Witamina D - na co pomaga i dlaczego jest ważna?

Oto 11 powodów, dla których warto zadbać o właściwą podaż tego cennego składnika odżywczego w codziennej diecie.

Artykuł na: 9-16 minut
Zdrowe zakupy

Dlaczego witamina D jest ważna?

Związek ten jest wyjątkowy, ponieważ może być wytwarzany w skórze pod wpływem światła słonecznego. Biologicznie aktywna postać witaminy D - 1,25(OH)2D stymuluje wchłanianie wapnia w jelitach. Bez niej absorbowane jest zaledwie 10-15% tego pierwiastka z pożywienia i ok. 60% fosforu. Prawidłowa ilość słonecznej witaminy zwiększa wchłanianie wapnia o 30-40%, a i fosforu o 80%1.

Wyprodukowana w naszej skórze witamina D może być odpowiedzialna za regulację do 200 genów2! Tymczasem niedobór tego związku dotyka prawie 50% populacji na całym świecie. Zdaniem ekspertów przyczyną tej wręcz pandemicznej hipowitaminozy jest nasz styl życia - coraz więcej czasu spędzamy we wnętrzach, co skutkuje niewystarczającą ekspozycją na światło słoneczne. Już samo noszenie kremu z filtrem przeciwsłonecznym o współczynniku 30 zmniejsza syntezę witaminy D w skórze o ponad 95%3!

rodzina na plaży
Wyprodukowana w naszej skórze witamina D może być odpowiedzialna za regulację do 200 genów! Tymczasem niedobór tego związku dotyka prawie 50% populacji na całym świecie.

Również niektóre choroby powodują deficyt słonecznej witaminy. Pacjenci cierpiący na zespół złego wchłaniania tłuszczu oraz osoby po operacji bariatrycznej często nie są w stanie wchłonąć tego rozpuszczalnego w tłuszczach związku, natomiast chorzy z zespołem nerczycowym tracą w moczu 25(OH)D4. Ponieważ niewiele pokarmów zawiera witaminę D, wytyczne zalecają jej suplementację. Jednak przed jej rozpoczęciem, dla bezpieczeństwa najlepiej wcześniej oznaczyć poziom 25-hydroksywitaminy D w surowicy i dopiero w przypadku wyników poniżej normy sięgnąć po preparat.

Warto to zrobić, bowiem metaanaliza badań wykazała, że suplementacja tego związku wiąże się ze znacznie zmniejszoną śmiertelnością5.

Kiedy przyjmować witaminę D?

Wynik badania 25(OH)D3, interpretowany jest w kontekście określonych przedziałów referencyjnych poddanych przez laboratorium. Wartości:

 • poniżej 20 ng/ml (poniżej 50 nmol/l) oznaczają stan ciężkiego niedoboru witaminy D wymagający leczenia;
 • 20-30 ng/ml (50-75 nmol/l) wskazują na niewystarczającą podaż tego związku;
 • 30-50 ng/ml (75-125 nmol/l) są optymalne, czyli stanowią wynik prawidłowy;
 • 50-100 ng/ml (125-250 nmol/l) potwierdzają za wysokie stężenie;
 • 100-200 ng/ml (>250 nmol/l) uznawane są za stężenie potencjalnie toksyczne.

Witamina D przeciwdziała zaburzeniom funkcji poznawczych

We włoskim badaniu populacyjnym Invecchiare in Chianti niski poziom witaminy D był związany ze znacznym spadkiem funkcji poznawczych w badanej populacji osób starszych w okresie 6 lat6. Naukowcy dowiedli też, że obniżone stężenie 25(OH)D może negatywnie odbijać się na funkcjach wykonawczych, podczas gdy pamięć i inne domeny poznawcze mogą być względnie zachowane.

Witamina D chroni serce

Liczne prace dostarczają dowodów na to, że protekcyjne działanie witaminy D na serce może odbywać się na kilka sposobów: poprzez tłumienie stanu zapalnego albo układ hormonalno-enzymatyczny reniny i angiotensyny, który kontroluje objętość krążącej w ustroju krwi oraz stężenia jonów sodowych i potasowych w płynach ustrojowych, lub bezpośredni wpływ na komórki serca i ściany naczyń krwionośnych.

