgu. Mogą one poprawiać koncentrację, przynajmniej na tyle długo, by zdać egzamin.

Kawa może przynieść natychmiasto­wy zastrzyk energii, ale koncentracji sprzyjają również jajka. Zawierają one witaminy z grupy B, takie jak folian, które wspomagają produkcję seroto­niny i innych regulujących nastrój neuroprzekaźników.

Jajka są również pełne choliny – ważnego dla pamięci, uczenia się i koncentracji składnika odżywczego, który występuje także w czerwonym mięsie, wątróbce oraz tłustych rybach, takich jak łosoś. Gorz­ka czekolada i czarne jagody również sprzyjają dobrej kondycji mózgu.

Co to takiego nootropy?

Jednak idea wzmacniających mózg produktów spożywczych i suple­mentów diety zaczęła nabierać na­ukowego zabarwienia, gdy nadano im nazwę: nootropy, czyli inteligentne leki.

Termin ten został ukuty przez rumuńskiego psychologa i chemi­ka Corneliu E. Giurgeę w 1972 r. 8 lat wcześniej Giurgea syntetyzował piracetam jako związek chemiczny poprawiający przyswajanie informacji i pamięć. Jako taki nigdy nie został on zatwierdzony przez amerykański farmaceutyczny organ regulacyjny – Agencję Żywności i Leków (Food and Drug Administration, FDA) – a w Wiel­kiej Brytanii jest dostępny wyłącznie na receptę w ramach terapii mioklonii, czyli mimowolnych skurczów mięśni.

Piracetamu nie przebadano solidnie. W istniejących badaniach testowano go w leczeniu ostrych i przewlekłych schorzeń, które nie mają nic wspólnego z bystrością umysłu, takich jak: udar mózgu, demencja, stan zagrożenia pło­du przy porodzie, anemia sierpowata, afazja poudarowa (trudności w mówie­niu lub rozumieniu mowy) i bezdech.

W jednym z badań, w którym ocenia­no zdolność piracetamu do wspoma­gania mózgu, wywnioskowano, że nie pomógł on 25 dzieciom z zespołem Downa w poprawie ich zachowania lub funkcji poznawczych. Zamiast tego spowodował, że były one bardziej agresywne, pobudzone i drażliwe1.

mężczyzna przy stole
Słowo "nootrop" pochodzi z greckiego "noos" oznaczającego umysł oraz "tropein" oznaczającego kręcić lub zmieniać. Razem oznaczają one "zmieniający umysł" lub "wpływający na umysł". Ten termin został wprowadzony przez chemika i psychologa Corneliu E. Giurgea, który opisał nootropy jako substancje, które mogą poprawić funkcje poznawcze, takie jak pamięć, koncentracja i kreatywność, bez wywoływania znaczących skutków ubocznych.

Jak działają nootropy?

Te chwiejne kroki nie zatrzymały nootropowej kolejki górskiej, a środ­ki nootropowe zyskują na popular­ności wśród bogatych i sławnych. Kontrowersyjny podcaster Joe Rogan reklamuje suplement diety Alpha BRAIN, który – jak twierdzi – zażywa codziennie, aby utrzymywać kon­centrację i wspomóc przypominanie sobie właściwych słów w chwilach napięcia. Jego aprobata uczyniła ten preparat najlepiej sprzedającym się nootropem w skali globu. Producent – firma Onnit – deklaruje sprzedaż milionów tabletek na całym świecie.

Nelson Dellis, 5-krotny mistrz w dzie­dzinie zapamiętywania w USA, przyj­muje suplement diety Mind Lab Pro. Dzięki temu z łatwością mogę włączyć do mojej codziennej diety wszystkie najlepsze leki nootropowe. Im dłuższa suplementacja, tym lepsze efekty.

Pomyśl o tym, jak o multiwita­minie dla mózgu – zachwyca się Dellis. Alpha BRAIN, który kosztuje aż 80 dolarów (320 zł) za 90 kapsułek, ma poprawiać koncentrację i procesy umysłowe oraz wprowadzać „w trans”, który – jak się wydaje – stanowi źródło kreatywności i produktywności.

Mind Lab Pro, który zawiera 11 składników odżywczych i substancji pochodzenia roślinnego, ma przynosić podobne efekty za podobną cenę. Producent obiecuje poprawę koncentracji już po zaledwie 30 minutach od zażycia.

Oprócz kapsułek leki nootropowe występują również pod postacią „in­teligentnego”, pełnego aminokwasów i witamin, płynu, który – w przeciwień­stwie do napojów energetycznych – nie powoduje podenerwowania. Jednak czy, niezależnie od formy, substancje te rzeczywiście sprawiają, że ludzie mają bystrzejszy umysł, czy też ich użytkownikom tylko tak się wydaje?

