Czy da się wyleczyć fibromialgię?

Zaczęłam mieć kło­poty ze snem i czułam się coraz bardziej sfrustrowa­na i zmęczona. Poszłam do lekarza. Wysłuchał mnie, podotykał w różnych miejscach, pytając: „czy to boli?”, a ja z coraz więk­szym zdumieniem odkry­wałam, że tak. Nie wiedzia­łam, że mam tyle bolesnych miejsc w ciele! Pan doktor stwierdził, że mam pod­ręcznikową fibromialgię i że nie da się jej całkowi­cie wyleczyć, ale leczenie może sprawić, że objawy wyciszą się nawet na lata. Czy to prawda? Czy jestem skazana na leki antydepre­syjne do końca życia? Może są jakieś alternatywy?

Artykuł na: 17-22 minuty
Zdrowe zakupy

Co to jest fibromialgia?

Fibromial­gia charakteryzuje się przewlekłym, uogólnionym bólem mięśni i stawów oraz występowaniem tzw. punk­tów tkliwych, czyli miejsc ciała o nadmiernej wrażliwości na ucisk (to dla tego doktor uciskał różne punkty na Twoim ciele). Chorzy poza bólem odczuwają wiele innych dolegliwości, takich jak zmęczenie, uczucie sztyw­ności ciała, zaburzenia snu i nastroju. Obecnie uznaje się, że fibromialgia wiąże się z nieprawidło­wym odczuwaniem bólu.

Zasadniczo pierwszym krokiem w leczeniu tego schorzenia, jest próba uśmierzenia bólu oraz przywrócenia spokojnego snu. Dlatego często pa­cjentom podaje się małe dawki antydepresantów. Ich zadaniem jest podnie­sienie poziomu serotoniny i noradrenaliny – neu­roprzekaźników modulu­jących sen, ból i działanie układu odpornościowego1. Niestety odsetek osób, u których udało się zmniejszyć natężenie bólu o 50%, jest mały i – podob­nie jak w innych przewle­kłych zespołach bólowych – tylko u małej części pa­cjentów w badaniach kli­nicznych uzyskuje się do­brą odpowiedź na leczenie2.

Zapewne wiąże się to z faktem, że ciągle jesz­cze nie znamy przyczyn tego schorzenia. Ból, który mu towarzyszy, wydaje się jednak wynikać z procesów zaburzenia przetwarzania sygnałów w ośrodkowym układzie nerwowym, a stan ten określa się jako „zespół centralnego uczulenia”. Wielu medyków podejrze­wa, że u jego postaw może leżeć bakteryjna lub wiru­sowa infekcja albo choro­ba autoimmunologiczna. Wydaje się to potwierdzać przegląd badań naukowych dotyczących fibromialgi. Uczeni zauważyli, że nie­mal wszystkie osoby cier­piące z powodu bólu mięśni miały zaburzone mechani­zmy hormonalnego sprzę­żenia zwrotnego i najczęst­szym tego powodem była niedoczynność tarczycy3. Wykonaj więc badania tego gruczołu (TSH, T3, T4 i An­ty-TPO), dzięki nim od razu będziesz wiedzieć, czy na początku nie powin­naś zająć się tarczycą.

 
kobieta przed komputerem
Przyczyna fibromialgii nie jest w pełni zrozumiała, ale istnieją różne czynniki, które mogą przyczyniać się do jej rozwoju. Niektóre z potencjalnych czynników obejmują genetykę, infekcje wirusowe oraz zaburzenia neurochemiczne wpływające na regulację bólu. Ponadto, stres i traumatyczne wydarzenia życiowe również mogą zwiększać ryzyko wystąpienia fibromialgii u niektórych osób

Co pomaga w leczeniu fibromialgii?

Podejmij wyzwanie, a następnie – nim zaczniesz przyjmo­wać leki – wypróbuj alter­natywne metody leczenia.