W Framingham Heart Study pacjenci z niskim stężeniem witaminy D (poniżej 15 ng/ml) mieli o 60% wyższe ryzyko chorób serca niż osoby mające jej wyższy poziom2.

W innym badaniu, w którym obserwowano mężczyzn i kobiety przez 4 lata, osoby z niskim stężeniem witaminy D (poniżej 15 ng/ml) były 3-krotnie bardziej narażone na rozpoznanie nadciśnienia tętniczego niż mające powyżej 30 ng/ml7.

Witamina D oddala widmo cukrzycy typu 2

Badanie zdrowych ludzi w wieku 65 lat i starszych wykazało, że ci, którzy otrzymywali 700 j.m. witaminy D (plus wapń), mieli mniejszy wzrost stężenia glukozy w osoczu na czczo w ciągu 3 lat niż osoby, które przyjmowały w tym czasie placebo8.

Natomiast fińscy uczeni, którzy obserwowali dzieci od urodzenia, dowiedli, że maluchy, którym podawano suplementy słonecznej witaminy w okresie niemowlęcym, miały prawie 90% mniejsze ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 1 w porównaniu z rówieśnikami, którzy ich nie otrzymywali9.

Witamina D wstrzymuje neurodegenerację

Choroba Parkinsona jest główną przyczyną niepełnosprawności w populacji osób starszych. Niestety czynniki jej ryzyka są stosunkowo nieznane. Ostatnio zasugerowano, że przewlekle niewystarczające spożycie witaminy D odgrywa znaczącą rolę w patogenezie choroby Parkinsona. Badanie kohortowe oparte na Mini-Finland Health Survey wykazało, że niski poziom tego związku może być predyktorem jej rozwoju13.

Witamina D wspiera układ odpornościowy

Aktywna forma tego związku wpływa na reakcje komórek immunologicznych, m.in. zwiększanie produkcji białek zwalczających mikroby. Słoneczna witamina moduluje odpowiedź immunologiczną dzięki 2 mechanizmom: uczestniczy w wytwarzaniu tzw. naturalnych antybiotyków (czyli katelicydyny i defensyny) oraz reguluje funkcje limfocytów T10.

Zdaniem niektórych uczonych niedobór słonecznej witaminy w miesiącach zimowych może być sezonowym bodźcem, który wywołuje ogniska grypy11. W japońskim randomizowanym kontrolowanym badaniu dzieci, którym codziennie podawano jej suplement w dawce 1 200 j.m., miały o 40% niższy wskaźnik zachorowań na grypę typu A w porównaniu z tymi, którym podawano placebo12.

Witamina D walczy z rakiem

Zmniejsza proliferację komórek i zwiększa ich różnicowanie, zatrzymuje wzrost nowych naczyń krwionośnych i ma znaczące działanie przeciwzapalne. Wiele prac naukowych sugeruje związek między niskim poziomem witaminy D a zwiększonym ryzykiem rozwoju nowotworów, z najsilniejszymi dowodami dotyczącymi raka jelita grubego.

W badaniu Health Professionals Follow-up Study u osób z wysokim stężeniem słonecznej witaminy prawdopodobieństwo rozpoznania raka okrężnicy było o połowę mniejsze niż u osób z niskim stężeniem. Istnieją też pewne dowody łączące wyższe spożycie tego związku z niższym ryzykiem raka piersi14.

Witamina D obniża ciśnienie

Badanie NHANES-III przeprowadzone wśród 12 644 dorosłych Amerykanów wykazało, że skurczowe ciśnienie krwi i ciśnienie tętna były odwrotnie i istotnie skorelowane z poziomami 25(OH)D15. Natomiast związany z wiekiem wzrost skurczowego ciśnienia krwi był znacznie niższy u osób z wystarczającym stężeniem witaminy D16.

Potwierdzają to wyniki uzyskane przez niemieckich uczonych w grupie 4 030 osób. Zauważyli oni, że występowanie nadciśnienia tętniczego było także związane ze zmniejszonym poziomem 25(OH)D w surowicy.

