Wzdęcia, świąd skóry, zmęczenie. Objawów chorej wątroby jest znacznie więcej

Budzą Cię wzdęcia lub świąd skóry? Ciągle odczuwasz zmęczenie lub masz kłopoty z koncentracją? Nie bagatelizuj tych objawów! Mogą oznaczać, że Twoja wątroba uległa uszkodzeniu i straciła możliwości regeneracji.

Artykuł na: 17-22 minuty
Zdrowe zakupy

Uczestniczą w metabolizmie białek, lipidów, węglowoda­nów, żelaza, miedzi, witamin i leków. Odpowiadają za pro­dukcję żółci niezbędnej w procesie tra­wienia. Pełnią istotne funkcje w procesie obrony przed drobnoustrojami i w dużej mierze kształtują odpowiedź układu od­pornościowego na czynniki zewnętrzne. Hepatocyty – bo o nich mowa – każdego dnia wykonują tytaniczną pracę, by nasz organizm mógł radzić sobie z toksynami, a jednocześnie w pełni wykorzystywał niezbędne mu składniki odżywcze.

Co więcej, komórki wątroby wyróżniają się tym, że prawie się nie skarżą. Dodat­kowe zadania wykonują bez szemrania, z cierpliwością znoszą kolejne dawki szkodliwych substancji. Nawet gdy powoli tracą siły i możliwości regene­racyjne, nie dają wyraźnych znaków.

I właśnie w tym problem: dolegliwości, które przypisujemy przepracowaniu, nadmiarowi stresu czy nieprzespanej nocy, tak naprawdę mogą oznaczać pierwsze kłopoty z wątrobą. Czasem niepokój powoduje dopiero ból. Tak! Choć sama wątroba nie boli, ponieważ nie ma unerwienia czuciowego, toczące się w jej obrębie procesy chorobowe mogą powodować powiększenie narzą­du, a w konsekwencji – rozciągnięcie i podrażnienie otaczającej go, silnie unerwionej błony włóknistej, co daje dolegliwości w prawym podżebrzu. Taki nadmiernie rozciągnięty organ uciska też sąsiadujące z nim struktury anato­miczne. Jednak zanim do tego dojdzie, dyskretnie zapalają się lampki ostrze­gawcze, których nie wolno bagatelizo­wać. I nie chodzi tu jedynie o uczucie wzdęcia po ciężkostrawnym posiłku.

wątroba
Wątroba to narząd znajdujący się w jamie brzusznej, pełniący kluczową rolę w procesach metabolicznych, detoksykacji organizmu oraz produkcji ważnych białek. Jest także centralnym miejscem magazynowania i regulacji różnych substancji chemicznych w organizmie.

Jak wyglądają pierwsze objawy zapalenia wątroby?

Ponieważ wątroba jest narządem wpły­wającym na homeostazę całego organi­zmu, spektrum symptomów jej scho­rzeń jest bardzo szerokie – od stanów bezobjawowych po różnorodne zmiany ogólne. Często pierwszym sygnałem może być po prostu zmęczenie i szybsza męczliwość.

 • Przykładowo ostre wirusowe zapalenie wątroby (WZW) łatwo pomylić z grypą lub zatruciem pokarmowym, ponieważ w początkowej fazie choroby pacjenci zgłaszają ogólne osłabienie, stany podgorączkowe, bóle mięśni i stawów, brak apetytu, nudności, wymioty (czasem z towarzyszącą krwią), uczucie rozpierania w prawym podże­brzu, powiększenie wątroby i ściemnie­nie moczu1.
 • Podobny przebieg charakte­ryzuje przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby (PWZW) typu B i C. Często dopiero niewielka żółtaczka umożli­wia postawienie trafnego rozpoznania. Niecharakterystyczne objawy pole­kowego uszkodzenia wątroby, takie jak osłabienie i jadłowstręt, a czasem dyskomfort lub ból nadbrzusza, poja­wiają się po kilku tygodniach, rzadziej miesiącach od rozpoczęcia stosowa­nia farmaceutyków, a nieraz dopiero 2-3 tygodnie po ich odstawieniu (np. amoksycyliny z kwasem klawulano­wym, penicylin izoksazolilowych)2.
Quote icon
WZW łatwo pomylić z grypą lub zatruciem pokarmowym, ponieważ w początkowej fazie choroby pacjenci zgłaszają ogólne osłabienie, stany podgorączkowe, bóle mięśni i stawów, brak apetytu czy nudno