Aby się tego dowiedzieć, naukowcy z Uniwersytetu w Leeds w Anglii przeprowadzili podwójnie zaślepione i kontrolowane placebo badanie prepa­ratu Mind Lab Pro, którego sponsorem był jego producent – firma Performance Lab2. Grupie 49 zdrowych osób w wie­ku 20-68 lat codziennie przez miesiąc podawano albo 2 kapsułki tego suple­mentu diety, albo pigułkę placebo.

W sumie prawdziwy suplement diety otrzymało 36 osób, a 13 placebo. Chociaż żadna z grup nie wiedziała, co jej podawano, przyjmujący preparat odnotowali „znaczną poprawę” wyni­ków we wszystkich testach pamięci.

tabletki
Nootropy występują zarówno w formie naturalnej, jak i syntetycznej. Niektóre z najbardziej popularnych naturalnych nootropów to piracetam, L-teanina, ashwagandha i kofeina. Z kolei syntetyczne nootropy obejmują substancje takie jak modafinil, racetamy i noopept. Oba rodzaje nootropów mogą mieć różne mechanizmy działania i skutki uboczne.

Nasze badanie wykazało, że za­żywanie suplementu nootropowego znacząco poprawia pamięć, co widać szczególnie w przypadku elementów pamięci natychmiastowej i opóźnio­nej, czyli np. zapamiętywania nazw i miejsc lub lokalizacji pozostawio­nych przedmiotów, takich jak klu­czyki do samochodu – powiedziała jedna z badaczek Andrea Utley.

Co ciekawe, osoby przyjmujące placebo odnotowały poprawę w zakre­sie pamięci słuchowej – zdolności do przywoływania dźwięków lub ludzkich wypowiedzi – i natychmia­stowego przypominania. Sugeruje to, że w przypadku leków nootro­powych występuje pewien stopień wyższości ducha nad materią.

8 lat wcześniej kontrolowane placebo badanie Alpha BRAIN z po­dwójnie ślepą próbą doprowadziło do podobnych wniosków: osoby przyjmujące ten preparat zgłaszały „znaczącą” poprawę pamięci wer­balnej i funkcji wykonawczych.

Grupie 63 uczestników w wieku 18-35 lat przez 2 tygodnie podawa­no placebo. Następnie – na 6 tygo­dni – dokonano zmiany na Alpha BRAIN lub nowy rodzaj placebo.

Pod koniec badania, które sfinan­sował producent preparatu, u grupy przyjmującej Alpha BRAIN wykazano lepsze werbalne zapamiętywanie imion i odpowiednich słów oraz poprawę funkcji wykonawczych. Łyżkę dziegciu w beczce miodu sta­nowi fakt, że grupa placebo również wypadła lepiej w różnych testach3.

mózg i kapsułki
Mechanizm działania nootropów jest różnorodny i może obejmować zwiększenie przepływu krwi do mózgu, poprawę neuroprzekaźnictwa, zwiększenie produkcji neuroprzekaźników oraz ochronę komórek mózgowych przed stresem oksydacyjnym. Niektóre nootropy mogą również wpływać na poziom neuroprzekaźników, takich jak dopamina, serotoninai GABA, co może mieć wpływ na nastrój, motywację i funkcje poznawcze.

Roślinne źródła nootropów

W ramach szeroko zakrojonych poszukiwań naukowcy z Instytutu Badań Żywności IMDEA w Hisz­panii odkryli 256 artykułów z 3 medycznych baz danych, które dotyczyły badań wpływu leków nootro­powych na ludzką pamięć i koncentrację4. Zidentyfikowali 4 wy­raźnych zwycięzców o najwyższym potencjale, w tym starą dobrą kofeinę.

 • Miłorząb dwuklapowy (Ginkgo biloba) to nootrop, który naj­lepiej poprawia funkcje per­cepcyjne i motoryczne.
 • Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri) najlepiej popra­wia zdolności językowe, edu­kacyjne i pamięć.
 • Witania ospała (Withania somnifera) To zioło znane jako ashwagandha najskuteczniej łagodzi lęk.
 • Kofeina najlepiej poprawia koncentra­cję i funkcje wykonawcze.