Witamina D łagodzi depresję

Norweskie badanie przeprowadzone na ludziach z nadwagą wykazało, że u osób otrzymujących duże dawki witaminy D (20-40 tys. j.m. tygodniowo) odnotowano znaczną poprawę w wynikach skali objawów depresyjnych po roku w porównaniu z pacjentami otrzymującymi placebo17.

Witamina D wzmacnia kości i zapobiega upadkom

Wiadomo, że witamina D pomaga organizmowi wchłaniać wapń i odgrywa rolę w zdrowiu kości. Jednak mało kto wie, że jej receptory znajdują się na szybko kurczliwych włóknach mięśniowych, które jako pierwsze reagują podczas upadku18. Przypuszcza się, że słoneczna witamina może zwiększać siłę mięśni, zapobiegając w ten sposób upadkom.

Wiele badań wykazało związek między niskim stężeniem tego związku a zwiększonym ryzykiem złamań i upadków u osób starszych. Połączona analiza 12 badań nad zapobieganiem złamaniom wykazała, że suplementacja ok. 800 j.m. witaminy D dziennie zmniejszała liczbę złamań szyjki kości udowej i innych niż kręgosłup o ok. 20%19.

Witamina D zmniejsza ryzyko choroby autoimmunologicznej

Prospektywne badanie osób rasy białej wykazało, że ludzie z najwyższymi stężeniami witaminy D miały o 62% mniejsze ryzyko rozwoju stwardnienia rozsianego w porównaniu z osobami z najniższymi stężeniami20,21.

suplementy diety
Uczeni z Indii są zdania, że deficyt tego związku może przyczyniać się do chorób autoimmunologicznych, takich jak cukrzyca typu 1, reumatoidalne zapalenie stawów oraz autoimmunologiczna choroba tarczycy

Witamina D redukuje zagrożenie NTM

Częstość występowania zaburzeń dna miednicy, w tym nietrzymania moczu i stolca, wzrasta wraz z wiekiem. Te przykre dolegliwości pozostają jedną z najczęstszych przyczyn operacji ginekologicznych, w których niestety odsetek niepowodzeń wynosi 30%. Subnormalne poziomy 25(OH)D są powszechne wśród kobiet.

Naukowcy zauważyli związek między niskim stężeniem tego związku a większym prawdopodobieństwem zaburzeń dna miednicy22. Wyniki National Health and Nutrition Examination Survey potwierdziły, że niższy poziom witaminy D wiąże się z podniesionym ryzykiem nietrzymania moczu u pań w wieku powyżej 50 lat.

Bibliografia
 • J Intern Med. 2006;260:245-5
 • Circulation. 2008;117:503-11; J Natl Cancer Inst. 2008;100:1581-91
 • Am J Clin Nutr. 2008;88:1519-27; J Clin Endocrinol Metab. 1987;64:1165-8
 • N Engl J Med. 2007;357:266-81
 • Arch Intern Med. 2007;167:1730-7
 • Arch Intern Med. 2010;170:1135-41
 • Hypertension. 2007;49:1063-9
 • Diabetes Care. 2007;30:980-6
 • Lancet. 2001;358:1500-3
 • J Immunol 2009; 182:4289-95; J Allergy Clin; Immunol 2010; 126:52-8
 • US Pharm. 2010;35:58-76
 • Am J Clin Nutr. 2010;91:1255-60
 • Arch Neurol. 2010;67:808-11
 • J Natl Cancer Inst. 2008;100:796-804; Am J Clin Nutr. 2010;91:1699-707
 • Am J Hypertens. 2007;20:713-9
 • Am J Clin Nutr. 2008;87:136-41
 • J Intern Med. 2008;264:599-609
 • Nutrition Action Healthletter. 2009 Nov 3-7
 • Arch Intern Med. 2009;169:551-61
 • JAMA. 2006;296:2832-8
 • J Pharmacol Pharmacother. 2012 Apr-Jun; 3(2): 118-126
 • Obstet Gynecol. 2010;115:795-803
Autor publikacji:
Wczytaj więcej