Nawet w przypadku marskości, czyli zwłóknienia wątroby i zmian jej budo­wy, które prowadzą do martwicy hepato­cytów oraz zaburzeń czynności narządu, u 30-40% pacjentów choroba początko­wo przebiega bezobjawowo i wykrywana jest przypadkowo podczas badań czy operacji wykonywanych z innego powo­du. Dopiero później pojawiają się osła­bienie i łatwa męczliwość, stany podgo­rączkowe, utrata łaknienia, spadek masy ciała z zanikami mięśni skrzydłowych czaszki i mięśni kończyn, delikatne za­żółcenie czy bolesne kurcze mięśni3.

Charakterystyczne objawy chorób wątroby w pigułce:

 • ostre wirusowe zapalenie wątroby (OWZW) łatwa męczliwość, uporczywy ból mięśni i stawów ustępujący po wystąpieniu żółtaczki
 • przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby (PWZW) typu B i C przebiega skąpoobjawowo, często z męczliwością, obniżeniem nastroju, gnieceniami i pobolewaniami w prawym podżebrzu, rzadko niewielka żółtaczka; w zaawansowanych stadiach domi­nują objawy związane z marskością
 • polekowe uszkodzenie wątroby (DILI) zwykle przebiega bezobjawowo, ewentualnie mogą wystąpić jadłowstręt, żółtaczka, gorączka i świąd skóry
 • alkoholowe stłuszczenie wątroby przebiega bezobjawowo lub występują pobolewania w prawym podżebrzu, palpacyjnie wyczuwalne powiększenie wątroby
 • alkoholowe zapalenie wątroby łatwa męczliwość, nudności, wymioty, utrata łaknienia, niekiedy ból w prawym podżebrzu; powiększenie i bolesność wątroby, wodobrzusze, żółtaczka, gorączka, objawy encefalopatii
 • niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD) przebiega bezobjawowo, niekiedy dyskomfort w prawym podże­brzu; USG wykazuje stłuszczenie wątroby
 • niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (NASH) przebiega bezobjawowo lub ze zmęczeniem, osłabieniem, dys­komfortem w prawym podżebrzu; badanie palpacyjne jamy brzusznej wykazuje powiększenie wątroby, rzadziej śledziony

Bilirubina - normy i znaczenie dla organizmu

Wspomniana już żółtaczka to najbar­dziej znany skórny objaw kłopotów z wątrobą, będący skutkiem uwolnienia do krwi bilirubiny – barwnika powsta­jącego w narządzie podczas procesów przemian i utylizacji hemoglobiny. Zdarza się, że to proces zapalny powo­duje zahamowanie jej metabolizmu lub utrudnione wydzielanie do przewodu pokarmowego, wskutek czego przedo­staje się ona w większych ilościach do tkanek i krwi, co powoduje zmianę koloru skóry, błon śluzowych i twar­dówek oczu4. W przypadku żółtaczki mechanicznej, czyli związanej z kamie­niami lub guzem w drogach żółciowych, dodatkowymi objawami są ściemnie­nie moczu i odbarwienie stolca.

Bilirubina norma

U dorosłych,a także u dzieci (oprócz nowo­rodków) bilirubina całkowita powinna mieścić się w normach od 0,2 mg/dl do 1,1 mg/dl.

Warto jednak pamiętać, że dopie­ro przy poziomie bilirubiny powyżej 3 mg/dl można zaobserwować zażółcenie skóry i białkówek oczu5. Ponieważ nor­ma dla dorosłych i dzieci (oprócz nowo­rodków) wynosi od 0,2 do 1,1 mg/dl, jest to zatem objaw alarmujący i wymaga szybkiej diagnostyki, zwłaszcza że może oznaczać również polekowe uszkodzenie lub alkoholowe stłuszczenie narządu. Co więcej, pojawia się dość późno – na­wet o kilka tygodni wyprzedza go świąd skóry, związany z cholestazą+, czyli zaburzeniem odpływu żółci z wątroby do przewodu pokarmowego. Zalegająca w narządzie substancja przedostaje się do krwi, powodując wzrost stężenia kwasów żółciowych, co z kolei skutkuje swędzeniem skóry bez towarzyszą­cej wysypki. Jednak mechanizm ten wydaje się bardziej skomplikowany. W ostatnich latach zwraca się uwagę na skórne receptory TGR5, których stymulacja wywołuje uczucie świą­du, a także na potencjalne znaczenie kwasu lizofosfatydylowego (LPA)6.

badanie wątroby
Nawet w przypadku marskości, czyli zwłóknienia wątroby i zmian jej budo­wy, które prowadzą do martwicy hepato­cytów oraz zaburzeń czynności narządu, u 30-40% pacjentów choroba początko­wo przebiega bezobjawowo i wykrywana jest przypadkowo podczas badań czy operacji wykonywanych z innego powo­du.