 • Nie zamawiaj na wynos Wszelkie tego rodzaju jedzenie może zawierać wzmacniający smak glu­taminian sodu, tę znaną ekscytotoksynę powią­zano z fibromialgią. 4 kobiety, które przez 17 lat cierpiały na to schorzenie, doświadczyły niemal natychmiastowe­go ustąpienia objawów  po tym, jak usunęły glutaminian z diety5. Sugeruje to, że źródło problemów nie tkwi w mięśniach, lecz w je­litach. Unikaj też innych polepszaczy smaku, kon­serwantów i barwników.
pieczywo
Zrezygnuj z glutenu. Niektóre ba­dania sugerują, że wraż­liwość na to białko może być podstawową przyczyną fibromialgii i że przestrzeganie diety bezglutenowej redukuje objawy. Spróbuj wy­trzymać przynajmniej 3 miesiące i przekonaj się, czy to przynie­sie jakąś poprawę.
 • Koniec z paleniem Wiele badań wykazało, że używanie tytoniu wiąże się pogorszeniem objawów fibromialgii (w tym nasi­lenie chronicznego bólu, częstotliwość parestezji oraz snu, który nie rege­nerował). Palący mieli też więcej tkliwych punktów. Co więcej, nałóg ten może być również czynnikiem ry­zyka rozwoju fibromialgii7.
 • Jeżeli przyjmujesz środki antykoncepcyjne, zrezygnuj z nich, gdyż naukowcy upa­trują w nich jednej z praw­dopodobnych przyczyn fibromialgii. Skonsultuj się ze swoim ginekologiem, aby doradził Ci inną me­todę zapobiegania ciąży4. To dopiero początek listy, rzeczy, z których powin­naś zrezygnować, zanim zaczniesz leczenie fibro­mialgii.
 • Wypocznij Bezsenność spowodowana bólem dodatkowo zaostrza objawy fibromialgii. Dlatego warto wiedzieć, co zrobić, aby jakość snu była jak najwyższa. Aktywność fizyczna, nie później niż 3 godziny przed pójściem spać, powinna ułatwić zaśnięcie. Niektórym cho­rym pomaga wieczorny masaż. Rozluźnia mięśnie i pozwoli się zrelakso­wać. Regularny tryb życia ułatwi zasypianie. Kładź się i wstawaj o tej samej porze, nawet w weekend.
 • Unikaj kofeiny, cukru, wyso­kokalorycznych przekąsek i smażonych potraw.
masaż
Nie bój się masażu. Zabiegi tego typu przy­spieszają ukrwienie tka­nek i zmniejszają poziom mioglobiny we krwi. Ten czerwony barwnik, którego rolą jest przenoszenie i ma­gazynowanie tlenu w mię­śniach, zdaniem niektórych odpowiedzialny jest za wy­stępowanie bólu. W pew­nym eksperymencie do­wiedziono, że im większej liczbie sesji masażu poddał się pacjent, tym mniejszy odczuwał ból i tym bardziej obniżyła się w jego krwi zawartość mioglobiny.
 • Wypróbuj akupunkturę W prestiżowej Klinice Mayo w kontrolowanym badaniu klinicznym 50 cho­rych poddanych 6 sesjom akupunktury doświad­czyło znaczącej poprawy objawów w porównaniu z grupą, u której stosowa­no pozorowaną terapię. W przypadku pierwszej grupy akupunktura znaczą­co i efektywnie zmniejszała ból, wrażliwość charak­terystycznych punktów, zmęczenie i lęk. Zgodnie z wynikami innego bada­nia, oprócz stosowania zwykłych igieł skuteczna może być też elektroaku­punktura – metoda, pod­czas której igły podłącza się do elektrod w celu wzmocnienia ich działania. Nie stwierdzono żadnych niepożądanych skutków ubocznych, w przeciwień­stwie do stosowanych zwyczajowo w takich przy­padkach leków przeciwde­presyjnych, nasennych lub przeciwlękowych9.
 • Skomponuj sobie jadłospis Fibromialgii często towa­rzyszą niedobory witamin i minerałów, dlatego na­leży jeść sporo warzyw i owoców. Jeżeli wraz z chorobą współwystępu­ją problemy trawienne, zadbaj o to, by 2 rodzaje probiotyków (stosowane 2 razy dziennie) znalazły się w Twoim jadłospisie. Jeśli nie masz głowy do takich rzeczy, dobrym wyborem będzie dieta śródziemnomorska bo­gata w warzywa, fasolę, produkty pełnoziarniste, orzechy, zioła, przyprawy i oliwę z oliwek przy okazji dostarczy Ci potrzebnych składników odżywczych. Czasem jednak samo żywienie nie wystarczy. Tak częsta zdarza się z ma­gnezem, którego chorzy na fibromialgię mają zbyt mało w organizmie. War­to wtedy zwiększyć jego podaż w diecie (jedząc np. szpinak, szparagi, sałatę lub kiełki pszeni­cy), a jeśli to nie pomoże sięgnąć po suplementy.

