Masz worki pod oczami? Sprawdź, o czym to świadczy

Worki pod oczami to nie tylko problem estetyczny. Ich pojawie­nie się to sygnał, że zaniedbali­śmy swoją dietę, a nasze nerki są przeciążone. Najprawdopo­dobniej w naszym jadłospisie jest zbyt dużo gotowanego białka. Za jego metabolizm i przetwarza­nie odpowiadają nerki i wątroba.

Artykuł na: 6-9 minut
Zdrowe zakupy

Skąd się biorą worki pod oczami?

Gdy zjadamy duże porcje mięsa, pomijając warzywa, nadmiar biał­ka może przeciążyć oba organy, a brak cennych antyoksydantów oraz innych substancji odżyw­czych pochodzących z warzyw sprawia, że narządy te nie mają wystarczającej ochrony. Innym powodem kłopotów może być cukrzyca. Ta słodka choroba prowadzi do zatrzy­mywania wody w organizmie. Dlaczego tak się dzieje?

Zacznijmy od tego, że glukoza w naszym organizmie może prze­kształcać się w glikogen, który zmagazynowany w wątrobie czeka na moment, kiedy będzie potrzeb­ny.

Do jego powstania jedna czą­steczka glukozy wymaga dwóch cząsteczek wody, dlatego orga­nizm zaczyna gromadzić wodę. Dlatego diabetycy często skar­żą się na puchnięcie rąk, kostek oraz na worki pod oczami. Przyczyną powstawania worków pod oczami mogą być również dłu­gotrwały stres i kłopoty ze snem.

Jakie produkty uszkadzają nerki?

  • gotowane białko,
  • nadmiar cukru i węglo­wodanów prostych,
  • nadmiar soli,
  • glutaminian sodu (MSG),
  • kofeina,
  • alkohol,
  • Listę tę należy jeszcze uzupeł­nić o zbyt małą podaż warzyw i niewłaściwą podaż płynów.

Ajurweda dla zdrowia nerek

Ajurweda rozpoznaje chorobę nerek jako uszkodzenie znacznie większej struktury w organizmie. Zakłada ona, że procesy zapalne powstają w wyniku zaburzeń energii Vata, Pitta, a czasami również Kapha.

Zaburzenia Vata prowadzą np. do opuchlizny pod oczami, małej ilości moczu i na dłuższą metę niszczą funkcje nerek. Pitta dosha znajduje się we krwi. Zaburze­nia Pitta skutkują zmniejszeniem współczynnika filtracji nerek. Ważne składniki odżywcze, takie jak białka, są wówczas nadmier­nie wydalane przez nerki, co pro­wadzi do zaburzeń równowagi elektrolitowej.

Kiedy Kapha jest zaangażowana w osłabienie nerek, komórki nerek ulegają zatkaniu, blokując przepływ energii Vata. Zniszczeniu ulega zarówno funk­cja, jak i struktura nerek. Dlatego zachwianie równowagi między tymi 3 doshami może nawet pro­wadzić do niewydolności nerek!

rzodkiewka
Jednym z rozwiązań propono­wanych w tym systemie w celu usprawnienia pracy nerek jest picie soku z liści rzodkiewki. Nale­ży pić filiżankę świeżego soku 2 razy dziennie, aby oczyścić krew i usunąć toksyny i produkty odpa­dowe. Innym – zapewne nieco smaczniejszym rozwiązaniem – jest spożywanie soku z buraków. Jest on nie tylko bogaty w żelazo, ale także dobry dla zdrowia nerek. Na osłabienie nerek pomoże rów­nież wywar ze świeżych fig, który trzeba pić codziennie przez mie­siąc. Można też wzmacniać nerki, zjadając miskę arbuza dziennie.

Dzięki swojemu działaniu moczo­pędnemu pietruszka w ajurwedzie uważana jest za jedno z najlepszych ziół do oczyszczania nerek. Sok z pietruszki z dodatkiem cytryny jest szczególnie bogaty w witami­nę C, wzmacnia układ odpornościo­wy i wypłukuje wszystkie bakte­rie z dróg moczowo-płciowych. Z kolei kurkuma ma potwier­dzone działanie przeciwzapalne i oczyszczające krew i nerki.

W ajurwedzie zakłada się, że jeżeli osłabione nerki, należy jak najbardziej odciążyć. Najlepiej zrobić to ograniczając konsump­cję substancji szkodliwych, które te narządy musiałyby przefiltrować, a zatem należy wyeliminować picie alkoholu i kofeiny. Ogranicz też znacząco spożycie mięsa, jaj i produktów mlecznych. Zwiększa­ją one kwasowość moczu, a to bardzo obciąża nerki. Dzięki takim zmianom menu nerki zyskają czas na regenerację.

Co lubią nasze nerki?

Zamiast szukać szyb­kich rozwiązań, warto skupić się na zdro­wym trybie życia, który przyniesie korzyści nie tylko wizualne, ale przede wszystkim usprawni pracę naszych organów wewnętrznych. Wprowadze­nie zmian może zająć trochę czasu, ale na pewno przyniesie długotrwałe efekty. Jak się okazuje, nasze filtry do sprawnego działania potrzebu­ją m.in. witaminy D i potasu.

Jak już wspomniałem, cukrzyca jest silnym czynnikiem ryzyka wystą­pienia przewlekłej choroby nerek (PChN), dlatego ważny jest każdy szczegół prowadzący do osłabienia tej zgubnej zależności. Najlepiej, by środek zaradczy był pro­sty, powszechny i łatwy do zastosowa­nia – pozwoliłoby to na szybkie wdro­żenie do rutynowego postępowania.

Wszystkie te kryteria spełnia wita­mina D, a przedstawiono je na łamach prestiżowego Diabetes Care.Wieloośrodkowy zespół badaczy dokonał analizy danych (pocho­dzących z brytyjskiego Biobanku) aż 348 243 dorosłych bez wcześniejszej przewlekłej choroby nerek na początku badania. Dodatkowo mierzono stęże­nie 25OHD (witamina D) w surowicy, a skalę ryzyka genetycznego PChN obli­czono na podstawie 263 polimorfi­zmów pojedynczego nukleotydu.

W okresie obserwacji, którego mediana wyniosła 12,1 roku, udo­kumentowano 9 344 nowe przy­padki przewlekłej choroby nerek. Badacze zauważyli, że występuje istotna statystycznie, odwrotna zależ­ność między wyjściowym stężeniem słonecznej witaminy w surowicy a nowo rozpoznaną przewlekłą chorobą nerek u diabetyków.

Co istotne, wśród chorych na cukrzycę, stężenie wita­miny D powyżej 50 nmol/l wiązało się z 33% spadkiem ryzyka PChN w porów­naniu z osobami z niskimi poziomami tej witaminy. Co więcej, ryzyko gene­tyczne przewlekłej choroby nerek nie zmieniało istotnie powyższego związku.

Drugim istotnym dla zdrowia nerek makroelementem jest potas, który pomaga zrównoważyć nadmiar biał­ka. Jednak, aby to dostarczyć sobie wystarczającej ilości tego pierwiastka, należy wprowadzić do diety nasiona roślin strączkowych (fasoli, grochu, soi, soczewicy), szpinak, brokuły, mar­chew, ziemniaki, buraki, pomidory, morele, banany, wiśnie, brzoskwinie, truskawki, pomarańcze i śliwki

Autor publikacji:
Wczytaj więcej
Nasze magazyny