Początkowo dolegliwość dotyczy dłoni i stóp, a nasila się przede wszyst­kim w nocy, po ogrzaniu ciała. Część pacjentek skarży się na większe nasi­lenie świądu przed menstruacją lub po posiłku7. Czynnikiem łagodzącym tę dolegliwość jest niska temperatura. Drapanie sprawia, że na skórze pojawiają się przeczosy (zdarcia naskórka), które mogą prowadzić do nadkażeń skóry. Wśród przyczyn cholestazy i świądu wymienia się m.in. stłuszczenie, wirusowe zapale­nia oraz nowotwory wątroby, a także nieprawidłową anatomię narządu.

Skóra informuje o zaburzeniach pracy wątroby

To jednak dopiero początek listy skór­nych manifestacji chorób wątroby. W ich wyniku mogą rozwijać się kępki żółte (Xanthomatosis), czyli inaczej żółtaki – bezbolesne, miękkie guzki i grudki rozsiane w okolicy rąk i dłoni, kończyn dolnych oraz twarzy, szczegól­nie w obszarze oczu (na powiekach).

Charakteryzują się żółtą barwą, a ich obecność związana jest z nadmiarem trójglicerydów i cholesterolu we krwi, nieprawi­dłową gospodarką lipidową oraz zaburzeniem pracy wątroby8. U części pacjentów obserwuje się białe przebarwienia na płytkach paznokciowych. Hiperpigmentacje obejmują dłonie, pachwiny i pachy oraz odcinek lędźwiowo-krzyżo­wy pleców. Objawom towarzyszą wzrost poziomów enzy­mów wątrobowych, powiększenie narządu i bóle brzucha.

wątroba
Upośledzone procesy detoksykacji w wątrobie prowadzą do nagromadzenia w organizmie toksyn bezpośrednio oddziaływających na działanie mózgu, co powoduje m.in. problemy ze snem i koncentracją

Wybroczyny (wynaczynienia krwi o wielkości 1-3 mm), siniaki (>5 mm) i skłonność do zasinień to kolejne skórne objawy chorej wątroby, która jest organem odpowiedzialnym za syntezę czynników krzepnięcia krwi9. W przypadku jej niewydolności spada synteza białek odpowiedzialnych za ten proces. Często dochodzi również do małopłytkowości i upo­śledzenia zdolności hamowania krwawienia przez płytki krwi. Skutkiem tych zmian jest nasilona skłonność do zasinień, które powstają w wyniku nawet delikatnego ucisku na całym ciele, szczególnie na kończynach dolnych, gdzie dodatkowo wystę­puje obrzęk i rumień. Zdarzają się również krwawienia z nosa.

Jeśli początkowe objawy zostaną zbagatelizowane, a nie­wydolność wątroby będzie postępować, pacjent dosłownie zauważy to na całym ciele. Charakterystyczne dla zaawan­sowanego etapu marskości są bowiem zmiany w budowie. Poza guzkowym utkaniem narządu choroba ta powoduje bowiem przebudowę naczyń krwionośnych wewnątrz wą­troby oraz wzmaga ciśnienie krwi w naczyniach, czego wy­nikiem jest przesączanie płynu przez ściany naczyń do jamy brzusznej. Jego nagromadzenie prowadzi do powiększenia obwodu, dając charakterystyczny wygląd żabiego, rozlanego brzucha (tzw. wodobrzusze)10. Ponieważ skóra na nim sta­je się mocno rozciągnięta i cieńsza, prześwitują chorobowo zmienione naczynia krwionośne, określane mianem wijących się wokół pępka węży, natomiast charakterystyczny wy­gląd brzucha jest wówczas określany jako głowa meduzy.