Uzupełnij niedobory minerałów

 • Tryptofan i magnez mogą złagodzić niepokój oraz poprawiać nastrój u osób cierpiących na fibro­mialgię10. Magnez także pomoże Ci rozluźnić mię­śnie i uśmierzyć ból.
  Sugerowana dawka: 300 mg na dzień.
 • 5-hydroksytryptofan (5-HTP) Przyjmowanie tego aminokwasu przez miesiąc złagodziło szereg objawów fibromialgii, w tym ból, miejscową tkliwość, sztyw­ność poranną, zaburzenia snu, niepokój i zmęczenie11. Sugerowana dawka: 100 mg 3 razy dziennie.
 • Koenzym Q10 Ta sub­stancja wydaje się ła­godzić ból, zmęczenie, problemy ze snem i de­presję u osób cierpią­cych na fibromialgię12. Sugerowana dawka: 100 mg 3 razy dziennie.
 • S-adenozylometionina (SAMe) Niektóre dowody sugerują, że ten popularny suplement jest skuteczny w poprawie bólu, sztywno­ści, zmęczenia i nastroju13. Sugerowana dawka: 800 mg dziennie.
truskawki
Jeśli podejrzewaszu siebie fibromialgię, sprawdź wszelkie rodzaje nadwrażliwości pokarmo­wej i staraj się utrzymać zdrową równowagę, jedząc więcej pokarmów alkalizu­jących niż zakwaszających organizm. W jednym z ba­dań wykazano, że stosowa­nie tej diety eliminowało problem nawet na 10 lat.

Wypróbuj zioła o działaniu przeciwbólowym

Ekstrakty i napary pomogą zmniejszyć dolegliwości to­warzyszące chorobie. Napar z tymianku łagodzi przebieg ataków bólowych, a kąpiele z jego dodatkiem mają dzia­łanie odprężające. Podobnie działa nalewka z nagietka.

Ekstrakt pozyskany z liści wawrzynu szlachet­nego (Laurus nobilis).
Ekstrakt pozyskany z liści wawrzynu szlachet­nego (Laurus nobilis) jest doskonałym źró­dłem polifenoli, które wpływają korzystnie m.in. na: wątrobę, jelita i układ krążenia. Jak już wspomnieliśmy, w fibro­mialgii często dochodzi do niedoborów żywie­niowych. Dlatego warto rozważyć zastosowanie olejku laurowego, gdyż polifenole wpływają również na przyswajanie wielu witamin. To nie wszystko. Departament Farmacji Uniwersytetu w Salerno informuje, iż tłuszcz ten ma w swo­im składzie aż 55 sub­stancji biologicznie ak­tywnych o różnorodnym wpływie na organizm
 • Imbir zapewnia działanie przeciwzapalne i przeciwu­tleniające. Kłącze łagodzi również bóle mięśni i ich napięcie oraz zmniejsza bóle głowy i nudności związane z fibromial­gią.
 • Żeń szeń Natomiast żeń-szeń zwiększa ilość energii oraz łagodzi sztywność i inne objawy zaburzenia funkcji mięśniowych.
 • Kurkumina zawarta w ostryżu długim działa jako silny środek przeciwzapalny. Sprawdza się w leczeniu bólu mięśni i obrzęków. Również an­tyoksydanty zawarte niej chronią organizm przed niszczącymi toksynami.
 • Rumianek Związki chemiczne w rumianku poprawiają jakość snu, zmniejszają niepokój i depresję, dzia­łają łagodząco na skurcze menstruacyjne i ogólnie poprawiają funkcjonowa­nie układu odpornościo­wego.
 • Jeżówka purpurowa i dziurawiec W tym ostatnim przypadku warto sięgnąć również po jeżówkę purpurową. Pomocne może też okazać się prze­ciwdepresyjne działanie dziurawca. Należy zacho­wać ostrożność podczas stosowania tej rośliny, ponieważ ekstrakty z niej zwiększają wraż­liwość skóry na słońce.
złote mleko
Ashwagandha znana także jako indyjski żeń szeń lub witania ospała (Withania somnifera) działa równie skutecznie, jak przeciwde­presyjna imipramina. Mo­żesz więc rozważyć przyj­mowanie jej na początek zamiast antydepresantów