Naukowcy z Czeskiego Uniwersytetu Przyrodniczego zgadzają się, że miłorząb dwuklapowy, witania ospała i bakopa drob­nolistna to skuteczne roślinne leki nootro­powe. Do tej listy dodali też 7 kolejnych, które – jak wykazały badania – również mogą poprawiać koncentrację i pamięć5:

 • Żeń-szeń (Panax ginseng) – jak wyka­zano – zwiększa odporność fizyczną i psychiczną oraz likwiduje zmęczenie. Dawkę 200 mg można bezpiecznie przyj­mować codziennie, jednak osoby cierpiące na astmę i nadciśnienie tętnicze powinny unikać tej rośliny6.
 • Wąkrota azjatycka (Centella asiatica) stanowi składnik sałatek i curry, a 60-120 mg w postaci ekstraktu można bezpiecznie przyjmować codziennie. Wydaje się, że ro­ślina ta łagodzi stany lękowe i w efekcie poprawia jakość snu, choć zaobserwowano to jedynie w badaniach na zwierzętach7.
 • Guarana (Paullinia cupana) zawiera ok. 12% kofeiny, a dawkę 75 mg moż­na przyjmować w postaci tabletki, jednak osoby z zaburzeniami serca, stosujące niektóre leki na astmę lub cierpiące na przewlekłe bóle głowy, cukrzycę, bezsenność bądź owrzo­dzenia powinny jej unikać. Bada­nia wykazały, że ma ona znaczące działanie nootropowe, polegające m.in. na poprawie pamięci, i może nawet pomóc osobom z choroba­mi Alzheimera i Parkinsona8.
 • Eleuterokok kolczasty (Eleuthe­rococcus senticosus) redukuje stres i poprawia pamięć, chociaż są to wnioski płynące z badań na my­szach. Ludziom przynosi inne korzyści, takie jak poprawa stanu komórek, i jest stosowany do detoksykacji zatrutych ołowiem pracowników kopalni. Zale­cana dzienna dawka to 2-3 g suszonego korzenia. Eleuterokoku kolczastego powinny jednak unikać osoby cier­piące na nadciśnienie tętnicze.
Różeniec górski
Różeniec górski (Rhodiola rosea) reduku­je stres i niepokój oraz poprawia funkcje poznawcze, przynajmniej według jednego kontrolowa­nego placebo badania, w którym te­stowano go na grupie studentów. Jednakże roślina ta nie zwiększa­ła ich zdolności poznawczych9.
 • Cytryniec chiński (Schisandra chinensis) działa jak przeciwutleniacz i środek przeciwzapalny, chroni przed chorobami neurodegeneracyjnymi oraz poprawia stan pacjentów z zaburzeniami funk­cjonowania neuroprzekaźników10.
 • Korzeń maca (Lepidium meyenii) – we­dług jednego badania na myszach – może poprawiać funkcje poznawcze, koordy­nację ruchową i wytrzymałość. Ponadto może stanowić „skuteczny pokarm funk­cjonalny spowalniający związane z wie­kiem obniżenie funkcji poznawczych”11.

Nie ma wątpliwości, że nootropy mogą poprawiać pamięć, funkcje poznawcze i koncentrację, ale niewiele osób za­uważa rezultaty po zażyciu zaledwie 1 lub 2 kapsułek. Natychmiastowy efekt nadal wydaje się domeną kofeiny.

tabletki

Leki nootropowe mają za to efekt kumulacyjny, chociaż nigdy nie ba­dano żadnych problemów zdrowotnych wynikających z ich długotrwałego sto­sowania. Naukowcy wątpią, czy jakiekolwiek zauważą, są­dząc po profilu bezpieczeństwa środków, które przetestowano.

Nootropy nie są pa­naceum na zaburzenia poznawcze. Zamiast tego powinny być czę­ścią zdrowego stylu życia, który obejmu­je też aktywność fizyczną, właści­wą dietę ubogą w przetworzoną żywność, redukcję stresu, interakcje spo­łeczne i dobrej jakości sen. Elementy te będą miały równie duży wpływ na zdolności poznawcze, jak każda przeznaczona do tego pigułka.

Bibliografia
 • Hum Psychopharmacol, 2023; 38(4): e2872
 • Hum Psychopharmacol, 2023; 31 (2): 135–43
 • Crit Rev Food Sci Nutr, 2023; 63(22): 5521–45
 • Nutrients, 2022; 14(16): 3367
 • Fitoterapia, 2000: 71(suppl 1): 51–65
 • Phytother Res, 2016; 30(4): 671–80
 • J Ethnopharmacol, 1997; 55(3): 223–29
 • Phytother Res, 2015; 29(12): 1934–39
 • Metab Brain Dis, 2016; 31: 653–66
 • Evid Based Complement Alternat Med, 2016; 2016: 43942
Autor publikacji:
Wczytaj więcej
Nasze magazyny