wątroba
Jak się okazuje, te wątroba i nerki to 2 istotne narządy, które łączy niezwykła więź. Powoduje, że schorzenie w obrębie jednego sprzyja nieprawidłowej pracy drugiego. Od schyłku lat 50. XX w. mówi się nawet o zespole wątrobowo-nerkowym (HRS, hepatorenal syndrome), który jest najlepiej poznaną przyczyną wzrostu surowiczego stężenia kreatyniny u chorych z marskością

Inne objawy zaburzenia pracy wątroby

Nie tylko ciało wysyła ostrzegawcze sygnały. Upośledzone procesy detoksykacji w przebiegu chorób wątroby prowadzą do nagromadzenia w organizmie toksyn bezpośrednio od­działywających na działanie mózgu, np. amoniaku, związków manganu czy cytokin prozapalnych. Efektem takiego oddziały­wania jest rozwijająca się encefalopatia wątrobowa, która może objawiać się jako zaburzenia zachowania, problemy ze snem i koncentracją, bełkotliwa mowa, spadek zdolności intelek­tualnych, zmiana charakteru pisma czy zaburzona orientacja w czasie i miejscach11. Najgroźniejszym dla życia objawem encefalopatii jest śpiączka, świadcząca o znacznym zaawan­sowaniu procesu chorobowego toczącego się w wątrobie.

Według różnych europejskich i japońskich doniesień problem encefalopatii dotyczy nawet 20-52% pacjentów z marskością wątroby12. Niestety często jest ona dopiero po­wikłaniem zaawansowanego stadium tej choroby, dlatego jej wystąpienie uznaje się za wskazanie do przeszczepienia narządu. Dlatego warto zapobiegać groźnym skutkom i regu­larnie wspomagać wątrobę w oczyszczaniu organizmu z tok­syn, a nawet pasożytów, które często atakują ten narząd!

Jak objawia się marskość wątroby?

Początkowo przebieg bezobjawowy, później pojawiają się objawy ogólne: osłabienie i łatwa męczliwość, stany podgorączkowe, utrata łaknienia, spadek masy ciała z zanikami mięśni skrzydło­wych czaszki i mięśni kończyn, delikatne zażółcenie białkówek; powiększenie obwodu brzucha (wodobrzusze); bolesne kurcze mięśni; objawy ze strony skóry: świąd, żółtaczka, pajączki naczy­niowe (naczyniaki gwiaździste), rumień dłoniowy i podeszwowy, teleangiektazje, nadmierna pigmentacja skóry, białawe przebar­wienia paznokci, żółtaki, przykurcz Dupuytrena, poszerzenie na­czyń żylnych na brzuchu; punktowe i plamiste wybroczyny skóry; krwawienia z nosa i dziąseł; nadmierne owłosienie ciała u kobiet, utrata owłosienia łonowego u mężczyzn; objawy ze strony układu pokarmowego: wzdęcia, nudności, wymioty, wygładzenie języka, obrzęk ślinianek, dyskomfort w prawym podżebrzu, powiększenie śledziony, powiększenie lub zmniejszenie wątroby, żylaki przełyku, krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego.

Bibliografia
 • Forum Medycyny Rodzinnej 2016; 10(2): 66-72
 • Hepatology 2002; 36: 451-455; J Hepatol 1995; 22: 71-7
 • Lekarz POZ 2017; 4: 225-48
 • Lekarz POZ 2017; 1: 13-16
 • The Lancet, 2008; 371(9615): 838-51
 • PLoS One. 2015 Jul 15;10 (7): e0129866. doi: 10.1371/journal.pone.0129866
 • Clin Liver Dis 2008; 12: 219‑34
 • Int J Dermatol 2015 Oct; 54(10): 1109-23, doi: 10.1111/ijd.12945. Epub 2015 Jul 30
 • J Thromb Haemost 2007; suppl. 1:167-74; Hematol Oncol Clin N Amer 2012; 26: 321-39
 • Gastroenterologia Kliniczna 2012; 4(2): 41-58
 • Neurol Clin 2010; 28: 89-105
 • Hepatology. 1999; 29(6): 1662-7; Eur J Gastroenterol Hepatol. 2004; 16(1): 9-18; Hepatol Res. 2004; 30(3): 162-8
Autor publikacji:
ARTYKUŁ UKAZAŁ SIĘ W
O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą
Kup teraz
Wczytaj więcej
Nasze magazyny