Jakie są alternatywne metody leczenia fibromialgii?

 • Terapia poznawczo-beha­wioralna (CBT) i medytacja – polegająca na skupieniu się na rozluźnieniu i na pozbawionej osądu świa­domości chwili obecnej – prowadzą do zmniejsze­nia stresu i zaburzeń snu, a także do złagodzenia objawów fibromialgii15. Polecane są też inne tech­niki, takie jak wizualizacja, która zasadza się na wy­obrażeniu sobie, że źródło bólu ma pewien kształt, zobrazowaniu go sobie, a następnie wyobrażeniu jak ono znika. Przykładowo – chcąc pozbyć się bólu po oparzeniu na ramieniu, wyobrażamy sobie np. na­szego psa, który wylizuję ranę, co sprawia, że ona zasklepia się, maleje, aż w końcu znika. Metoda ta wydaje się przynosić znaczne zmniejszenie intensywności bólu, zmęczenia i depresji.
 • Hipnoterapia często do­ciera do obszarów, do któ­rych nie mają dostępu inne metody leczenia. W jednym badaniu u pa­cjentów z fibromialgią le­czonych tą techniką zaob­serwowano lepsze efekty pod względem usuwania bólu (choć wciąż odczu­wali go w jakimś stopniu), zmęczenia i poprawy jakości snu niż u chorych poddanych fizykoterapii19.
Kąpiele lecznicze
Balneoterapia przynosi zauważalną ulgę wielu cierpiącym na fibromialgię. Kąpiele lecznicze pomagają w poprawieniu ogólnej kon­dycji organizmu i znoszą ból. Najlepiej zażywać ich w uzdrowiskach bogatych w wody lecznicze. Jednak nie musisz od razu jechać do sanatorium, wystarczy, że kupisz sól do kąpieli, zawierającą magnez, wapń i potas. Taka lecznicza kąpiel powinna trwać nie dłużej niż 20 min dziennie
 • Trening aerobowy Jak pokazuje przegląd ba­dań, może on nieznacznie zmniejszyć intensywność bólu, poprawić sprawność fizyczną i łagodzić uczucie zmęczenia oraz sztywności. Połączenie aerobiku z techni­kami relaksacyjnymi również może zmniejszać lęk i popra­wiać jakość snu16. W szcze­gólności polecana jest joga, która zmniejsza dolegli­wości bólowe o 25%, zmę­czenie o 30%, a depre­sję niemal o 50%. Bardzo obiecujące efekty w zmniejszaniu objawów choroby oraz poprawie jakości snu daje też prakty­kowanie 2 razy w tygodniu tai-chi – techniki, łączącej powolne ruchy z głębo­kim oddychaniem17.
nordic walking
Umiarkowanie intensyw­ne lub energiczne cho­dzenie z kijkami (nordic walking) – 2 razy w tygo­dniu okazało się pomoc­ne. Objawy fibromialgii łagodzić może także kilkakrotny krótkotrwały wysiłek (czyli taki powo­dujący lekką zadyszkę jak praca w ogródku czy nawet sprzątanie domu odkurzaczem), którego łączny czas to 30 min ak­tywności dziennie
 • Krioterapia U chorych z fibriomialgią poddanych zabiegom krioterapii ogólnoustrojo­wej i ćwiczeniom na sali gimnastycznej następuje zmniejszenie liczby bole­snych punktów20. Jak po­kazały testy, ból zmniej­szał się na ok. 90 minut od zakończenia zabiegu, co ułatwiało prowadzenie terapii zajęciowej21. Rów­nież obserwacje dotyczą­ce farmakoterapii wska­zały, że stosowanie cyklu krioterapii ogólnoustro­jowej przez 2 tygodnie powoduje zmniejszenie bólu pozwalające na ogra­niczenie przyjmowania leków przeciwbólowych. Inne badania dowiodły natomiast, że pomoc­ne może być również miejscowe zastosowa­nie niskich temperatur. U uczestników cierpią­cych na fibromialgię po takich sesjach nastę­powała redukcja bólu, sztywności i zmęczenia22.
 • Magnetyczny materac Jednym z naturalnych czynników, od którego zależy zdrowia każdego z nas, jest ziemskie pole magnetyczne. Jak obliczyli amerykańscy naukowcy K. McDonald oraz R. Gunst, pole to zmniejszyło swoją wartość w okresie ostat­nich 3 stuleci o 15%. Wielu badaczy łączy z tym faktem pojawienie się niektórych przewlekłych schorzeń [1]. I uważa, że jego rozwiązaniem tego problemu może być używanie magnetycznych wyrobów ze stałym polem magnetycznym (SPM)23. Naukowcy z Insty­tutu Badań Fizykome­dycznych opracowali magnetyczny materac Energy For Life (EFL). Jego zastosowanie w leczeniu chorych na fibromialgię oceniał prof. dr hab. n. med. Wło­dzimierz Samborski24. Badania wykazały istotny wpływ EFL na objawy funkcjonalne oraz wege­tatywne tego schorzenia, które uległy poprawie średnio o 50%. Zdaniem uczonego zastosowanie materaca EFL stanowi nową formę leczenia zespołu przewlekłych uogólnionych bólów mię­śniowo-stawowych, jakim jest np. fibromialgia.
Bibliografia
 • Eur. J. Pain, 2014; 18: 1067-1080; Cochrane Database Syst. Rev., 2014; 1: CD007 115
 • BMJ, 2013; 346: f2690
 • Scand J Rheumatol Suppl, 2000; 11: 8-12; J Rheumatol, 1992; 19: 1120-2; Lowe J, Yellin JG. The Metabolic Tre­atment of Fibromyalgia. Lafayette, CO: McDowell Publishing, 2000
 • Dig Chiropr Econ, 1991; 34: 100-1
 • Ann Pharmacother, 2001; 35: 702-6
 • Rheumatol Int, 2014; 34: 1607-12
 • Mediators of Inflammation. 2014. 2014:627041; Pain Medicine. 2015. 16(7):1433-42; Pain Practice. 2015 Nov 25
 • Scand J Rheumatol, 1986; 15: 174-8
 • Mayo Clin Proc, 2006; 81: 749-57; BMJ, 1992; 305: 1249-52
 • Int J Environ Res Public Health, 2020; 17: 2227
 • Int Med Res, 1990; 18: 201-9
 • Clin Exp Rheumatol, 2017;35 Suppl 105(3): 20-7; J Clin Psychopharma­col, 2014; 34: 277–8; Complement Ther Med, 2019; 43: 181-7
 • Scand J Rheumatol, 1991; 20:294- 302
 • J Musculo Pain, 1998; 6: 133-49
 • Altern Ther Health Med, 1998; 4: 67-70
 • Med Clin [Barc], 2011; 137: 398-401
 • Pain, 2010; 151: 530-9; N Engl J Med, 2010; 363: 743-54
 • Arthritis Res Ther, 2011; 13: 103 and 2010; 12: R55
 • J Rheumatol, 1991; 18: 72-5
 • Bio-Opt. Inf. Med.,1999;5(1/2),15- 18
 • Rehabilitation, 2000; 39(2),93-100
 • Reumatologia, 1994;32(4), 422- 426.18.Samborski W.: Fibromialgia. Reumatologia, 1994;32(4),319-327; Reumatologia, 1994;32(4),319-327
 • Japan Med. Journal, no 2745, December4th, 1976
 • MedicalNews, tom. 64 (4), 1993, s. 45-52
Autor publikacji:
Wczytaj więcej
Nasze magazyny